19-01-12

Justitie: nieuwe klachten in kinderpornozaak Zandvoort...

zandvoortfotos.jpg

Het begint langzaam te vervelen.  Marcel Vervloesem die, met de Werkgroep Morkhoven, het kinderpornonetwerk Zandvoort (90.000 slachtoffers, waaronder zelfs baby’s) onthulde, werd nu aangeklaagd door zijn bijna 18-jarig neefje dat goede contacten scheen te hebben met Marcel Vervloesem's halfbroer Victor Vervloesem.

Deze laatste heeft een 30-tal ononderzochte processen-verbaals van zedenfeiten met jongetjes op zijn naam staan en stapte in 1998, juist nadat de kinderpornozaak internationaal nieuws werd, met zijn vrienden (die bijna allemaal een strafblad hebben) naar Het Nieuwsblad en VTM.
Ze beweerden 30 of 40 jaar voordien door de aktievoerder te zijn aangerand.

Zoals toen reeds het geval was, verschenen de wilde verhalen over 'aanranding' en 'verkrachting' weer in Het Nieuwsblad.  De ongecontroleerde verhalen van Marcel Vervloesem's neefje dat bijlange geen onbeschreven blad is (drugsmilieu, tussenkomsten van de politie bij slagen en vernielingen,) werden ook nu weer gevolgd door een klacht bij de Justitie en de aanhouding van Marcel Vervloesem.  Ook de mediacampagne tegen Vervloesem en de Werkgroep morkhoven waarbij de kinderpornozaak Zandvoort opnieuw wordt verzwegen, draait weer op volle toeren.

De moeder van Marcel Vervloesem's neefje (een zuster van hem die hij 20 jaar geleden uit een psychiatrische instelling wist te bevrijden), scheen ook zeer goede contacten te onderhouden met zijn halfbroer-aanklager Victor Vervloesem,

Kort na Marcel Vervloesem’s vrijlating, ontvingen Jan Boeykens en prinses Jacqueline de Croÿ van de Werkgroep Morkhoven, verschillende doodsbedreigingen. Zij veronderstelde dat die uit de kringen van Victor Vervloesem kwamen omdat men zich daar niet kon neerleggen bij de voorlopige invrijheidsstelling van Marcel Vervloesem. Jan Boeykens en prinses Jacqueline de Croÿ dienden hiervoor een klacht in bij de politie. Zij gaan nu informeren wat er met deze klachten gebeurde en of zij wel grondig onderzocht werden.

Marcel Vervloesem heeft al 4 jaar lang een spreekverbod met de pers. De Justitie legde hem 2 jaar geleden een contactverbod met zijn vrienden van de Werkgroep Morkhoven op terwijl deze mensen hem 12 jaar lang gesteund hebben en hem gedurende 2 jaar lang, iedere week in de gevangenis gingen opzoeken. Justitie legde Vervloesem 2 jaar geleden ook een verbod op om mee te werken aan verenigingen die kindermisbruiken bestrijden terwijl iederéén in België het grondwettelijk recht heeft om deel uit te maken van een vereniging.  Hij mocht ook niet zonder toestemming naar het buitenland reizen omdat men vreesde dat hij kongressen zou bijwonen.  Het script van het boek over zijn leven en de zijn akties met de Werkgroep Morkhoven werden enkele dagen geleden in beslag genomen.    

Marcel Vervloesem verkeert reeds geruime tijd in een zeer slechte gezondheidstoestand en diende einde vorig jaar, wekenlang de ziekenhuizen af te lopen voor allerlei onderzoeken en behandelingen.

De Werkgroep Morkhoven wacht nu af wat de onderzoeksrechter met de nieuwe klachten zal aanvangen en vraagt zich af of de rechter bereid zal zijn om de klachten die enkel op de verhalen van het neefje in Het Nieuwsblad gebaseerd zijn, grondig te onderzoeken. De Werkgroep is immers van mening dat er ernstig rekening moet gehouden worden met een valse klacht en een afrekening vanuit zekere middens.

---

Ondersteun de strijd tegen de pedo-maffia en schrijf Marcel Vervloesem die nog steeds zwaar ziek is: Gevangenis Turnhout, t.a.v. Marcel Vervloesem, Cel 139, 2300 Turnhout
En vraag hem of hij uw brief ontvangen heeft (want in de Belgische gevangenissen wordt de correspondentie soms achtergehouden)
Werkgroep Morkhoven op Facebook indien de Belgische Justitie de link niet blokkeert: https://www.facebook.com/groups/200250393321072
Marcel Vervloesem op Facebook: https://www.facebook.com/marcel.vervloesem

De commentaren zijn gesloten.