20-03-12

Marcel Vervloesem in de gevangenis van Turnhout: achtergronden

dyn009_original_443_600_jpeg_2640303_6e58f0e1022f48513ce6089fae41209a.jpgKinderpornozaak Zandvoort - Amsterdamse zedenzaak 

Brussel,20.3.2012 - Gisteren werden de skynetblogs van de vzw Werkgroep Morkhoven geblokkeerd. Dat gebeurde na de publicatie van de documenten uit de kinderpornozaak Zandvoort waarin verwezen wordt naar de kindermisbruiken in Amsterdam.   Het probleem lijkt inmiddels te zijn opgelost alhoewel de Werkgroep er gisteren niet in slaagde om het probleem aan de klantenservice van skynet te melden. 

Intussen ontving de Werkgroep Morkhoven een eerste antwoord van het ministerie van justitie waarin staat dat haar brief inzake de diefstal van pamfletten en materiaal (camera, gsm, internetgegevens,) tijdens een aktie voor het ministerie van justitie, aan de bevoegde diensten werd overgemaakt.   In het gebouw zijn de burelen van justitieminister Turtelboom en haar kabinet gehuisvest.  Volgens een verantwoordelijke van de beveiligingsdienst van het gebouw, waren er 'geen beelden van de diefstal gemaakt omdat de bewakingscamera's toen niet werkten', 'Indien er beelden zouden bestaan, dan kan niemand die omwille van de privacy bekijken', aldus de security agent. 

De Werkgroep Morkhoven stelt vast dat, niettegenstaande herhaalde klachten, het rapmuziekje van Marcel Vervloesem's aanklager nog steeds op YouTube staat. In het rapnummer doet een Turnhoutse parketmagistrate uitspraken over de schuld van Vervloesem.  Aanklager op zijn beurt beschuldigt aanklager Marcel Vervloesem en zijn buurman van de ontvoering en verkrachting van een meisje.  Aanklager legde deze verklaringen ook af tegenover de politie maar onderzoek wees uit dat daar geen sprake van was en dat het 'witte busje' waarmee de ontvoering zogenaamd gebeurde, een verhuisbusje was.  Aanklager heeft zelfs meegewerkt aan de verhuizing met het busje.  

In het rapnummer is er ook sprake van een meisje dat door haar opa verkracht werd.  Enkele weken geleden bedreigde aanklager Vervloesem's oudste kleindochter die haar foto's van zijn Facebook verwijderde met de woorden: 'Als je niet aan onze kant staat, dan vertel ik overal rond dat je door je grootvader verkracht werd'.  Van deze bedreiging en chantage werd aangifte gedaan bij de politie maar, zoals het de gewoonte is met de klachten en getuigenissen van personen die niet in het kraam van de Turnhoutse justitie passen, werd deze klacht klaarblijkelijk geklasseerd en krijgt de aanklager van justitie zelfs de toestemming om zijn dreigementen uit te voeren. 

De Turnhoutse rechters die 11 jaren lang het media-proces tegen Vervloesem hebben geleid, kunnen zich blijkbaar goed vinden met dergelijke kleine criminelen.  Alle aanklagers van Vervloesem hadden een strafblad. Zij werden veroordeeld voor aanrandiingen, verkrachtingen, afpersingen, diefstallen, inbraken, bendevorming, onvrijwillige doodslag door dronkenschap, gewapende roofovervallen, drugsgebruik, drugshandel enz.  Een paar maanden geleden verdronk een 14-jarig vriendinnetje van Vervloesem's aanklager nog in de vijver van het Turnhoutse justitiekateeltje.  Zij was bedwelmd geraakt door het opsnuiven van aanstekersgas.   
Het zijn dus dit soort jongeren die met hun verhalen naar de tabloids stappen en waarvan de rechters zeggen dat zij 'geloofwaardig' zijn. Maar ja, als jezelf crimineel bent, dan verandert je visie op de criminaliteit.  Dat geldt ook voor bepaalde rechters binnen de justitie.  Vandaar dat enkele jaren geleden al de ontlastende stukken en getuigenissen uit het strafdossier van Marcel Vervloesem te Turnhout verdwenen, zoals de Hoge Raad voor de Justitie pas enkele dagen voor Vervloesem's definitieve veroordeling door het hof van beroep te Antwerpen, toegaf.

Vervloesem's advocaat maakte een kopie van het voornoemde rapnummertje en bezorgde dit aan kamervoorzitter I. Mennen van het hof van beroep te Antwerpen.  Maar die voegde het, zoals alle onderzoeksgegevens en ontlastende stukken, zonder een woord te zeggen aan het dossier toe en verklaarde Marcel Vervloesem, 'gezien de veroordelingen in het verleden, een gevaar was voor de samenleving'.  Dat is een mooi staaltje van de 'onpartijdigheid van de magistratuur' waarvoor minister Turtelboom pleit.

Zoals te verwachten was, gingen ook de Turnhoutse rechters op deze manier te werk.  Zij namen reeds op voorhand aan dat Vervloesem 'schuldig' op basis van het verhaal dat om één of andere reden opnieuw in Het Nieuwsblad werd gepubliceerd; zij laten toe dat aanklager bedreigingen uit en uitvoert; zij steunen aanklager in zijn nieuwe openbare beschuldigingen en, om Marcel Vervloesem langzaam van het leven te benemen, besluiten zij om hem verder op te sluiten onder het valse voorwendsel dat 'een psychiatrisch onderzoek moet utiwijzen of aanklager geloofwaardig is'.

Nu dat algemeen bekend is geworden dat de Turnhoutse rechters de documenten uit de kinderpornozaak Zandvoort achtergehouden en misbruikt hebben, heeft men besloten om snel een einde te maken aan Marcel Vervloesem's leven.  Sinds zondag krijgt de aktivist geen diabetisch eten meer.  Vervloesem die een zware hartpatient, nierpatiënt en diabeticus is, en dus helemaal niet in de overbevolkte gevangenissen thuishoort, klaagde enkel weken geleden reeds over het feit dat zijn rechteroog het laat afweten.
Bij zijn opsluiting in de gevangenissen van Turnhout, Hasselt en Brugge, geraakte zijn medisch dossier zoek en werd hij het slachtoffer van willekeurige sancties, isolaties en folterpraktijken.
Ook het bezoekrecht werd hem grotendeels afgenomen en er zijn thans opnieuw problemen met zijn briefwisseling.

Dit gebeurt allemaal onder de goedkeurende blik van justitieminister Turtelboom en de VLD-toppolitici, zoals ex-premier Guy Verhofstadt. Zij worden thans van al deze zaken worden ingelicht maar kijken blijkbaar de andere kant uit waardoor zij deze misdadige praktijken en mensenrechtenschendingen dus goedkeuren.
Dat is dus wat men onder de Open VLD of 'de partij van de burger' van Guy Verhofstadt, tegenwoordig moet verstaan.

Zoals ook in het verleden bij de akties van de vzw Werkgroep Morkhoven steeds het geval was, was de vzw Werkgroep Morkhoven telefonisch onbereikbaar tijdens de voorbije dagen en bleek de briefwisseling van en aan de vzw Werkgroep Morkhoven een week lang geblokkeerd te zijn.

Gisteren blokkeerde men ook de toegang tot Facebook nadat de Werkgroep Morkhoven de documenten uit de kinderpornozaak Zandvoort naar de VLD-top en de Nederlandse pers zond en ze tevens op het internet publiceerde.

Zoals reeds gezegd, blijkt uit deze documenten dat bepaalde rechters van de strafrechtbank van Turnhout en het hof van beroep te Antwerpen, reeds lang op de hoogte waren van de kindermisbruiken te Amsterdam, zodat die misbruiken hadden kunnen voorkomen worden. De strafrechtbank van Turnhout gebruikte de documenten die door Marcel Vervloesem voor onderzoek aan procureur Bourlet (zaak Dutroux) werden overmaakt, om hem tevens voor het 'bezit van kinderpornografie' te vervolgen en de kinderpornozaak Zandvoort verder dicht te dekken.  Dat gebeurde onder het beleid van de voorgangers van de huidige justitieminister, Annemie Turtelboom.

Normaal gezien, dienen de documenten nu aan de rechters in de Amsterdamse zedenzaak te worden overgemaakt.  

Het grote probleem in deze zaak is dat justitieminister Turtelboom die een 'magistratuur zonder een zweem van partijdigheid' predikt, de Turnhoutse procureur Jan Poels tot kabinetschef benoemde.  Maar de minister moet een duidelijke keuze maken: Ofwel staat deze man ten dienste staan van haar justitiebeleid waarin zij een 'magistratuur zonder de minste zweem van partijdigheid' predikt.  Ofwel gaat zij ermee akkoord dat deze politiek benoemde procureur een beschermende hand uitsteekt naar zijn vrienden en de betrokken rechters te Turnhout en te Antwerpen, zodat haar justitiebeleid en ook de geloofwaardigheid van de VLD worden ondermijnd.

De partijtop van de Open VLD (Vlaamse liberalen), waaronder ex-premier Guy Verhofstadt, die over deze zaak werd aangelicht, behoudt voorlopig het stilzwijgen.

Jan Boeykens, voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven


Foto: Manuel Schadwald, de Duitse verdwenen jongen waarnaar de RTBF-journaliste Gina Bernaer-Pardaens en Marcel Vervloesem onderzoek voerden.  Gina Bernaer werd, na maandenlange telefonische problemen en doodsbedreigingen, vermoord.

Kopie van dit bericht aan ondermeer: Fm_ Infojust Functional_mailbox <info@just.fgov.be>, justitiehuis.brussel@just.fgov.be, justitiehuis.ieper@just.fgov.be, guy.verhofstadt@europarl.europa.eu, Liga Voor Mensenrechten <info@mensenrechten.be>, hoofdredactie@demorgen.be, "i.aasted" <i.aasted@tweedekamer.nl>, klachten@vlaamseombudsdienst.be

Turnhoutse parketwoordvoerster Inge Delissen treedt op in 'Nieuw project 1' van de aanklager van Marcel Vervloesem: http://youtu.be/ALcAI0jU_4A 

De commentaren zijn gesloten.