23-03-12

Amerikaanse foltertechnieken in Belgische gevangenissen

justitie.lijkkist.jpgMen probeert Marcel Vervloesem die de kinderpornozaak Zandvoort onthulde, van de buitenwereld af te sluiten.  

Justitieminister Turtelboom en haar diensten proberen hem het telefoneren te beletten en dreigden er zelfs mee om hem in een isoleercel op te sluiten indien hij over de kinderpornozaak Zandvoort blijft spreken.  Zijn bezoekrecht is beperkt tot zijn dochter.

De afgelopen dagen kreeg hij geen diabetisch eten.  Hij kreeg ook al een keer geen insuline meer. 

Enkele jaren geleden gebruikte men in de gevangenissen van Turnhout, Hasselt en Brugge de stopzetting van zijn medicatie om zijn vrienden buiten de gevangenis het zwijgen op te leggen.  Hij werd als het ware gegijzeld.  Op een bepaald moment bleek zelfs zijn medisch dossier zoek te zijn geraakt.  Door een gebrek aan medicatie, had Marcel Vervloesem constant water in zijn benen waardoor er ernstige infecties optraden.

De Amerikaanse folterpraktijken waarvan de gevangenen op Guantanamo het slachtoffer werden, worden nu ook in de Europese gevangenissen toegepast.

-------------------------------

Op 27.4.2010 was Marcel Vervloesem in de gevangenis van Turnhout  opgesloten. Om te beletten dat hij in de gevangenis zou overlijden, publiceerde de vzw Werkgroep Morkhoven regelmatig onderstaande lijst.  Een kopie van deze lijst werd regelmatig naar de toenmalige justitieminister Stefaan De Clerck (CD&V, ChristenDemocraten) gezonden die het dossier Zandvoort zeer goed kende. Enkele maanden voor dat Marcel Vervloesem in de gevangenis werd opgesloten, sprak De Clerck zich bijna lovend uit over het werk van de vzw Werkgroep Morkhoven.  De Clerck heeft de brieven van de vzw Werkgroep Morkhoven echter nooit beäntwoord en liet de aktievoerder aan zijn lot over.

1) kwaadaardige kanker – St H. Hart Lier – 2 keer
2) nieren – 5 keer – Sint Elisabeth Herentals
3) pancreas – 2 keer – 1x in H Hart te Lier, 1x in de UIA te Antwerpen
4) intensieve spoed, intensieve zorgen pancreatites 2 – H. Hart Lier -Sint Elisabeth Herentals
5) intensieve spoed, intensieve zorgen pancreatites 1 – UIA ziekenhuis Antwerpen
6) intensieve heelkunde, Fabiola Ziekenhuis Sambre Ville – StElisabeth Herentals – 11 keer
7) nierblok – Gasthuisberg Ziekenhuis Leuven – 2 keer
8. hartdisfuncties, operaties AZ Imelda Ziekenhuis Bonheiden – 3 keer
9) intensieve, diabetische blok – H. Hartziekenhuis Lier – 4 keer
10) nierblok – H. Hartziekenhuis Lier – 1 keer
11) hartkijkoperatie – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
12) nierdyalyse – AZ Sint Jan Brugge – 5 keer
13) inwendige bloeding – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
14) operatie kijkwonde – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
15) chirurgische plaatsing nierdyalysebuisjes – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
16) intensieve spoed, cardio – Sint Elisabeth Turnhout – 1 keer
17) intensieve spoed, bloedarmoede (leukemie) – Sint Elisabeth Turnhout – 1 keer
18) intensieve spoed, insulinecoma – Sint Elisabeth ZiekenhuisHerentals – 1 keer
19) hartoperatie – AZ Sint-Jan Brugge
20) moest op 14 mei 2009 wegens nieuwe hartproblemen tengevolge van ondermeer een gebrek aan medicatie en een gebrekkige behandeling, opnieuw met spoed in het AZ Sint Jan te Brugge opgenomen worden. De gevangenisdirectie gaf 1 dag voor dat de opname had moeten gebeuren, een negatief advies op basis van het rapport van de psycho-sociale dienst van de gevangenis van Brugge.

België zetelt met de Verenigde Staten en Noorwegen in de VN-Mensenrechtencommissie.

------------------------------

Interview Marcel Vervloesem 11-3-2012 Onthullend!
 
Interview Marcel Vervloesem vanuit gevangenis Turnhout (26.2.2012)
 
Interview de Marcel Vervloesem en prison (26.2.2012)
 
Intervista a Marcel Vervloesem dal carcere di Turnhout 26 2 2012 KlolonlineTV .avi

De commentaren zijn gesloten.