27-03-12

Open VLD en gevangenissen: "Poort van Beveren"

Open brief aan staatssecretaris Verherstraeten

Geachte staatssecretaris, beste meneer Verherstraeten, Omdat iedereen begrijpt dat het niet altijd makkelijk is om accurate informatie te krijgen, omdat soms foute informatie zeer ongewenste gevolgen kan hebben en omdat niemand zin heeft in een zeer lange en perfect te vermijden juridische strijd...

Een laatste vriendschappelijke vraag om gevangenis "Poort van Beveren" 48 meter te verschuiven. Zoals u weet blokkeert u anders het Meccano tracé, het officiële alternatief voor het BAM tracé, zoals opgenomen in het Plan MER.

Als u nu optreedt, is de bouw van de gevangenis nog mogelijk zonder zotte kosten. Als u nu optreedt heeft het Oosterweel project, in welke uitvoering ook, nog een toekomst. Zoniet, blokkeert u wellicht ieder tracé, dus ook dat van min. pres. Kris Peeters.

Dit staat er op het spel. Wat wordt er gevraagd?

De actiegroepen ABLLO, Ademloos en stRaten-generaal vragen voor een aanpassing van debouwvergunning waarbij het GRUP niet moet worden aangepast. Het opschuiven van de gevangenis met 48 meter en verleggen van de parking is triviaal.

Het verplaatsen van bijvoorbeeld de toiletten zou veel ingrijpender zijn. Iedereen begrijpt echter dat ook hiervoor het GRUP niet moet worden aangepast, de bouwvergunning wellicht wel.

Het aanpassen van de bouwvergunning kan zeer snel gaan. In plaats van de 'jaren vertraging' - volgens u, Min. Pres. Kris Peeters en uw woordvoerder Jan Pauwels - kan de nieuwe bouwvergunning er al liggen binnen 108 dagen. (zie foto)

Deze procedure en timing is zopas nog op exact dezelfde wijze doorlopen door de Vlaamse administratie om de huidige bouwvergunning af te leveren.

Iedere vertraging is natuurlijk een tegenvaller. Maar wie weet zal de Vlaamse regering voortaan wél eerst naar haar eigen administratie en adviesraden luisteren om dit soort van toestanden te vermijden.

Een geïnformeerd man is er twee waard.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ademloos vzw
Esmoreitlaan 5 Bus 61, 2050 Antwerpen
info@ademloos.be
0477/55.10.18
http://ademloos.be

http://antwerpen.indymedia.org/node/4987#comment-824

 

Commentaren

Servais Verherstraeten
Geboortedatum: 29 januari 1960
Geboorteplaats: Balen

Functie: Staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de Eerste Minister, en Staats se cretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de Minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken

Bevoegdheden

Staatshervorming

Financieel beheer van de terreinen en gebouwen van de Federale Staat (Regie der gebouwen)

Beleidsorganen en secretariaat

Algemeen

Benjamin Dalle
Directeur Beleidscoördinatie

Jan Pauwels
Woordvoerder

Marie-Christine Bervoets
Secretariaat en agenda staatssecretaris

Lut Wellekens
Secretariaat en agenda directeur beleidscoördinatie

Jan Cosijn
Medewerker relaties parlement, ministerraad en overlegcomité

Beleidscel Staatshervorming

Benjamin Dalle
Directeur beleidscel Staatshervorming

Jürgen Vanpraet
Adviseur

Kris Declercq
Adviseur

Helmut De Vos
Adviseur

Claire Fornoville
Adviseur

Lut Wellekens
Secretariaat en agenda directeur beleidscel staatshervorming

Beleidscel Regie der gebouwen

Luc Schiepers
Directeur

Leen Bogaert
Adviseur

Rémi Lepape
Adviseur

Kabinetssecretariaat

Marc Kerkhofs
Kabinetssecretaris

Johan Coopman
IT-verantwoordelijke

Zoals medegedeeld op 13 01 2012

Adressen en websites
Servais Verherstraeten

Beleidscel en Secretariaat van de Staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de Eerste Minister, en Staats se­cretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de Minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
Koningsstraat 180
1000 Brussel
Vast : 02 209 33 11
E-mail info@servais.belgium.be

http://www.belgium.be/nl/over_belgie/overheid/federale_overheid/federale_regering/samenstelling_regering/index_servais_verherstraeten.jsp

Gepost door: Jan Boeykens | 27-03-12

De commentaren zijn gesloten.