31-03-12

Gijzelname in Belgische gevangenis: Brief aan ex-premier Guy Verhofstadt

Verhofstadt.jpgBrussel, 31 maart 2012


Geachte Heer Verhofstadt,

Betreft: kinderpornozaak Zandvoort -Amsterdam - gijzelname - akties

Ik ontving geen antwoordt uwentwege inzake mijn schrijven inzake bovenvermeld onderwerp alhoewel u ons destijds schreef dat u zich 'ten zeerste geschokt voelde door het kindermisbruik'.

Intussen escaleert de zaak verder.  De Turnhoutse justitie gaat gewoon verder met haar misdaadpraktijken en de levensbedreigende gijzeling van Marcel Vervloesem die gedurende een 10-tal dagen geen medicatie meer kreeg in de gevangenis van Turnhout en wiens brieven deels worden geblokkeerd.
Zij kan kan daarbij rekenen op de steun van uw VLD-collega justitieminister Turtelboom die een 'magistratuur zonder de minste zweem van partijdigheid' predikt en de Turnhoutse procureur Jan Poels tot kabinetschef benoemde.

De vzw Werkgroep Morkhoven plant na haar akties in Brussel en Turnhout, nu nieuwe akties  in Turnhout, Brussel en Amsterdam om de burger in te lichten over de manier waarop de kindermisbruiken in Zandvoort en Amsterdam worden dichtgedekt.

Mag ik u nogmaal verzoeken om uw tussenkomst in deze zaak ?

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met vriendelijke groet,

Jan Boeykens
voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

In bijlage: een kopie van onze allerlaatste publicatie
 

Kinderpornozaak Zandvoort: waar de sensatiepers over zwijgt...

turtelboom-schuld-van-impasse-ligt-bij-koning-en-di-rupo.jpgZoals te verwachten was, werd Marcel Vervloesem's aanhouding, gisteren nog eens met een maand verlengd.

De beslissing werd genomen door de rechters die hem omwille van zijn onthullingen in de kinderpornozaak Zandvoort, jarenlang vervolgden waarbij  al de ontlastende stiukken en getuigenissen uit zijn strafdossier verdwenen, zoals de Hoge Raad voor de Justitie vaststelde.

Het is duidelijk dat, zolang deze misdaden niet onderzocht en bestraft worden, deze rechters gewoon kunnen doorgaan met hun misdaadpraktijken.

Vandaag kreeg Marcel Vervloesem een voorstel van een misdadige Turnhoutse rechter: 'Als je afstand neemt van die dubieuze aktiegroepjes en niet verder rond die kinderpornozaak Zandvoort werkt, dan kunnen we spreken'.

In maffiataal uitgedrukt: 'Laat ons een deal sluiten. Indien je over onze maffiapraktijken zwijgt, dan valt er misschien iets te regelen'.

De vzw Werkgroep Morkhoven laat zich echter niet afleiden door de bijna terroristische gijzeling van Marcel Vervloesem en de misdaadpraktijken van de Turnhoutse justitie die de stilzwijgende goedkeuring genieten van justitieminister Turtelboom.  Minister Turtelboom predikt een 'magistratuur zonder de minste zweem van partijdigheid' en benoemde de Turnhoutse procureur Jan Poels tot kabinetschef.

Indien men Marcel Vervloesem, door allerlei sadistische spelletjes en door de onthouding van zijn medicatie in de gevangenis laat sterven, dan zal zij gewoon verdergaan met haar akties en zal zij de Open VLD of de zogezegde 'partij van de burger' van Annemie Turtelboom, de rekening presenteren, zoals zij ex-premier Guy Verhofstadt van de Open VLD reeds beloofd heeft.

Na haar aktie voor de gevangenis en het gerechtsgebouw te Turnhout op 29.3.2012, gaat zij nu aktie voeren in Amsterdam waar dat het proces rond Robert M. gestart is.  Ook in Turnhout zullen er nieuwe akties geörganiseerd worden zodat de bevolking meer en meer gaat beseffen dat zij door de lokale media en een corrupte justitie, jarenlang bedrogen werd.

Uit de documenten van de kinderpornozaak Zandvoort blijkt immers duidelijk dat Robert M. niet alleen handelde en dat de kindermisbruiken en -verkrachtingen in de Amsterdamse kinderkribben hadden kunnen voorkomen worden.  De documenten werden destijds door Marcel Vervloesem voor onderzoek overgemaakt aan procureur Bourlet van Neufchâteau (zaak Dutroux).  De rechters van de Turnhoutse strafrechtbank die tevens in de Turnhoutse raadkamer zetelen en zich hebben voorgenomen om Marcel Vervloesem als gijzelaar te gebruiken en op te blijven sluiten totdat hij in de gevangenis sterft, eisten al het onderzoeksmateriaal echter op en misbruikten het materiaal om Marcel Vervloesem tevens voor het 'bezit van kinderporno' te vervolgen en de kinderpornozaak Zandvoort waarbij zij op één of andere wijze zijn betrokken, verder dicht te dekken.

Foto: Justitieminister Annemie Turtelboom (Open VLD, Vlaamse liberalen) die eerder een misdaadminister kan worden genoemd.

Turnhoutse parketwoordvoerster in 'Nieuw project 1' van de aanklager van Marcel Vervloesem: http://youtu.be/ALcAI0jU_4A :

Interview Marcel Vervloesem 11-3-2012 Onthullend!
http://www.youtube.com/watch?v=U5aPbNFkB90

Interview Marcel Vervloesem vanuit gevangenis Turnhout (26.2.2012)
http://youtu.be/D7YUtSCoSQs

Sign/Signez/Teken :

http://www.causes.com/causes/438481-free-marcel-vervloese...

Droit Fondamental
http://droitfondamental.eu/

Werkgroep Morkhoven Facebook:

https://www.facebook.com/groups/200250393321072/

Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens:

http://nl.wikipedia.org/wiki/Europees_Verdrag_voor_de_Rec...

Gevangenen:

http://gevangenen-prisonniers.skynetblogs.be/

Hoge Raad voor de Justitie, 'waakhond' van de Belgische justitie:

http://www.hrj.be/nl/index.htm


Ecrivez/Write/Scrivere/Schrijf Marcel Vervloesem: Gevangenis Turnhout, tav. Marcel Vervloesem, Cel 139, Wezenstraat 1, 2300 Turnhout (Belgique, Belgium, Belgio, België)

----------

 

aan:guy.verhofstadt@europarl.europa.eu (Open VLD)

 

cc:kleintje.stelling.nl,, redactie.telegraaf.nl, redactie.nu.nl, Redactie Het Vrije Volk, rene.coppens.vldbrussel.be, kamer.n-va.be, Nieuwsredactie stadsomroep, micha kat, Rik Daems (Open VLD), hoofdredactie.demorgen.be, herman.decroo-desguin (Open VLD), Liga Voor Mensenrechten, justitiehuis.brussel.fgov.be, nieuwsdienst.anp.nl, nieuwsdienst.telegraaf.nl, nrc.nl, sabien.battheu.be (Open VLD)

 

datum:31 maart 2012 17:55

 

onderwerp:kinderpornozaak Zandvoort

 

De commentaren zijn gesloten.