23-04-12

Gevangenissen: het neo-liberale beleid van minister van justitie A. Turtelboom

Arbeit.Frei3.jpgJustitieminister A. Turtelboom (Open VLD, vlaamse liberalen) beweert de 'overbevolking in de gevangenissen te willen aanpakken' maar tegelijkertijd pleit de minister met VLD-voorzitter Alexander De Croo voor een 'zero-tolerantie tegen de criminaliteit' waardoor de gevangenisbevolking nog toeneemt.  

De Belgische gevangenissen, zoals de gevangenis van Turnhout, zijn momenteel al zo volgepropt dat de gedetineerden er met 3 in een cel voor 2 personen opgesloten zitten en zij op matrassen op de grond moeten slapen.

De Minister is, zoals uit bepaalde dossiers ook blijkt, een voorstander van het zolang mogelijk in voorlopige voorhechtenis houden van mensen, er vanuit gaande dat de mensen in voorlopige hechtenis, schuldig zijn (zonder dat er een proces heeft plaatsgevonden).

Zelfs nadat een gerechtelijk onderzoek heeft uitgewezen dat ze aan de hen ten laste gelegde feiten onschuldig zijn, blijven mensen in voorhechtenis opgesloten.

Men kan dus gemakkelijk 4 of 5 maanden lang in een overbevolkte gevangenis onder onmenswaardige omstandigheden opgesloten blijven, zonder veroordeeld te zijn.  Dat staat gelijk aan een feitelijke straf van 1 jaar.

VLD-parlementslid Sabien Battheu merkt terecht op dat de mensen die onterecht in voorhechtenis zaten, zelden of nooit schadevergoeding ontvangen alhoewel het geleden leed en de schade van die mensen (en hun familieleden) vanzelfsprekend onmogelijk te vergoeden is.   Families worden uitééngerukt.  Mensen moeten hun woonst, werk, vriendenkring en sociale omgeving opgeven. Zij worden gemarginaliseerd, krijgen emotionele en psychische problemen enzoverder.  De geleden schade is niet in termen van geld uit te drukken.   Mensen die over een slechte gezondheidsconditie beschikken, overleven dergelijke opsluiting zelfs niet.

Het opsluiten van mensen zonder vorm van proces, wordt stilaan een gewoonte in België.  Sommige mensen zitten soms jarenlang in voorarrest en hun voorarrest wordt door middel van allerlei juridische technieken en administratieve pesterijen gerekt.

De Vlaamse liberalen willen uitsluitend nieuwe cellen en gevangenissen bijbouwen terwijl er in België reeds 11.000 mensen vastzitten en België zelfs een gevangenis in Nederland afhuurt waarnaar gevangenen die men wil sanctioneren, worden getransporteerd.  

Door te onderstrepen dat gevangenene 'recht op werk' hebben, wil justitieminister Turtelboom, naar amerikaans voorbeeld, de rechteloze gevangenen gratis ter beschikking stellen van grote ondernemingen die vrijgesteld worden van sociale lasten.

De Open VLD spreekt over een 'zero tolerantie tegen criminaliteit' en wil dat de 'kleinste straf tot het einde wordt uitgezeten'.  Maar justitieminister Turtelboom en konsoorten laten wel toe dat de gevangenisreglementen en de gevangeniswet dagelijks worden geschonden.  Ook het machtsmisbruik en de willekeurige sancties van de gevangenisdirecties tegenover gedetineerden, blijven ongestraft.  Dat maakt deel uit van het neo-liberale beleid..

Commentaren

Amerikaans model - Privé-gevangenissen (die gevangenen nodig hebben)

28/03/'11 BINNENLAND - De groep BAM PPP Investments België BV-Dexia Bank BV mag wellicht de gevangenissen van Beveren en Dendermonde bouwen. Dat deelde minister van Justitie Stefaan De Clerck (foto) mee. Alleen met deze groep wordt nog onderhandeld over een contract dat in juni moet worden afgesloten.
De nieuwe gevangenis van Dendermonde moet 444 cellen tellen, die van Beveren 300. De bajessen worden gebouwd volgens het DBFM-beginsel (design, build, finance and maintain): de privégroep moet ze ontwerpen, bouwen, financieren en onderhouden.

Voor de Regie der Gebouwen is het de eerste maal dat een gevangenis gebouwd zal worden volgens dit beginsel. Deze gevangenissen zouden tegen einde juni 2013 volledig klaar moeten zijn.

Ook voor de nieuwe bajes van Marche-en-Famenne (300 cellen) werd een groep aangewezen.

http://www.gva.be/nieuws/binnenland/aid1031816/privegroep-voor-bouw-gevangenissen-beveren-en-dendermonde.aspx

Gepost door: Morkhoven | 23-04-12

De commentaren zijn gesloten.