03-05-12

Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen: Brief minister Turtelboom

Turtelboom...jpgGeachte Mevrouw Turtelboom,

Ik lees dat de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen u gemeld heeft dat zij 'gestopt is met zijn activiteiten'.

Het gevolg hiervan zou zijn dat er 'geen toezicht meer is op de rechten van de gevangenen'.

Maar dat is pure onzin en ik vermoed dat dit een zoveelste politiek manoeuver is.

De Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen heeft immers nooit gefunctioneerd en dat heeft niets met 'onvoldoende geld' te maken.

Dat was ook reeds het geval onder het beleid van de voorgaande justitieministers.

De rechten van de gevangenen werden (en worden) nauwelijks gerespecteerd.  Met hun klachten kunnen zij nergens terecht.  Hun brieven worden door de diensten van de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen, nooit beäntwoord.

Ik stel vast dat het argument 'er is onvoldoende geld' ook door de gevangenisdirecties en vakbonden wordt gebruikt om u nieuwe gevangenissen te laten bouwen en 1.000 nieuwe cipiers aan te werven terwijl er in België reeds meer dan 11.000 gevangenen zijn en de gevangenispopulatie steeds toeneemt.

Het is weerzinwekkend dat u met het gezegde dat 'gevangenen recht hebben op werk', de grote bedrijven naar de gevangenissen wil halen zodat zij de beschikking hebben over een massa rechteloze en kosteloze arbeidskrachten.

Mag ik nogmaals uw aandacht vragen voor de gevangenis van Turnhout die zo volzet is (210 in plaats van 120 gedetineerden) dat gevangenen er op matrassen op de grond moeten slapen ?

Dat gaat immers niet alleen ten koste van de gezondheid van de gedetineerden en de mensen die in voorhechtenis zitten, maar ook van het gevangenispersoneel en de families van de gedetineerden.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

hoogachtend,

Jan Boeykens, voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

PS. Ik kan u de bewijzen voor de juistheid van mijn schrijven toezenden


'Geen toezicht meer op rechten van gevangenen'

26 april, 2012

De Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen is gestopt met zijn activiteiten. Dat deelt hij mee aan Minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open Vld), zo meldt De Juristenkrant.

De Centrale Toezichtsraad werd opgericht in 2003. Hij gaat na of de rechten van de gevangenen wel worden gerespecteerd en stelt daarover jaarrapporten op. De raad stopt ermee omdat hij al acht jaar lang onvoldoende geld en degelijk secretariaatspersoneel kreeg.

Berucht zijn de vele secretaresses, zo blijkt uit het jongste jaarrapport. Eén kieperde haar post in de vuilnisbak, na het vrijwillig vertrek van een tweede werden "talloze onbehandelde dossiers ontdekt", een derde "deed niets", een vierde verliet al snel het zinkend schip en met een vijfde "kon helemaal niet samengewerkt worden".

De Toezichtsraad klaagt erover dat hij jarenlang geen financiële middelen kreeg en dat op meerdere vastgestelde onregelmatigheden niet werd gereageerd. De Toezichtsraad besluit dat "hij alleen maar bestaat voor de schijn", hij kan niet onafhankelijk werken en is er dus mee gestopt.

Vol is vol

In zijn laatste jaarrapport van december 2011 pleitte de Centrale Toezichtsraad voor een "numermus clausus" per gevangenis: vol is vol. Hij wilde verder niet dat de huur van de cellen in de gevangenis van Tilburg zou worden verlengd en sprak zich uit voor collectieve gratie voor gedetineerden die met succes een opleiding hebben gevolgd. Hij eiste bovendien een gegarandeerde dienstverlening tijdens cipiersstakingen, een minimumloon voor gevangenen die werken en de afschaffing van de AIBV's (aparte beveiligde eenheden) in Brugge en Lantin waar gewelddadige gedetineerden apart worden gehouden.

JDW

http://www.vandaag.be/binnenland/95751_geen-toezicht-meer...

 

 
Van: Jan Boeykens - Datum: 3 mei 2012 12:43 - Onderwerp: Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen Aan: Fm_ Infojust Functional_mailbox (justitieminister Turtelboom)
cc:  Liga Voor Mensenrechten info@mensenrechten.be, Luk Vervaet , Jan Vanhaelen, Jos Vandervelpen (Liga voor mensenrechten Vla), justitiehuis.brussel.just.fgov.be, 
justitieel.welzijnswerk, justitiehuis.leuvent.fgov.be, justitiehuis.mechelent.fgov.be, 
hoofdredactie.demorgen.be, Sabien Battheu (Open VLD), ...

De commentaren zijn gesloten.