22-05-12

Gevangenis van Brugge laat zich weer van 'haar beste zijde' zien...

gevangenisBrugge.jpgLiga voor de Mensenrechten

Geachte,

Betreft: toestanden in gevangenissen

Alhoewel we weten dat de Liga voor de Mensenrechten ten zeerste bekommerd is om haar subsidies die zij vorig jaar dreigde te verliezen, zenden wij u hierbij een bericht over de dood van een gedetineerde in de gevangenis van Brugge.

Liga-voorzitter Jos Vander Velpen weet zeer goed dat er in de gevangenis van Brugge folterpraktijken werden (en worden) toegepast.

Hoogachtend,

Jan Boeykens, voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven


'Vrijspraak voor dokters na dood gedetineerde in gevangenis Brugge'

De correctionele rechtbank van Brugge heeft vandaag twee artsen
vrijgesproken. Zij werden verdacht van gebrek aan voorzichtigheid met
de dood van een Franse gevangene tot gevolg.
De gevangene werd op 13 april 2008 dood aangetroffen in zijn cel. De
Fransman was vier dagen eerder aangehouden in een drugsdossier.

Methadonkuur
De gevangene had de eerste en tweede beklaagde, allebei dokters,
voorgelogen dat hij een methadonkuur volgde. Daarop schreven de twee
artsen hem het betreffende product voor. De Fransman had echter meer
dan de voorgeschreven zestig milligram methadon in zijn bloed.
Mogelijk had hij de extra methadon illegaal verkregen.

De rechters zagen geen enkel bewijs tegen de dokters voor de dood van de man.
http://www.hln.be/hln/nl/957/Belgie/article/detail/144182...

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Werkgroep Morkhoven

Het is niet het eerste en het zal, dank zij deze vrijspraak, zeker niet het laatste overlijden in vreemde omstandigheden in de gevangenis van Brugge zijn.

In het verleden reeds, werden verschillende gedetineerden in de gevangenis van Brugge, op een schandalige manier, en zelfs met het medeweten van bepaalde geneesheren, mishandeld.

De Werkgroep Morkhoven die zich enkele weken geleden bekloeg over het feit dat de gevangenis van Turnhout (zoals die van Vorst), zo volzet is dat gevangenen er op matrassen op de grond moeten slapen, nam opnieuw contact op met het Europees Comité ter Preventie van Folteringen.

Twee jaar geleden al, startte de Werkgroep met de aanleg van een archief over alle overlijdens en folterpraktijken in de Belgische gevangenissen.

De mishandelingen, zogezegde medische fouten en folterpraktijken worden te gemakkelijk doodgezwegen of goedgepraat door de Justitie.  Justitieminister Turtelboom (Open VLD, Vlaamse liberalen), laat, zoals haar voorganger justitieminister De Clerck (CD&V, christen-democraten), ook toe dat de bestaande gevangeniswet wordt geschonden.  Daardoor blijven deze praktijken in de Belgische gevangenissen voortduren.

Van: werkgroepmorkhoven - Datum: 22 mei 2012 15:04 - Onderwerp: Vrijspraak voor dokters na dood gedetineerde in gevangenis Brugge - Aan: Liga Voor Mensenrechten, Jos Vandervelpen (Liga voor mensenrechten Vla), Johan Leman, rene.coppens.vldbrussel, redactie.demorgen.be, justitiehuis.brussel, justitiehuis.oudenaarde, Fm_ Infojust Functional_mailbox (minister Turtelboom), Sabien Battheu (VLD-kamerlid), redactie.stadsomroep.com, s-p-a.be,

Commentaren

Cipiers en arts vrijgesproken na dood gevangene...


10/05/'07 BINNENLAND - De correctionele rechtbank van Luik heeft donderdag vier cipiers van de gevangenis van Lantin en een arts vrijgesproken. Ze werden vervolgd voor het niet verlenen van hulp aan een persoon in nood, na de dood van een gevangene die diabetes had.

De feiten speelden zich af in de nacht van 16 op 17 januari 2002. Een arts met wachtdienst werd toen opgeroepen voor een gevangene met diabetes. Die arts had eerder al maatregelen genomen ten aanzien van die gevangene door een gevangenschap samen met een andere gevangene aan te bevelen. Die zou dan alarm kunnen slaan in geval van dringende medische problemen.

Nadat hij die nacht de eerste zorgen kreeg toegediend, raakte de gevangene in een coma en overleed hij enkele dagen later. Zijn medegevangene beweerde dat hij die nacht op de deur geklopt heeft om hulp te roepen, maar dat er nooit hulp is gekomen.

Die verklaring strookte niet met die van de cipiers die volhielden dat ze niets bijzonder gehoord hadden. Volgens hen zou het lawaai dat de medegevangene gemaakt zou hebben, in de vleugel van de gevangenis waar de feiten zich afspeelden, heel wat oproer veroorzaakt hebben indien hij effectief op de deur had geklopt. De cipiers verduidelijkten ook dat er geen enkele abnormale situatie werd vastgesteld en dat de zieke gevangene leek te slapen nadat hij verzorgd werd.

De rechtbank achtte de verklaringen van de cipiers geloofwaardig en sprak hen vrij. Volgens de rechter kon uit niets besloten worden dat de cipiers werden verwittigd door de medegevangene. Omdat hem geen enkel gebrek aan voorzorg ten laste gelegd kon worden, werd ook de arts vrijgesproken.

http://www.gva.be/Archief/guid/cipiers-en-arts-vrijgesproken-na-dood-gevangene.aspx?artikel=c8882da9-ada3-48e6-9ef1-4fd4f9273a32

Gepost door: Morkhoven | 22-05-12

Kamervragen na overlijden gevangene

Rtv utrecht, 25 5 2011
Tweede Kamerlid Linda Voortman van GroenLinks gaat kamervragen stellen na het overlijden van een 35-jarige man in de gevangenis van Nieuwegein. Dat maakte het kamerlid zaterdag bekend aan RTV Utrecht.
De gedetineerde overleed onder verdachte omstandigheden en Voortman wil dat de zaak tot op de bodem wordt uitgezocht.
De man had hartproblemen en het gevangenispersoneel was daarvan op de hoogte. Hij werd 's nachts onwel en is de volgende morgen dood in zijn cel gevonden. Zijn advocaat gaat maandag aangifte doen van nalatigheid.

http://www.youtube.com/watch?v=0ImOuix5TjE

Gepost door: Morkhoven | 22-05-12

De commentaren zijn gesloten.