03-06-12

Kritiek op gevangenisbeleid leidt tot internetproblemen

internet-censuur.gifGedurende de voorbije weken waren er opnieuw ernstige problemen met onze skynetblogs.  We schreven een aantal brieven om aan deze situatie een einde te maken. Een half uurtje geleden was het mogelijk om via een andere internetverbinding (en na enkele problemen) dit bericht uiteindelijk te publiceren.

Belgacom Klantendienst (Brief 1)

Brussel, 3 juni 2012 (02:51) - De skynetblogs van de vzw Werkgroep Morkhoven zijn opnieuw ontoegankelijk geworden.
De problemen ontstonden tijdens de akties voor de vrijlating van Morkhoven-aktivist Marcel Vervloesem die, samen met zijn buurman, opnieuw van ‘aanranding’ werd beschuldigd en opgesloten werd.

Zoals gebruikelijk, verschenen de beschuldigingen eerst in de krant 'Het Nieuwsblad' die geen wederwoord biedt in dergelijke kwesties en die roddels en beschuldigingen als harde feiten naar buiten brengt.

Alhoewel het gerechtelijk onderzoek snel uitwees dat Vervloesem’s aanklager D., in zijn verklaringen tegenover Het Nieuwsblad en de politie had gelogen, bleef Marcel Vervloesem achter de tralies.

Zelfs met het vonnis van de Antwerpse strafuitvoeringsrechtbank dat Vervloesem op grond van de onderzoeksresultaten vrijpleitte, wensten de rechters van de Turnhoutse raadkamer geen rekening te houden.

In de gevangenis van Turnhout waar dat een groot deel van de gevangenen, wegens plaatsgebrek (210 i.p.v. 120 gevangenen), op matrassen op de grond moet slapen, kreeg Vervloesem infecties die gevolgd werden met ernstige hartproblemen. Hij werd met spoed in het Sint-Elizabethziekenhuis van Turnhout opgenomen.
Alhoewel Vervloesem kanker-, hart-, nier- en diabetespatiënt is, en dus onterecht in voorlopige hechtenis zat, werd hij op de Dienst Intensieve Zorgen gedurende vijf dagen aan het ziekenbed vastgeketend.

De vzw Werkgroep Morkhoven stelde justitieminister Turtelboom (VLD, Vlaamse liberalen) en haar diensten, meermaals van deze feiten op de hoogte maar ontving geen antwoord.

Er werd ook contact opgenomen met de Vlaamse Liga voor Mensenrechten en het Europees Comité ter Preventie van Folteringen dat onlangs een bezoek bracht aan de gevangenis van Vorst waar dat de leefomstandigheden voor de gevangenen niet veel beter zijn dan in de gevangenis van Turnhout.

De Werkgroep informeerde Turtelboom verder over het feit dat de rechters van de Raadkamer te Turnhout een vals voorwendsel gebruikten om de voorlopige hechtenis van Vervloesem steeds met een maand te verlengen. Dat deden zij door een psychiatrische onderzoek te bevelen dat zogezegd ‘moest uitwijzen in hoeverre D. geloofwaardig was’.  Het onderzoek bleef maandenlang aanslepen en toen het rapport uiteindelijk klaar was, werd het niet aan het gerechtsdossier gevoegd.
Bovendien bleek het rapport uitsluitend bedoeld om D., niettegenstaande zijn leugenachtige verklaringen, een geloofwaardig statuut te geven en Vervloesem opnieuw te kunnen beschuldigen. 
De jeugdrechtbank van Turnhout helpt D. reeds geruime tijd bij het afbetalen van zijn schadevergoeding tegenover de slachtoffers van zijn geweldplegingen...

Turtelboom werd tevens geinformeerd over het feit dat de woordvoerdster van het Turnhoutse parket optrad in een rapnummertje dat D. maakte en op YouTube plaatste. Daarin werden de resultaten van het gerechtelijke onderzoek weggelachen en werden Vervloesem en zijn buurman opnieuw beschuldigd. De Minister reageerde wederom niet.

Turtelboom reageerde ook niet op het feit dat er opnieuw ontlastende documenten uit Vervloesem’s dossier verdwenen. Dat was enkele jaren geleden ook reeds het geval, zoals de Hoge Raad voor de Justitie toen vaststelde.
In beide zaken gaat het toevallig om dezelfde rechters. De rechters van de Turnhoutse raadkamer hebben Vervloesem immers ook 11 jaar lang vervolgd om de kinderpornozaak Zandvoort dicht te dekken.

De problemen met de skynetblogs namen toe op het moment dat de vzw Werkgroep Morkhoven aan Turtelboom vroeg om belangrijke documenten over de kinder- en peutermisbruiken in de Amsterdamse kinderkribben, aan de Nederlandse justitieminister over te maken.
Bepaalde commentaren en aanvullende informatie werden geblokkeerd en bij publicaties werd de internetverbinding systematisch onderbroken.

Die toestand verergerde toen de vzw Werkgroep Morkhoven niet alleen Turtelboom's stilzwijgendheid in de zaak Vervloesem maar ook diens gevangenisbeleid in vraag stelde.  De Werkgroep gaat bijvoorbeeld helemaal niet akkoord met de recente omzendbrief van de Minister. In die omzendbrief staat dat criminelen in geval van corruptie, computercriminaliteit, bepaalde gevallen van slagen en verwondingen, van bendevorming en van diefstallen, en alle vormen van bedrog en oplichting, hun proces kunnen afkopen. Enkele maanden geleden predikten Minister Turtelboom en haar partijvoorzitter De Croo immers nog voor een ‘zero-tolerantie tegenover criminaliteit’.  Is die zero-tolerantie misschien alleen bedoeld voor de minder-begoeden die niet in staat zijn om hun proces af te kopen ?

Bij de publicatie van het bijgaande artikel waaruit blijkt dat de strijd tegen de corruptie, ‘geen prioriteit vormt voor de regering-Di Rupo’, kregen we geen toegang meer tot onze skynetblogs.

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

—————

'België: Regering Di Rupo komt op voor corruptie'
De Belgische regering komt er openlijk voor uit dat haar beleid op corruptie gebaseerd is…
—–
“De strijd tegen de corruptie is geen prioriteit voor de regering-Di Rupo. En op het vlak van integriteit bengelen de openbare diensten, de politieke partijen en het parlement onderaan.” Dat stelt de internationale anti-corruptie-organisatie Transparency International in een rapport over België dat zopas werd voorgesteld.
“De strijd tegen de corruptie staat niet in het regeerakkoord en niet in het Nationaal Veiligheidsplan. België mist een geïntegreerd integriteitsbeleid, er zijn wel wetten maar ze worden niet toegepast”, zo luidt het. De beste score halen de parlementaire ombudsmannen, het Rekenhof, de diensten die de verkiezingen beheren en de media. Het slechtst scoren de openbare diensten, de politieke partijen en het parlement.
TI heeft een reeks aanbevelingen.
* Zo moeten er ethische codes komen voor ministers, leden van kabinetten en parlementsleden. Er is ook een duidelijke taakverdeling nodig tussen de ministeriële kabinetten en de administratie.
* Er is te weinig geld voor de strijd tegen de economische en financiële delinquentie.
* Er moeten straffen komen voor ambtenaren die misdrijven die ze kennen niét aangeven.
* De commissie die de verkiezingsuitgagen controleert mag niet uitsluitend uit parlementsleden bestaan.
* Alle politieke partijen moeten hun rekeningen volledig op hun website publiceren.
* Er is één “ombudsloket” nodig om de versnippering van ombudsmannen tegen te gaan. Burgers zouden zich dan tot dat loket kunnen wenden.
* Het anticorruptie-orgaan Hoog Comité van Toezicht moet opnieuw worden opgericht.
JDW

http://www.vandaag.be/binnenland/98236_strijd-tegen-corruptie-is-geen-prioriteit-voor-regeringdi-rupo.html

(De enigszins provocerende titel 'België: Regering Di Rupo komt op voor corruptie' is van de Werkgroep Morkhoven afkomstig)

Commentaren

Internetcensuur: schrijven aan parlementsleden
Internetcensuur in België - brief n° 2

Brussel, 3 juni 2012 - 14:52


Geachte parlementsleden,

In bijlage vindt u ons schrijven aan de Belgacom Klantendienst.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,


Met vriendelijke groet


Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

------------------------------------


Belgacom Klantendienst


Geachte Heer,

Wij hebben reeds geruime tijd problemen met de publicaties op onze skyetblogs.
We ondervonden ook problemen met het plaatsen van commentaren en aanvullende informatie op onze berichten. Deze werden namelijk gecensureerd.
Sommige commentaren bleken te zijn toegelaten, maar andere commentaren werden niet doorgezonden zodat we ze niet konden goedkeuren. Er werd dus gebruik gemaakt van een soort filter.
Onze internetverbinding werd ook systematisch afgebroken bij het publiceren van artikels.
Een artikel over het feit dat deze regering geen voorrang verleent aan de bestrijding van de corruptie (zie artikel in bijlage), werd, ongevraagd, 3 x gepubliceerd.
We stelden gisteren ook vast dat het niet meer mogelijk is om in te loggen zodat iedere verdere publicatie daarmee onmogelijk wordt gemaakt.
We kunnen bijvoorbeeld niet reageren op de omzendbrief van justitieminister Turtelboom waarin zij allerlei criminelen de mogelijkheid geeft om hun proces af te kopen.

Vandaag hebben we opnieuw trachten in te loggen voor onze blogs. Dat was nog steeds onmogelijk en we ontvingen de volgende mededeling: 'De gebruikersnaam of het wachtwoord dat u hebt ingevuld, is ongeldig of uw account is uitgeschakeld.

Gisteren stuurden we u reeds een omzendbrief waarvan we u opnieuw een kopie zenden.

Onze problemen hebben ongetwijfeld te maken hebben met onze kritische artikels. We kunnen echter niet akkoord gaan met de repressieve maatregelen waarvan onze vereniging reeds jarenlang het slachtoffer is. We verwijzen hierbij ondermeer naar het dichtdekken van de kinderpornozaak Zandvoort en de voortdurende mediacampagne tegen Marcel Vervloesem die al 4 jaren lang een spreekverbod met de pers heeft. Sinds twee jaar mag hij zelfs geen contact meer opnemen met de andere bestuursleden van onze vereniging.
We verwijzen ook naar het optreden van anti-terroristische éénheden tijdens onze akties terwijl we geen uitstaans hebben met 'terroristische activiteiten'.
Men kan zich afvragen in hoeverre deze éénheden niet misbruikt worden om een terreurklimaat te scheppen (zonder te spreken over de kosten van dit 'anti-terroristische' gedoe voor de Belgische belastingsbetaler).

In de hoop dat deze problemen snel opgelost geraken, en in afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,


Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

----------------------------------------------

Door gebruik te maken van een andere internetverbinding, konden we ons enkele uurtjes geleden na een aantal problemen, opnieuw inloggen voor onze blogs.

Gepost door: Yves | 03-06-12

Brussel, 4 juni 2012

Skynet-Klantendienst

Mevrouw, Mijnheer,

Betreft: problemen met onze slynetblogs

Gedurende de voorbije weken waren er opnieuw ernstige problemen met onze skynetblogs. We schreven een aantal Open Brieven om aan deze situatie een einde te maken.

De problemen ontstonden tijdens de akties voor de vrijlating van Morkhoven-aktivist Marcel Vervloesem.

De problemen met de skynetblogs namen toe op het moment dat de vzw Werkgroep Morkhoven aan justitieminister Turtelboom vroeg om belangrijke documenten over de kinder- en peutermisbruiken in de Amsterdamse kinderkribben, aan de Nederlandse justitieminister over te maken.

Die toestand verergerde toen de vzw Werkgroep Morkhoven niet alleen Turtelboom's stilzwijgendheid in de zaak Vervloesem maar ook diens gevangenisbeleid in vraag stelde. De Werkgroep gaat bijvoorbeeld helemaal niet akkoord met de recente omzendbrief van de Minister. In die omzendbrief staat dat criminelen in geval van corruptie, computercriminaliteit, bepaalde gevallen van slagen en verwondingen, van bendevorming en van diefstallen, en alle vormen van bedrog en oplichting, hun proces kunnen afkopen.

We ondervonden problemen met het plaatsen van commentaren en aanvullende informatie op onze berichten. Sommige commentaren bleken te zijn toegelaten, maar andere commentaren werden niet doorgezonden zodat we ze niet konden goedkeuren. Er werd dus gebruik gemaakt van een soort filter.
Onze internetverbinding werd systematisch afgebroken bij het publiceren van artikels.
Het voornoemde artikel over het feit dat deze regering geen voorrang verleent aan de bestrijding van de corruptie, werd, ongevraagd, 3 x gepubliceerd.
Eergisteren konden we niet meer inloggen zodat iedere verdere publicatie daarmee onmogelijk werd gemaakt.
Gisteren bleek het inloggen nog steeds onmogelijk. We ontvingen daarbij de volgende mededeling: 'De gebruikersnaam of het wachtwoord dat u hebt ingevuld, is ongeldig of uw account is uitgeschakeld'.
Ook het schermpje op http://skynetpass.skynet.be/login?auid=26&ru=http://myblog.skynet.be was niet meer te zien.
Gisteren lukte het ons uiteindelijk, dank zij een andere internetverbinding en nieuwe kortstondige problemen, om opnieuw in te loggen en te publiceren.
Vandaag kwamen de goed te keuren commentaren weer op een normale manier in onze mailbox terecht en is het inlog-schermpje op http://skynetpass.skynet.be/login?auid=26&ru=http://myblog.skynet.be weer terug te zien.

Bij onze publicaties worden we voortdurend gecontroleerd op onze identiteit. Het is meestal bij die controles dat de internetverbinding wordt onderbroken of een publicatie wordt geblokkeerd.

We hopen dat het probleem nu is opgelost en houden u verder op de hoogte.

Met vriendelijke groet,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Gepost door: Morkhoven | 04-06-12

Gevangenisbeleid: gevangeniswet - rechten van gevangenen - comités van Toezicht - orgaan ter voorkoming van foltering - rechten van de verdachte

De Gevangeniswet die de rechten van de gevangenen had moet regelen, dateert reeds van 2004 en wordt nog steeds niet toegepast.
De Comités van Toezicht die de Gevangeniswet voorzag, werden een flop en voorzitter Paul Cosysns nam zopas ontslag omdat er (ook onder het beleid van justitieminister Stefaan De Clerck) geen rekening wordt gehouden met de opmerkingen en aanbevelingen van de Comités voor Toezicht.

Bestaat er reeds een orgaan ter voorkoming van foltering zoals in 2009 werd beloofd ?
Dit controleorgaan moest er immers voor zorgen dat de gevangenissen regelmatig werden bezocht zodat er gerapporteerd kon worden en men er werk van kon maken dat gedetineerden 'in menswaardige omstandigheden in de gevangenissen kunnen verblijven'.
Maar enkele maanden geleden was het Europees Comité ter Preventie van Folteringen en Mensonwaardige Behandelingen (Europese Raad), verplicht om de gevangenis van Vorst te bezoeken omdat daar mensonwaardige omstandigheden heersten.
Ook aan de gevangenis van Turnhout waar dat een deel van de gevangenen, wegens plaatsgebrek (210 in plaats van 120 gevangenen) met drie man in een cel is opgesloten en op matrassen op de grond moet slapen, dient het Europees Comité nog een bezoek te brengen.

Zijn er Belgische parlementsleden die dit dossier opvolgen en de minister van justitie terzake interpelleren ?

-----

21/1/2009 CRIV 52 COM 422
KAMER-3E ZITTING VAN DE 52E ZITTINGSPERIODE 2008 2009

P. 22

.... de bezorgdheden en verwachtingen van de CATcomité te voldoen. Dit dossier zal bijgevolg de vereiste aandacht krijgen om zo spoedig mogelijk vooruitgang te boeken in de richting van een orgaan ter voorkoming van foltering. Vermits meerdere overheden hierbij betrokken zijn, is het uiteraard onmogelijk om unilateraal een precieze timing te kleven op de eigenlijke totstandkoming van dit orgaan.

13.03 Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen!): Ik begrijp dat we later uitgebreider zullen terugkomen op de gevangenisproblematiek. Ik ben blij met uw antwoord over het bekrachtigen van het aanvullend protocol. Ik denk dat het een goede zaak is dat we dat ook doen. Het is al ondertekend, er is gestart met een voorbereiding, dus verwacht ik dat het snel in werking kan treden.
Zo hebben we een controleorgaan dat regelmatig bezoeken kan brengen en kan rapporteren zodat
we er werk van kunnen maken dat gedetineerden in menswaardige omstandigheden in de gevangenissen kunnen verblijven.

Het incident is gesloten.
L'incident est clos.

------

De voorzitter: Vragen nr. 9561 van de heer Van Hecke en nr. 9887 van mevrouw De Rammelaere
kunnen toegevoegd worden aan het debat over drugs in de gevangenissen van volgende week.

14 Samengevoegde vragen van
- de heer Stefaan Van Hecke aan de minister van Justitie over "een uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens" (nr. 9561)
- mevrouw Els De Rammelaere aan de minister van Justitie over "de uitspraak van het EHRM in de zaak Salduz" (nr. 9887)

14.01 Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen!):
Mijnheer de minister, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens doet soms zeer belangrijke
uitspraken. De jongste weken zijn er heel wat geweest, en deze uitspraak is toch ook een heel
belangrijke.
Volgens deze recente uitspraak zouden verdachten, behoudens speciale omstandigheden, vanaf het allereerste politieverhoor door een advocaat moeten worden bijgestaan. Ik meen dat sommige advocaten heel tevreden zullen zijn dat te horen.
Dat blijkt uit een arrest van de Grote Kamer in de zaak-Salduz versus Turkije van 24 november 2008. De beslissing moet helpen de rechten van de verdachte ten volle te waarborgen. Een dergelijke praktijk bestaat niet in ons land.
Wanneer wij dat arrest moeten toepassen, zal dat uiteraard heel wat gevolgen hebben voor de Belgische rechtsgang.
De toepassing van het arrest vergt immers een aanpassing van de werking van zowel politiediensten als parketten en dergelijke meer, als van de advocatuur.
Vandaar een aantal concrete vragen, mijnheer de minister.
Ten eerste, welke gevolgen heeft de uitspraak precies voor ons intern recht en voor de werking van Justitie op dit ogenblik?
Ten tweede, hebt u al zicht op mogelijke financiële implicaties van de invoering van dergelijke maatregelen?
Ten derde, op welke termijn acht u een eventuele omzetting van deze uitspraak in de praktijk in
België mogelijk?

14.02 Minister Stefaan De Clerck: Mevrouw de voorzitter, de kern van de uitspraak in de zaak-Salduz is inderdaad een verschuiving in de rechtspraak van het Europees Hof.
Er zijn nog andere vragen. Gelieve mij te verontschuldigen.

14.03 Els De Rammelaere (N-VA): Mevrouw de voorzitter, mijnheer de minister, het Europees Hof
voor de Rechten van de Mens heeft Turkije veroordeeld wegens het schenden van de rechten van verdediging, omdat er geen toegang werd gegeven tot een advocaat bij het eerste politieverhoor. Dat staat haaks op de interpretatie die het Hof van Cassatie geeft bij ons. Zij erkennen dit recht niet. Dit zal hoe dan ook gevolgen hebben op onze rechtspraak, vandaar mijn concrete vragen.
Ten eerste, wat zal er hier concreet gebeuren?
Zult u een wetgevend initiatief nemen?
Ten tweede, deze uitspraak vereist een aanpassing van de werking van politie en gerecht.
Hebt u ondertussen al samen gezeten met de betrokkenen op het terrein om de uitspraak te doen naleven en eventuele veroordelingen te voorkomen?

14.04 Minister Stefaan De Clerck: Mevrouw de voorzitter, collega’s, de kern van de uitspraak is inderdaad een verschuiving in de rechtspraak van het Europees Hof, gaande van een ruimere analyse van de noodzaak aan bijstand van de advocaat in het kader van de procedure in zijn geheel naar een striktere bepaling van bijstand van de advocaat bij het eerste verhoor.
Dit arrest van de Grote Kamer bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft geen directe gevolgen voor het Belgisch recht. Het arrest is enkel afdwingbaar ten opzichte van de Turkse Staat. Er wordt verwezen naar de aanbevelingen, maar die werden gedaan in het raam van een bezoek aan Turkije. De uitvoering van het arrest zal in het Comité van Ministers van de Raad van Europa alleen worden besproken ten opzichte van Turkije.
Voor de andere lidstaten heeft dit arrest ook een indicatieve waarde en is er geenszins een verplichting om de wetgeving aan te passen. Als het Europees Hof een bepaalde uitspraak heeft gedaan, heeft die betrekking op de rechtsregels en voorschriften in Turkije. De procedures kunnen er fundamenteel verschillend zijn van wat in België wordt voorgeschreven. Laten we, bijvoorbeeld, niet vergeten dat in België een arrestatie niet langer dan 24 uur kan duren, terwijl het in andere landen tot 72 uur kan duren. Aan die langere vrijheidsberoving wordt dan meestal een recht op bijstand van een advocaat gekoppeld.
We mogen echter niet naïef zijn. Natuurlijk zullen er Belgische advocaten zijn die gelijkaardige zaken zullen voorbrengen voor het Europees Hof en dit arrest zullen inroepen om te stellen dat onze procedures niet voldoen aan het nieuwe principe.
Het kan ook niet worden uitgesloten dat daarover een uitspraak zal worden gedaan en dat er een veroordeling zal volgen, maar wij kunnen hierop niet anticiperen. Daarom is het aangewezen dat de principes van het arrest op zijn minst worden getoetst aan onze wetgeving en procedures.
Let wel, volgend op dit arrest is bijvoorbeeld ook in Nederland een discussie gaande omtrent de draagwijdte van deze nieuwe principes. Ook binnen het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, zie de concurring opinions, is men niet helemaal eensgezind over de interpretatie van het moment waarop bijstand nodig is en of het een right to access to a lawyer betreft of een assistance to a lawyer.
Voor de financiële implicaties kan binnen dit korte tijdsbestek alleen worden vermeld dat die er
waarschijnlijk wel zullen zijn. Het zal immers ook een wachtdienst inhouden voor de basis, als men
te allen tijde voor elke zaak beschikbaarheid moet organiseren.
Verdere opvolging en studie dringen zich dus absoluut op. Het is dan ook veel te vroeg om definitief een uitspraak te doen over enig wetgevend initiatief. Het is echter juist dat wij dit in algemene termen laten onderzoeken. De studie is bezig. Het is dus voorbarig om een eindoordeel uit te spreken over het feit of het voor België een concreet vergelijkbaar probleem zou zijn.

14.05 Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen!):
Mevrouw de voorzitter, mijnheer de minister, ik dank u voor uw antwoord. In het begin hebt u een
nogal juridisch-technisch antwoord gegeven. Het is een uitspraak ten opzichte van Turkije en dus
niet van toepassing op andere landen. Zoals u zelf zegt, het is intussen gekend. Er zullen zeker
advocaten zijn die het ook gaan uitproberen.
U merkt op dat wij moeten uitkijken in welke concrete situatie die uitspraak is gedaan. In andere landen kan de aanhouding 72 uur duren, voordat een gerechtelijke beslissing komt. Bij ons is dat 24 uur. Er zijn echter ook voorstellen, die uw voorganger ook heeft gelanceerd, om naar 48 uur te gaan. Als wij dat debat aangaan, moeten wij misschien ook rekening houden met deze rechtspraak. Want als de termijn langer wordt en de eisen voor onder meer bijstand van een advocaat strenger worden, kan dat een implicatie zijn.
Er zijn voordelen aan de verlenging van 24 naar 48 uur. Zo heeft de onderzoeksrechter meer mogelijkheden om te onderzoeken. Er kunnen echter ook nadelen aan verbonden zijn. Ik denk dat het arrest potentieel een belangrijke impact kan hebben, vandaag, morgen of misschien overmorgen, in onze Belgische rechtspraak.

14.06 Els De Rammelaere (N-VA): Mijnheer de minister, wat u zegt is correct. Dit heeft geen directe invloed bij ons maar ik ben blij dat u alert bent en dit laat onderzoeken. Hebt u enig idee wie dat op dit moment onderzoekt en waneer wij daarvan een rapport kunnen verwachten?

14.07 Minister Stefaan De Clerck: Voorlopig zijn het de interne diensten op mijn kabinet.
Wat betreft de vraag van mevrouw Van Cauter over het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en over de bijstand van de advocaat, heb ik net geantwoord dat wij dit verder zullen onderzoeken.

14.08 Carina Van Cauter (Open Vld): (…) Men moet vermijden dat er zich massaal incidenten voordoen en dat mensen zich en masse zouden beroepen op het verval van de strafvordering.

14.09 Minister Stefaan De Clerck: Ik heb dat ook geantwoord. Men zal dat ook inroepen maar het Belgische systeem is niet meteen vergelijkbaar met het Turkse systeem. Met andere woorden, elk
dossier moet op zich worden bekeken. Het heeft geen rechtstreekse werking maar het is duidelijk dat wij nu onderzoek verrichten om de risico’s in te schatten en te kijken of wij ook initiatieven moeten
nemen. Daarover is het onderzoek nu bezig. Onze diensten zijn daarmee in eerste instantie bezig.
Het is de dienst Wetgeving die daarmee bezig is.

14.10 Carina Van Cauter (Open Vld): Als u eens googelt en eens kijkt bij een aantal advocaten, dan zult u zien dat zij hun cliënteel erop wijzen dat zij bij een eerste verhoor bijstand van een advocaat moeten vragen om dan later in het kader van de strafverdediging het verval van de strafvordering in te roepen wanneer hen op een onrechtmatige manier het recht op bijstand van een advocaat zou zijn ontzegd. Ik denk dat niet alleen een grondig onderzoek nodig is maar dat er ook snel zal moeten worden gewerkt om een gepast antwoord te vinden.

14.11 Minister Stefaan De Clerck: Ik heb ook geantwoord dat wij met onze 24 uur natuurlijk een veel kortere periode hebben dan alle andere landen. Daardoor gebeurt de toetsing wel sneller.

14.12 Carina Van Cauter (Open Vld): Mijnheer de minister, ik wil niet blijven discussiëren maar men zegt dat iedere verdachte het recht heeft om te zwijgen en zichzelf niet te beschuldigen tijdens een eerste verhoor. Men is van oordeel dat men dat precies via de bijstand van een advocaat kan vermijden en dat men dit recht zo kan garanderen.
Dat is precies de bezorgdheid waaraan tegemoet moet worden gekomen.
Het incident is gesloten.
L'incident est clos.

Gepost door: Morkhoven | 04-06-12

De commentaren zijn gesloten.