04-06-12

Gevangeniswet - Comités van Toezicht - Orgaan ter voorkoming van foltering

Paul.Cosyns.jpg

De Gevangeniswet die de rechten van de gevangenen had moet regelen, dateert reeds van 2004 en wordt nog steeds niet toegepast.  

De gevangeniswet voorzag ondermeer in Comités van Toezicht maar die werden een flop.  Omdat er, zoals dit ook gebeurde onder het beleid van justitieminister Stefaan De Clerck, geen rekening wordt gehouden met de opmerkingen en aanbevelingen van de Comités voor Toezicht nam Dr. Paul Cosyns zopas zijn ontslag als voorzitter van het bestuur van de Comités voor Toezicht.  
 
Van een orgaan ter voorkoming van foltering, zoals in 2009 werd beloofd, kwam er ook niets in huis.
Dit controleorgaan moest er voor zorgen dat de gevangenissen regelmatig werden bezocht zodat er gerapporteerd kon worden en men er werk van kon maken dat gedetineerden 'in menswaardige omstandigheden in de gevangenissen kunnen verblijven'. 

Het resultaat van dit nefaste gevangenisbeleid is dat het Europees Comité ter Preventie van Folteringen en Mensonwaardige Behandelingen (Europese Raad), dat de Belgische regering regelmatig op de vingers tikte, enkele weken geleden verplicht was om de gevangenis van Vorst te bezoeken omdat daar mensonwaardige omstandigheden heersten.   
Ook aan de gevangenis van Turnhout waar dat een deel van de gevangenen, wegens plaatsgebrek (210 in plaats van 120 gevangenen) met drie man in een cel is opgesloten en op matrassen op de grond moet slapen, dient het Europees Comité nog een bezoek te brengen.
 
Zijn er Belgische parlementsleden die dit dossier opvolgen ?
 
-----
 
21/1/2009 CRIV 52 COM 422
KAMER-3E ZITTING VAN DE 52E ZITTINGSPERIODE 2008 2009 
 
P. 22
 
.... de bezorgdheden en verwachtingen van de CATcomité te voldoen. Dit dossier zal bijgevolg de vereiste aandacht krijgen om zo spoedig mogelijk vooruitgang te boeken in de richting van een orgaan ter voorkoming van foltering. Vermits meerdere overheden hierbij betrokken zijn, is het uiteraard onmogelijk om unilateraal een precieze timing te kleven op de eigenlijke totstandkoming van dit orgaan.
 
13.03 Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen!): Ik begrijp dat we later uitgebreider zullen terugkomen op de gevangenisproblematiek. Ik ben blij met uw antwoord over het bekrachtigen van het aanvullend protocol. Ik denk dat het een goede zaak is dat we dat ook doen. Het is al ondertekend, er is gestart met een voorbereiding, dus verwacht ik dat het snel in werking kan treden.   Zo hebben we een controleorgaan dat regelmatig bezoeken kan brengen en kan rapporteren zodat we er werk van kunnen maken dat gedetineerden in menswaardige omstandigheden in de gevangenissen kunnen verblijven.
 
Het incident is gesloten.
-----------------------------------------
Foto: Dr. Paul Cosyns

 

De commentaren zijn gesloten.