13-06-12

Gevangenissen: Groen wil meer mensen achter de tralies

groene fractieleider Stefaan Van Hecke.jpgTerwijl er in België reeds 11.200 gevangenen zijn en de Belgische gevangenissen zo overbezet zijn dat de Belgische regering verplicht was, om op kosten van de belastingsbetaler, de gevangenis in het Nederlandse Tilburg af te huren, schaart de groene fractieleider Stefaan Van Heck zich op een opportunistische manier achter het standpunt van justitieminister Turtelboom (VLD, Vlaamse liberalen) inzake een zogenoemde zero-tolerantie tegen de criminaliteit.

Van Hecke spreekt ook voortdurend over de 'bedreiging van de openbare orde'. Maar ook manifesten en vakbondsmilitanten kunnen onder die noemer gevat worden.

Het valt op dat Van Hecke geen woord zegt over de mogelijkheden die het aantal gevangenen in België enigszins kan beperken.  Zo wordt er al jarenlang gesproken over alternatieve straffen en het gebruik van electronische enkelbanden.  Daarvan komt echter weinig of niets in huis.

Er zijn ook heel wat gevangenen die, in afwachting van hun proces, reeds maanden of jaren in voorlopige hechtenis zitten. Ook daaraan kan iets gedaan worden.

Men kan zich niet aan de indruk ontdoen dat de regeringspartijen de zaak rond Faoud Belkacem willen uitbuiten om een reeks repressieve maatregelen door te voeren. Er wordt thans gesproken over 'extremistiche groepen en inbrekersbenden die de openbare orde bedreigen'. Maar vandaag of morgen zullen misschien ook aktiegroepen of vakbondsverenigingen worden aangepakt die volgens de Belgische Staatsveiligheid 'een gevaar betekenen voor de openbare orde'.

Het is juist dat misdaden (inbegrepen eventuele misdaden van de overheid) niet ongestraft kunnen blijven maar de zogezegde 'zero-tolerantie tegen criminaliteit' waarvoor de VLD en andere politieke partijen op een Vlaams Belang-achtige manier pleiten, zullen alleen maar leiden tot nog meer gevangenen waarvoor dan weer nieuwe gevangenissen moeten gebouwd worden.

In België zijn de gevangenissen reeds zo volzet dat een deel van de gevangenen in de gevangenissen van Vorst en Turnhout, er met 3 man in een cel is opgesloten en er in weinig hygiënische omstandigheden op matrassen op de grond moet slapen.

Tenslotte nog even dit: De VLD pleit voor een 'zero-tolerantie tegen criminaliteit' maar tegelijkertijd staat zij een zekere straffeloosheid voor doordat zij fraudeurs en andere criminelen de mogelijkheid geeft om hun processen af te kopen.

-------

Groen: "In elke nieuwe gevangenis 50 cellen voor kortgestraften"

12.6.2012 - Iedere nieuwe gevangenis moet vijftig plaatsen vrijhouden om de korte gevangenisstraffen uit te voeren. Dat meent de groene fractieleider Stefaan Van Hecke. Hij zegde dat zopas in reactie op de beslissing van minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open Vld) om de celstraf van zes maanden van Fouad Belkacem, de leider van Sharia4Belgium, toch uit te voeren.

Normaal gezien worden celstraffen onder de drie jaar niet meer uitgevoerd, maar in dit geval wel "in het belang van de openbare orde". De groenen staan niet afkerig van Turtelboom's beslissing, "maar ze moet dan gelden voor iedereen die een gevaar vormt voor de openbare orde". Stefaan Van Hecke: "Er moeten duidelijke criteria komen wanneer korte gevangenisstraffen toch worden uitgevoerd. Want er zijn nog andere veroordeelden dan Belkacem die een gevaar zijn voor de openbare orde. Denken we slechts aan de inbrekersbendes."

Groen wil dat "in iedere nieuwe gevangenis vijftig tot honderd plaatsen worden vrijgehouden voor kortgestraften". Het idee benadert dat van de Antwerpse arrondissementscommissaris Luk Baetens die twee weken terug op de Antwerpse Veiligheidsconferentie pleitte voor "een stock van 100 cellen per procureur". In de visie van Baetens zou ieder parket die cellen kunnen gebruiken om veroordeelden op te sluiten die anders niet in de cel terecht komen. Ieder parket zou zelf kunnen beslissen welke groepen veroordeelden in die cellen moeten, het zou dus zijn eigen prioriteiten kunnen leggen.

John De Wit.

Foto: Belga - Stefaan Van Hecke (Groen)

http://www.hbvl.be/nieuws/binnenland/aid1189164/groen-in-elke-nieuwe-gevangenis-50-cellen-voor-kortgestraften.aspx

Commentaren

Zaak Belkacem uitgebuit...

----

Landuyt: "Ook korte celstraffen uitvoeren"

12/06 BINNENLAND Volksvertegenwoorder Renaat Landuyt (sp.a) wil de intrekking van de circulaire die bepaalt dat korte straffen onder de drie jaar niet meer worden uitgevoerd.

Justitiespecialist Renaat Landuyt, lid van de regeringsmeerderheid, reageert daarmee op de beslissing van justitieminister Annemie Turtelboom (Open Vld) om een straf van zes maanden van Fouad Belkacem, de leider van Sharia4Belgium, toch uit te voeren. Nochtans bepaalt een circulaire van 17 januari 2005 dat straffen onder de zes maanden niet meer worden uitgevoerd. En eigenlijk geldt dat ook voor straffen onder de drie jaar.

Landuyt: "Goed dat men dit voor Fouad Belkacem nu doet, ik hoop dat dit het begin is van een intrekking van de richtlijn om korte straffen niet meer uit te voeren. Door de korte straffen wél uit te voeren verhinderen we dat rechters straffen van meer dan drie jaar uitspreken terwijl ze eigenlijk iemand maar zes maanden straf willen geven." Straffen boven de drie jaar vallen onder de strafuitvoeringsrechtbank en worden wél uitgevoerd.

Inbraken aanpakken
Landuyt vindt ook dat korte straffen moeten worden uitgevoerd om de inbrakenplaag aan te pakken. "98% van alle inbraken leiden niet tot een strafzaak. En bij degenen die veroordeeld worden is de gemiddelde straf 15 maanden. Een straf die niet wordt uitgevoerd! Als men de kleine straffen onder de drie jaar uitvoert, zal men minstens ook de inbrekers kunnen straffen".

John De Wit

http://www.hbvl.be/nieuws/binnenland/aid1189095/landuyt-wil-intrekking-circulaire-over-niet-uitvoering-korte-straffen.aspx

Gepost door: Morkhoven | 13-06-12

Groene hypocrisie...

Op 19 augustus 2009 schreef Van Hecke, Federaal Volksvertegenwoordiger voor Groen!:

'Laten we nu aannemen dat de kostprijs nog steeds ongeveer 100.000 euro per cel zou zijn (vandaag zal de kostprijs zeker een pak hoger liggen).
In het masterplan is sprake van 2.500 extra cellen. Dan komen wij al snel aan een kostprijs van bijna 250 miljoen euro aan investeringen (2.500 x 100.000 euro). Als men deze investeringen dan zal financieren op de wijze die gebruikt werd voor de justitiepaleizen van Gent en Antwerpen, dan betekent dit een verdrievoudiging van de kostprijs tot 750 miljoen euro of een 30 miljard BEF.
Het kost de staat en de belastingbetaler handenvol geld, maar het is wel de privé die er grof zal aan verdienen. Geen wonder dat de VLD zo hard voor privatisering pleit.
De vraag is of we dat geld niet nuttiger kunnen inzetten met een andere aanpak van criminaliteit, met meer aandacht voor het aanpakken van de oorzaken van criminaliteit, meer aandacht voor preventie, meer inzetten op reïntegratie van gedetineerden met een echt en goed uitgewerkt reïntegratieplan en een volwaardige begeleiding. Dus meer investeren in mensen dan in bakstenen. Gedetineerden die een perspectief hebben op een nieuw leven na de detentie, zullen trouwens minder geneigd zijn om te ontsnappen.

En kan de overbevolking niet op een andere manier aangepakt worden dan door het bijbouwen van peperdure gevangenissen ? Er verblijven op dit ogenblik 1.000 geïnterneerden in de gevangenissen. Dit is een absolute schande waarvoor België al vaker internationaal werd veroordeeld.
Geïnterneerden horen niet thuis in gevangenissen. De bouw van twee gespecialiseerde instellingen in Gent en Antwerpen zal slechts 390 plaatsen opleveren tegen 2012. Waarom ook geen inspanningen doen om de andere 610 geïnterneerden een gepaste opvang en behandeling te geven ? En waarom bij drugsgerelateerde feiten niet eerder zoeken naar oplossingen in de behandeling van het drugsprobleem, in plaats van een gevangenisstraf. Het proefproject dat thans loopt in Gent en dat reeds tot positieve resultaten heeft geleid, verdient uitbreiding. Ook een uitbreiding van het elektronisch toezicht (op het einde van de detentie en eventueel bij voorlopige hechtenis) en de uitbreiding van alternatieve bestraffing met een degelijke opvolging verdienen meer aandacht en kunnen een oplossing zijn voor de overbevolking van de gevangenissen.

Men kan het geld maar één keer uitgeven. Kiezen voor 2.500 peperdure nieuwe PPS-cellen betekent dat er weinig of geen middelen zullen overblijven voor een andere aanpak.

Het mag duidelijk zijn dat een privatisering van het gevangeniswezen voor Groen! in ieder geval onbespreekbaar is. Voor Groen! moet het beheer en de exploitatie van de gevangenissen in overheidshanden blijven. Een privatisering heeft alleen de beveiligings- en bewaringsdoelstelling voor ogen. Er wordt volledig voorbijgegaan aan het belang van begeleiding en het werken aan reïntegratie binnen de gevangenismuren.

http://www.groen.be/actualiteit/Opiniestuk-gevangenissen-privatiseren-is-peperduur-en-ongewenst_1112.aspx

Gepost door: Morkhoven | 13-06-12

De commentaren zijn gesloten.