24-06-12

Micha Kat kreeg een spreekverbod

MichaKat.klokkenluider.jpg24.6.2012 - Micha Kat, de Nederlandse onderzoeksjournalist die Joris Demmink, de topambtenaar van de Nederlandse Justitie, van het misbruik van minderjarigen beschuldigde en die heel wat opzoekingswerk verrichtte in politieke dossiers, werd enkele weken geleden op verdenking van 'doodsbedreigingen' opgepakt en in de gevangenis opgesloten.

De Justitie liet hem vrij onder de voorwaarde dat hij zich aan een  reisverbod en een spreekverbod (publicatieverbod) zou houden.

Een week geleden werd hij opnieuw opgepakt en terug in de gevangenis opgesloten.

De Nederlandse Justitie en Staatsveiligheid verdenken Micha Kat ervan dat hij tijdens de schorsingsvoorwaarden door is gegaan met het publiceren van artikelen op zijn website klokkenluideronline.nl.   Zij baseerden zich daarbij op een zogenaamd wetenschappelijk onderzoek van de afdeling Cybercrime van het Korps landelijke politiediensten (KLPD) naar de teksten van Micha Kat zelf en de recente teksten die naar zijn eigen zeggen, niet door hem zijn geschreven.  Bij haar 'onderzoek' gebruikte het KPLD waarschijnlijk software die, volgens de Nederlandse Minister Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie), 'maar in een zeer beperkt aantal gevallen bij ernstige misdrijven waarvoor voorlopige hechtenis is toegestaan', op de computer van een verdachte wordt geinstalleerd. Deze software laat toe om alle vertrouwelijke communicatie te volgen.

Volgens het KLPD zou Micha Kat ook zijn verblijfplaats in Amsterdam hebben verlaten, zonder dat mede te delen aan de Justitie.  Maar ook deze uitleg klopt niet. Kat heeft aan de Justitie immers zelf doorgegeven dat hij tijdelijk in Schiedam verbleef. 

Gerard van der Meer, de advocaat van Micha Kat, zet de komende week een kort geding in gang waarbij enkele schorsingsvoorwaarden worden getoetst aan de wet. Het feit dat Micha Kat tijdens zijn “huisarrest” een verbod kreeg om te publiceren, is bijvoorbeeld in strijd met het recht op vrijheid van meningsuiting.

Het is in ieder geval goed dat de advocaat van Micha Kat op deze wijze reageert.

Niet alleen het recht op vrijheid van meningsuiting wordt door dergelijke schorsingsvoorwaarden immers op een grove wijze geschonden.
Ook de persvrijheid en het wettelijk recht van de burger om zich vrij verplaatsen, worden door dergelijke voorwaarden aangetast. 

Het gevaar bestaat ook dat de overheid dergelijke onwettelijke en ongrondwettelijke schorsingsvoorwaarden zal gaan gebruiken om andere klokkenluiders en aktivisten de mond te snoeren.
Dit zou dan op de volgende wijze gebeuren:
1) Men klaagt een klokkenluider of aktivist aan
2) Men sluit hem een aantal weken of maanden in voorarrest in de gevangenis op
3) Men laat hem terug vrij onder de voorwaarde dat hij zich aan een spreek-, publicatie- en reisverbod houdt
4) men laat hem voortdurend schaduwen, afluisteren
5) Men installeert software op zijn computer die toelaat om alle vertrouwelijke communicatie te volgen
6) Bij het minste, pakt men hem wegens een 'vermoedelijke' of omstreden overtreding van de schorsingsvoorwaarden opnieuw op en sluit men hem terug op in de gevangenis
7) Dat kan men zo lang blijven herhalen als men wil
8) En tenslotte kan men de betrokkene eventueel 'gek' laten verklaren om hem te interneren en definitief onschadelijk te maken.
 
Van de zogenoemde bescherming van klokkenluiders waarover in de Nederlandse politiek zoveel werd gedebatteerd, blijft dus niets over.

Jan Boeykens
voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

------------

Micha Kat is inmiddels overgebracht naar het huis van bewaring in Zoetermeer.  Stuur hem een kaartje of brief.
 
Zijn tijdelijke adres is: 

PI Haaglanden, locatie Zoetermeer
T.a.v. Micha Kat, geboren 5 april 1963 
Postbus 99

2700 AB ZOETERMEER  (Nederland)

Foto: Micha Kat

De commentaren zijn gesloten.