15-07-11

Brendan Lillis is dying: Call for help of Amnesty International

 

Some months ago, Nadezhda Banchik, member of Amnesty International USA, called for the release of Commander Arbi Zarmaev, a political prisoner who was very sick and was isolated, tortured and treated with neuroleptics in Bruges prison (Belgium).

Can she do the same for Brendan Lillis who is dying in the Maghaberry prison of Northern Ireland ?

Brendan Lillis, a 59 year old former Life-sentence political prisoner from West Belfast, in Ireland, is currently desperately ill in the medical wing of the notorious Maghaberry prison, in County Antrim. He suffers from the intensely painful and progressive disease called Ankylosing Spondylitis which due to other medical complications has left himunable to move from his bed for 14 months and his weight has dropped to a perilous 6 stones (38.1 Kilos !). Due to a series of serious infections and medication which has compromised his immune system, Mr Lillis has been unable to eat, sleep or hold down even liquids for a period close to a month and is constant agony. In short, his health has deteriorated to such an extent that his partner Roisin, who is his only contact with the outside world, fears that he will die in his prison bed! The doctor said her that he will live only 10 days now.

----------------

Arbi Zarmaev: Letter of Mrs Nadezhda Banchik to Minister Stefaan De Clerck

San Jose, April 20, 2011

Being a member of Amnesty International USA, and in addition, being myself an emigrant from the former Soviet Union, I am completely devastated hearing about the plight of Mr. Arbi Zarmaev, a Chechen, an asylum seeker from Chechnya. I was entirely desperate learning that Mr. Zarmaev was arrested in Belgium and subjected to beating and torture via forcible deprivation of food and drinking water, shackling, and sleep deprivation.

Information about torturing of any prisoner in Belgium, the EU member country, renown for its adherence to human rights and law obedience, make me think that our entire world is moving towards a new Holocaust, since the Holocaust was made possible when Western world completely rejected any protection for a human life at all and for a certain ethnic group in particular. That time such a group were Jews. This time, it seems to me, the Chechens are made an ethnic group for trade-off deals with criminal Russian regime.

I am afraid not only for a Chechen young man who is "guilty" only of defending his homeland from marauders, murders and robbers known to the whole world as Russian mafia state. It seems that Belgium authorities secretly decided to make Arbi Zarmaev slowly dying behind grates just for secret deal with Russian criminals! I am also afraid of your country’s reputation as reliable and law-obedient, human-rights protected country belonging to the Western civilization, that just recently was considered moral leader of the whole world. No more humane place in this world? No more Geneva Convention for a tiny group that was unlucky to be designed international scapegoat in the epoch of international "anti-terrorism" war?! But who is a bigger terrorist in this case? A Chechen who was forced to take arms to defend his home or the second army in the world that bombed out his homeland to rubbles?! Do you know that Russia killed more than 250,000 Chechens, including 40,000 children? And how many people did Arbi Zarmaev really killed? Ask him, please.

I urge you Mr. Minister, to do everything you can to stop this embarrassing case for your country. I hope you can urge your subordinates to free Arbi Zarmaev because he is not a criminal. In the worst, he could be considered prisoner of the war. However, in this case he is eligible for Geneva Convention protection. Anyway, he is eligible for Geneva Convention protection as an asylum seeker from the armed conflict zone.

Sincerely and hopeful

Nadezhda Banchik, Amnesty International USA member

---

http://droitfondamental.eu/001​-Amnesty_International_USA...

 

10-06-11

Vrijlating van Arbi Zarmaev: tweede keer, goede keer ?

Zoals we hebben gemeld, werd Arbi Zarmaev, na zijn vrijlating van enkele weken geleden, opnieuw aangehouden.  Dat gebeurde op het politiekantoor van Oostende waarop hij zich – zoals afgesproken – iedere zaterdag gaat aanbieden.

Hij werd gearresteerd omdat hij de voorwaarden, verbonden aan zijn vrijlating, ‘niet zou nageleefd hebben’. Een rechter had echter ingestemd met het feit dat hij bij zijn vrouw en zijn zoon in Brussel zou gaan wonen, wat ook veel beter is omdat Oostende gekend is vanwege zijn zware criminaliteit.

Arbi werd opnieuw in de gevangenis van Brugge opgesloten waarin hij tot voor kort wekenlang geisoleerd, gefolterd en gedrogeerd werd met neuroleptica in een poging om hem gek te verklaren. Hij werd er zelfs geslagen waarbij hij gebroken ribben opliep.

Gedurende de voorbije dagen mocht hij niemand zien of spreken, wat er op wees dat hij opnieuw compleet geisoleerd werd alhoewel daarvoor geen enkele reden bestond en dit een zoveelste overtreding was van de gevangeniswet van 2004 die niet wordt toegepast en door de justitieminister niets eens was getekend.

Arbi zou vandaag opnieuw vrijkomen.  Laat ons hopen dat alles nu beter geregeld wordt en dat er niet meer wordt nagetrapt door bepaalde personen die met de vrijlating van Arbi niet tevreden waren.

—-

Foto: Arbi Zarmaev bij zijn vrijlating uit de gevangenis van Brugge waar hij bijna 2 jaar opgesloten zat omdat Tsjetjenië om zijn uitlevering had gevraagd.

05-06-11

Arbi Zarmaev: Werkgroep Morkhoven plant nieuwe akties

WERKGROEP MORKHOVEN PLANT NIEUWE AKTIES ROND ARBI ZARMAEV…

De Werkgroep Morkhoven gaat niet alleen alle documenten in verband met de kinderpornozaak Zandvoort op het Internet publiceren waaruit zal blijken hoe de Belgische politici en de Belgische minister van justitie de kinderpornozaak Zandvoort (88.539 slachtoffers) hebben dichtgedekt. Zij gaat ook opnieuw een aktie opstarten rond Arbi Zarmaev die opnieuw werd aangehouden en opnieuw in de gevangenis van Brugge, alwaar hij geisoleerd en gefolterd werd, werd opgesloten. Er zal daarvoor opnieuw contact worden opgenomen met Pax Christi, Amnesty International, de Raad van Europa en de mensenrechtenorganisaties die de door justitieminister De Clerck geëiste uitlevering van Arbi Zarmaev aan Rusland, wisten te voorkomen. Ook het Europese Comité Tegen Folteringen wordt aangeschreven.
De aanhouding van Arbi Zarmaev die zich vandaag, zoals voorgeschreven, op het politiekantoor van Oostende was gaan aanbieden, volgt enkele weken nadat een Tsjetsjeen wonende in Oostende, door een 8-tal Oostendse politieagenten in elkaar was geslagen en op zijn beurt bedreigd werd met uitlevering aan Rusland. Na zijn arrestatie, werd hij in de gevangenis door enkele politieagenten opnieuw in elkaar geslagen waarbij hij een gebroken pols en neus opliep. Hij werd gedurende 10 uren zonder water opgesloten. Het ging hier duidelijk om een wraakaktie van de Oostendse politie die niet kon verkroppen dat Arbi Zarmaev vrijgelaten werd en die van een onduidelijke houding getuigt tegenover de Albanese maffia en baruitbaters in Oostende.
Op 27.4.2011 stelde de vzw Werkgroep Morkhoven in haar persmededeling ‘Arbi Zarmaev vrij’ nog het volgende: Arbi Zarmaev, de Tsjetjeense verzetsleider die de Belgische minister van justitie Stefaan De Clerck (CD&V, christen-democraten) na 21 maanden gevangenschap aan de Russische en Tsjetjeense autoriteiten wilde uitleveren, is sinds gisterenavond rond 19.00 uur vrijgekomen. Doordat hij lichamelijk uitgeput, het slachtoffer werd van folter- en afzonderingspraktijken in de gevangenissen van Hasselt en Brugge, is zijn gezondheid totaal gebroken. Arbi Zarmaev heeft constant braakneigingen en zijn wonden (vooral rond polsen en enkels) moeten nog verder genezen.
Deze zaak heeft nog eens extra aangetoond dat de Belgische gevangenen totaal geen rechten hebben en dat de Belgische Staat zich niets aantrekt van de aanbevelingen van het Europees Comité Tegen Folteringen (ECAT).

wordt vervolgd.

30-04-11

Arbi Zarmaev: burgemeester Oostende

Arbi Zarmaev werd, na een uitleveringsverzoek van Rusland, in de gevangenissen van Hasselt en Brugge het slachtoffer van folter- en afzonderingspraktijken.

Enkele dagen geleden werd hij vrijgelaten.

Hij dient nu zijn administratie in orde te brengen maar dat verloopt blijkbaar niet zonder problemen.  Vandaar onze bijgaande brief naar de heer Jean vandecasteele, burgemeester van Oostende (Sp.a).

——–

Van: Jan Boeykens
Datum: 29 april 2011 22:33
Onderwerp: Betreft: Arbi Zarmaev, inschrijving
Aan: jean.vandecasteele@oostende.be
Cc: kurt.bullynck@oostende.be, christiane.christiaens@oostende.be, rosita.pattijn@oostende.be, ines.verkempynck@oostende.be

Jean vandecasteele
Burgemeester Oostende
Kievitstraat 16
8400 Oostende

Geachte Heer Burgemeester,

Betreft: Arbi Zarmaev

Vandaag ging de genaamde Arbi Zarmaev naar het gemeentehuis van Oostende.

De heer Zarmaev is zopas vrijgelaten en met het attest van vrijlating dat hij van het Directoraat-generaal van het Gevangeniswezen en de gevangenisdirecteur van Brugge, volgens de aanbevelingen van de Dienst Vreemdelingenzaken te Brussel had ontvangen, wilde hij zijn woonplaats in Oostende regelen.

Op het gemeentehuis werd hem gezegd dat hij naar het politiekantoor moest gaan. Daar werd hem echter gezegd dat hij ‘geseind’ stond en dat men hem als ‘illegaal in een gesloten centrum voor vreemdelingen diende op te sluiten’.

Blijkbaar hield men geen rekening met het voornoemde document en informeerde men ook niet bij de bevoegde instanties.

De heer Zarmaev zou zich morgen met zijn advocaat opnieuw op het politiekantoor komen aanbieden om zijn domicilie in orde te brengen.

Mag ik erop rekenen dat alles op een correcte wijze geregeld wordt ?

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Jan Boeykens
vertrouwenspersoon van de familie Zarmaev
Faiderstraat 10
1060 Brussel

29-04-11

Arbi Zarmaev: problemen met Google

Wie via de zoekrobot Google naar ‘Arbi Zarmaev’ zoekt, zal nergens het bericht kunnen weervinden dat Arbi Zarmaev nu in vrijheid gesteld is. Ook de foto’s die, bij zijn vrijlating, aan de gevangenis van Brugge genomen werden, zijn niet weer te vinden via Google.

Wie de berichtgeving over de vrijlating van Arbi Zarmaev via Google wil weervinden, dient de zoekwoorden ‘Arbi Zarmaev vrij’ in te tikken.

Arbi Zarmaev (Alles)
Ongeveer 9.370 resultaten

Arbi Zarmaev vrij (Alles)
Ongeveer 1.610 resultaten 

Arbi Zarmaev De Clerck (Alles)
Ongeveer 4.110 resultaten
 

We hebben de laatste tijd ook weer problemen gehad met onze Google-email (werkgroepmorkhoven@gmail.com).  Onze code werd herhaaldelijk opgeëist. Onze klacht terzake bij Google bleef onbeäntwoord.  We werden er vervolgens van beschuldigd een ‘slapende account’ te hebben en men dreigde ermee om onze G-mail account te sluiten.

Het valt op dat deze problemen altijd opduiken als we rond zwaarwichtige dossiers werken zodat we ons afvragen of de Belgische Justitie die met minister De Clerck persoonlijk bij de zaak ‘Arbi Zarmaev’ was betrokken, soms mee achter deze nieuwe problemen zitten.

Jan Boeykens, voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

27-04-11

Arbi Zarmaev is vrij

Arbi.Brugge.3.jpg

Arbi Zarmaev, de Tsjetjeense verzetsleider die de Belgische minister van justitie Stefaan De Clerck (CD&V, christen-democraten) na 21 maanden gevangenschap aan de Russische en Tsjetjeense autoriteiten wilde uitleveren, is sinds gisterenavond rond 19.00 uur vrijgekomen.

Doordat Arbi Zarmaev, lichamelijk uitgeput, het slachtoffer werd van folter- en afzonderingspraktijken in de gevangenissen van Hasselt en Brugge, is zijn gezondheid totaal gebroken. Hij heeft constant braakneigingen en zijn wonden (vooral rond polsen en enkels) moeten nog verder genezen.
Deze zaak heeft nog eens extra aangetoond dat de Belgische gevangenen totaal geen rechten hebben en dat de Belgische Staat zich niets aantrekt van de aanbevelingen van het Europees Comité Tegen Folteringen (ECAT).

25-04-11

Prisons belges - Arbi Zarmaev: Lettre Ouverte 25.4.2011

 

prisons belges,bruges,arbi zarmaev,lettre ouverte,25.4.2011

Cher H.,

Ce sont toujours les mêmes personnages qui reviennent.

Le ministre de la Justice Stefaan De Clerck et les membres de son Cabinet, les membres de la Ministère de la Justice qui travaillent aux prisons, les directeurs de la prison, la direction générale des prisons belges (et son administration), des avocats, des juges, et des politiciens.

C'est la même gang. Notre 'système démocratique', comme en Italie et ailleurs, est en grande partie dans les mains de la mafia. Et il est très difficile de s'opposer à ce système, parce que les gens qui y travaillent, ont ​​tous les pouvoirs. Ils contrôlent la presse et ils ont une sorte de pouvoir absolu. Et ils forment une puissance internationale. Il y a, par exemple, toutes sortes de contacts européens et inter-gouvernementales qui font partie de «la lutte contre le terrorisme». Et les «terroristes» ce ne sont plus des hommes masqués lançant des bombes ou la résistance armés qui s'oppose à la néo-colonialisme. Non, NOUS et l'opposition politique qui reste, sont les "terroristes" qui doivent être éliminés.

Concerne Arbi dans la prison de Bruges, sa situation s'est quelque peu améliorée. De temps à temps on le met dans un petit espace ouvert où il y a un peu d'air et de lumière. On lui donne un peu plus à manger parce qu'il est tout à fait faible et mal nourris. On lui a même donné ses pantoufles ;)
Mais il reste enfermé dans une cage de chien de 2 x 3 m, ce qui est bien pire qu'une cage dans un centre de détention pour les chiens. Les chiens qui y résident, ont au moins suffisamment de lumière, d'air et de contact (wafwafwaf) avec d'autres chiens. Et ils peuvent se voir.

24-04-11

Arbi Zarmaev: geen alleenstaand geval

FonsBorginon

De zaak rond Arbi Zarmaev, de Tsjetjeense politieke vluchteling die in de gevangenis van Brugge het slachtoffer werd van folter- en afzonderingspraktijken, is zeker geen alleenstaand geval.  En niet alleen politieke vluchtelingen dienen, bij gebreke aan een duidelijke regeling inzake de rechten van de gevangenen, dergelijke behandelingen te ondergaan.  Vandaar dat ik vorig jaar contact opnam met VLD-kamerlid Fons Borginon die mede aan de basis lag van de Belgische gevangeniswet die helaas niet wordt toegepast.

——

9-5-2010

Geachte Heer Borginon,

Zoals ik reeds zei, lag u mee aan de basis van de ‘nieuwe’ gevangeniswet van 2004 waarin de rechten van de gevangenen geregeld werden.

Wij stellen echter vast dat deze wet door justitieminister De Clerck en zijn diensten niet wordt gerespecteerd.
De wet wordt zelfs niet eens toegepast.

Ik hoop dan ook dat we over dit onderwerp waarover ik u trachtte te contacteren, een open debat kunnen voeren.

Jan Boeykens, Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

————————————————–

Fons Borginon antwoordde: ‘De totstandkoming van de wet op de interne rechtspositie van de gedetineerden was een lang proces waar iedereen op voorhand wist dat er nadien nog veel uitvoeringswerk nodig was. we hebben toen de keuze gemaakt om effectief de wet te stemmen, omdat dit de beste manier was om druk te zetten opdat er ook op het terrein iets zou veranderen.’

Arbi Zarmaev: Brief aan de Belgische Koning

In bijlage publiceren we een brief van Yelena Maglevannaya dd. 20.4.2011, gericht aan de Belgische Koning. Yelena Maglevannava schrijft hierin over de Tsjetjeense vluchteling Arbi Zarmaev die in de gevangenissen van Hasselt aan folter- en afzonderingspraktijken werd onderworpen.
Arbi Zarmaev was tot voor enkele dagen volledig lichamelijk uitgeput en totaal ondervoed.
Na de talrijke protesten in binnen- en buitenland begint men nu langzaam de noodzakelijke aandacht aan zijn gezondheidssiutatie te schenken maar dat neemt niet weg dat hij met medeweten van justitieminister De Clerck die bij de uitleveringsaanvraag van Rusland was betrokken en van Hans Meurissen van het Directoraat-generaal van het Belgische gevangeniswezen, nog steeds in een duistere betonnen hondenkooi van nauwelijks 2 x 3 meter op de Afdeling ‘Individuele Veiligheid’ van de gevangenis van Brugge, is opgesloten.

——————–

Majesteit,

In uw land, namelijk in de gevangenis te Brugge, bevindt zich op dit moment een Tsjetsjeense vluchteling, Arbi Zarmaev genaamd, wiens uitlevering door Rusland wordt gevraagd.

Behalve het feit dat hij het risico loopt te worden uitgeleverd aan een land waar hij, daar is geen twijfel over mogelijk, gemarteld en mishandeld zal gaan worden, omdat dat nu eenmaal het lot is van alle Tsjetsjenen die in dat land in de gevangenis belanden, zoals ik persoonlijk heb kunnen constateren, wordt hij in uw democratisch land momenteel gevangen gehouden onder omstandigheden die verre van normaal te noemen zijn. Hij is zelfs geslagen, wat de autoriteiten van uw land voor het publiek hebben proberen te verbergen, door te beweren dat hij ‘zichzelf zou hebben verwond’.

Zo’n manier van doen heeft me nooit verbaasd in het geval van de Russische autoriteiten. Dat is daar daar al heel lang de gewoonste zaak van de wereld.
Maar dat een Tjsetsjeen in een land van de Europese Unie, dat zich verplicht heeft tot het respecteren van de mensenrechten t.o.v. de hele wereld, geslagen zou kunnen worden, kon ik aanvankelijk niet geloven.

De laatste tijd valt er een verontrustende tendens waar te nemen: de autoriteiten van steeds meer landen beginnen hun Tsjetsjeense vluchtelingen de bescherming die ze nodig hebben en waar ze ook recht op hebben, te weigeren. Zou dat het gevolg zijn van het feit dat, omwille van de goede verhoudingen met Rusland, een mensenleven voortaan niet meer is dan een zaak van onderhandelingen?

Naar mijn mening, zou het passend zijn om eens en voor altijd het terugsturen van Tsjetsjeense vluchtelingen naar Rusland te verbieden, wat ook de beschuldigingen mogen zijn die tegen hen worden aangevoerd, want in dat land maken ze geen schijn van kans op een rechtvaardig proces. Integendeel: ze zien zich stelselmatig met onevenredig lange gevangenisstraffen geconfronteerd, met mishandelingen, martelingen, en tenslotte met een bijna onvermijdelijk vroegtijdig overlijden in de gevangenis ten gevolge van die martelingen en vanwege de onmenselijke toestanden die er heersen. Bijgevolg is het op basis van de mensenrechten, absoluut noodzakelijk dat de westerse democratiën onmiddellijk verklaren dat Rusland een land is dat de meest fundamentele mensenrecht schendt, namelijk dat van het recht om te leven. Zij moeten daarnaar ook voortaan handelen door er voor te zorgen dat niemand nog aan dat land kan worden uitgeleverd, op straffe van diegene die de verantwoordelijkheid nam dit toch te hebben gedaan.
Dat geldt allereerst voor de Tsjetsjenen, die over het algemeen, in termen van het internationale recht, nergens van beschuldigd kunnen worden, gezien het feit dat zij in een oorlogssituatie niets anders doen dan hun land verdedigen tegen een bezettingsmacht.

Majesteit, mag ik U verzoeken deze argumenten voor de bevrijding van Arbi Zarmaev ter harte te nemen en Arbi Zarmaev met uw gezag te beschermen, en de uitlevering van hem aan Rusland defintief te verbieden?

Naar mijn mening moet Europa haar reputatie op het gebied van de mensenrechten hoog houden, door te bewijzen dat de mensenrechten op haar grondgebied onschendbaar blijven en dat op die regel in geen enkel geval een uitzondering kan worden gemaakt.

Yelena Maglevannaya, politiek vluchteling in Finland

23-04-11

Arbi Zarmaev - prison de Bruges: Lettre au Roi des Belges

Lettre du 20 avril 2011 de Yelena Maglevannaya à Son Altesse Royale, Albert II, le Roi des Belges

Votre Majesté le Roi des Belges!

Dans votre pays, à la prison de Brugge, ce trouve un réfugié tchétchène, Arbi Zarmaev, dont l’extradition est demandée par la Russie.

Outre le fait qu’il risque d’être expulsé vers un pays où il est assuré d’être torturé et maltraité, parce que c’est le sort qui attend tous les Tchétchènes dans les prisons russes, comme je l’ai appris ; et que dans votre pays démocratique, il est détenu dans des conditions loin d’être normales. Il a même battu, ce que les autorités ont ensuite tenté de cacher du public, en prétendant qu’il se serait lui-même infligé les coups.

Je n’ai jamais été surprise d’entendre de telles choses des autorités russes. C’est là-bas la norme depuis longtemps. Mais que, dans un pays de l’Union Européenne qui s’est engagé à respecter les droits de l’homme devant le monde, qu’un Tchétchène soit battu, était initialement impossible à croire.

Ces dernières temps, une tendance préoccupante – les autorités de plus en plus de pays européens ont commencé à refuser de mettre à l’abri les réfugiés tchétchènes. Serait-ce que, pour de bonnes relations avec la Russie, la vie est devenue un sujet de négociation?

Il convient, à mon avis, une fois pour toute d’interdire la question du renvoi des réfugiés tchétchènes en Russie, quelle que soit les accusations portées contre eux, parce qu’ils n’ont aucun espoir d’un procès équitable dans ce pays. Au contraire, ils sont confrontés à des peines de détention excessivement longue, des coups, des tortures et une mort presque inévitable en prison à la suite de ces tortures et les conditions de détention inhumaines.

Par conséquent, en vertu des droits de l’homme, il est indispensable que les démocraties occidentales, déclarent immédiatement, non seulement en mots, que la Russie est un pays qui ne respecte pas le droit le plus fondamental – le droit à la vie – et assurent effectivement que nul ne peut donner à ce pays quiconque, sans partager la responsabilité de son sort.

Tout d’abord, cela concerne les Tchétchènes, qui, en règle générale, du point de vue du droit international, ne sont pas coupables de quoi que ce soit, tel qu’il est pratiqué en temps de guerre, en défendant leur patrie de l’occupation.

Votre Majesté, je souhaite que vous puissiez entendre les arguments de libérer Arbi Zarmaev avec votre protection royale et une fois pour toutes, interdire son extradition vers la Russie. L’Europe devrait réaffirmer la réputation du territoire, où les droits de l’homme ont toujours été, et sont en première place et rigoureusement appliquées.

Elena Maglevannaya,

journaliste, réfugié en Finlande

http://droitfondamental.eu/001-Yelena_Maglevannaya_appelle_le_Roi_Albert_II_au_secours_du_Commandant_Zarmaev___fr.htm

 

22-04-11

Arbi Zarmaev: Prison de Bruges - 22.4.2011

Giorgio-GiovanniBruges.jpg

From: Jan Boeykens <werkgroepmorkhoven@gmail.com
Date: 2011/4/22
To: Khedi Zarmaev

Chère Khedi,

Pour nous, Arbi sera libéré si nous le voyons vivant à notre table.

J'ai entendu qu'il n'aurait pas suffisant à manger.

Est-ce que tu as entendu qqchose de votre argent sur le compte de Arbi ? Un télévision sur son cage de chien est le minimum qu'on le peut donner pour les jours qu'ils restent.
Et chaque jour il doit sortir. Il a le droit de téléphoner et d'écrire. Il a le droit d'avoir contact avec les autres prisoniers.
Et pourquoi il doit rester dans son cage de chien s'il deviendrait libéré un de ces jours comme Pax Christi écrivait le 8ième avril 2011?

Salutations à Arbi, Ayndi, vos parents, Imran et toutes les hommes de coeur.

17:12 Gepost door Jan Boeykens in Actualité, Bruges, Prisons, Zarmaev | Permalink | Commentaren (0) | Tags: arbi zarmaev, prison, bruges, cage |  Facebook |

Is Brugge Guantanamo?

prisonbruges.jpgLeo De Bock, woordvoerder Justitie, reageerde destijds met een persbericht op het artikel getiteld 'Is Brugge Guantanamo?' dat op 15.11.2008 in de krant De Morgen verscheen.

De Bock beweerde dat het artikel over de Afdeling Individuele Bijzondere Veiligheid (AIBV) in Brugge 'onheus en kwetsend was ten aanzien van het personeel en de gedetineerden van de afdeling'.

Verder stelde hij dat het artikel een 'onderhuidse geheel onterechte aantijging ten aanzien van de Directeur-generaal van het gevangeniswezen' bevatte waardoor een zeer onvolledig en daardoor onjuist beeld van het penitentiaire beleid gegeven werd'.

De situatie waarin de Tsjetjeense politieke vluchteling Arbi Zarmaev reeds enkele weken op de AIVB in de gevangenis van Brugge is opgesloten, bevestigt echter grotendeels het artikel dat in De Morgen verscheen.

Zowel de familieleden van Arbi Zarmaev (zijn vrouw, zijn zuster, zijn broer) als de Italiaanse geneesheer Giorgio Gagliardi die na heel wat formaliteiten Arbi Zarmaev door zijn halfduistere kooi van de AIVB mocht observeren, kunnen hiervan getuigen.

Ook de mensenrechtenactivist Imran Ejiev (Pax Christi) die Arbi Zarmaev eergisteren voor een eerste keer te spreken kreeg, kan -indien nodig- als getuige worden opgeroepen.

Het heeft dus geen enkel zin om te blijven doen alsof er niets aan de hand is in de AIVB van de gevangenis van Brugge.

Omdat Arbi Zarmaev gedurende 24 uren op 24 uren in een halfduistere kooi van nauwelijks 2 x 3 meter van de AIVB in de gevangenis van Brugge was opgesloten zonder dat hij enig contact met de buitenwereld had, en omdat zijn toestand op een bepaald moment kritiek was (algemene uitputting, geinfecteerde wonden, uitdrogingsverschijnselen, psychiatrische drugs, 's nachts om het kwartier met veel lawaai en fel licht wakker gemaakt,) werd er op 13.4.2011, een korte aktie voor de gebouwen van het Directoraat-generaal, gelegen op de Waterloolaan n° 76 te Brussel, gehouden.

Een week voordien had het secretariaat van het Directoraat-generaal van het Gevangeniswezen die door de onthaaldienst van het kabinet van minister De Clerck (Waterloolaan n° 115 te Brussel) vanwege het verzoek om dringende hulp, telefonisch was gecontacteeerd, telefonisch beloofd dat men 'de zaak zou onderzoeken' maar daarvan was weinig of niets te merken geweest.

21-04-11

Gevangenis Brugge: Arbi Zarmaev blijft opgesloten

Arbi Zarmaev is nog steeds opgesloten in een betonnen kooi van nauwelijks 2 x 3 meter van de ‘Afdeling Individuele Bijzondere Veiligheid’ (AIBV) van de gevangenis van Brugge.

Sinds het eerst sinds 14 dagen mag zijn zuster hem komen bezoeken. Gisteren kon ook de mensenrechtenactivist Imran Ejiev (Pax Christi) hem bezoeken.

Arbi’s broer Ayndi, heeft nog altijd geen bezoekrecht. Dat komt omdat de gevangenisdirectie hem gedurende 10 dagen een bijkomend bezoekverbod heeft opgelegd.
Dat bezoekverbod kwam er nadat de gevangenispsychiater tegenover Arbi’s broer en zuster verklaarde dat ‘alles goed ging met Arbi’ terwijl Arbi’s vrouw, die dezelfde dag even door het raampje van de kooi mocht kijken, haar man bijna bewusteloos op de grond zag liggen.
Ayndi zei de psychiater toen dat hij ‘gelogen’ had omtrent de toestand van Arbi waarop de psychiater Ayndi zou hebben laten verstaan dat hij ‘ook niet lang vrij zou rondlopen als hij niet zweeg’.
De psychiater haalde er vervolgens de politie bij en beweerde dat hij door Ayndi ‘bedreigd’ werd.

Pax Christi dat zich voor Arbi Zarmaev inzet, deelde op 8.4.2011, mede dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens te Straatsburg op 5 april 2011 de reeds door minister van justitie Stefaan De Clerck getekende (en door de Raad van State bevestigde) uitlevering van Arbi Zarmaev aan Rusland en de Tsjetjeense autoriteiten, had geschorst.
‘Arbi Zarmaev wordt een dezer vrijgelaten’ schreef Pax Christi. Maar de Belgische Staat heeft bijkbaar besloten om Arbi die lichamelijk gezien volledig uitgeput en ondervoed is, verder in zijn kooi van het AIBV van de gevangenis te Brugge op te sluiten. Van een vrijlating komt er voorlopig niets in huis.

Het probleem is dus verre van opgelost en Arbi die lichamelijk uitgeput is, kampt thans met ernstige ondervoeding. Het wordt tijd dat Amnesty International daar nog eens over gecontacteerd wordt.

20-04-11

Arbi Zarmaev: Amnesty International - letter to Minister De Clerck

Nadezhda Banchik, member of Amnesty International USA, urges Stefaan De Clerck, Minister of Belgian Justice, to end the tortures inflicted to Commander Arbi Zarmaev and free him.

San Jose, April 20, 2011.

Respected Minister Stefaan De Clerck,

Being a member of Amnesty International USA, and in addition, being myself an emigrant from the former Soviet Union, I am completely devastated hearing about the plight of Mr. Arbi Zarmaev, a Chechen, an asylum seeker from Chechnya. I was entirely desperate learning that Mr. Zarmaev was arrested in Belgium and subjected to beating and torture via forcible deprivation of food and drinking water, shackling, and sleep deprivation. Information about torturing of any prisoner in Belgium, the EU member country, renown for its adherence to human rights and law obedience, make me think that our entire world is moving towards a new Holocaust, since the Holocaust was made possible when Western world completely rejected any protection for a human life at all and for a certain ethnic group in particular. That time such a group were Jews. This time, it seems to me, the Chechens are made an ethnic group for trade-off deals with criminal Russian regime.

I am afraid not only for a Chechen young man who is « guilty » only of defending his homeland from marauders, murders and robbers known to the whole world as Russian mafia state. it seems that Belgium authorities secretly decided to make Arbi Zarmaev slowly dying behind grates just for secret deal with Russian criminals! I am also afraid of your country’s reputation as reliable and law-obedient, human-rights protected country belonging to the Western civilization, that just recently was considered moral leader of the whole world. No more humane place in this world? No more Geneva Convention for a tiny group that was unlucky to be designed international scapegoat in the epoch of international « anti-terrorism » war?! But who is a bigger terrorist in this case? A Chechen who was forced to take arms to defend his home or the second army in the world that bombed out his homeland to rubbles?! Do you know that Russia killed more than 250,000 Chechens, including 40,000 children? And how many people did Arbi Zarmaev really killed? Ask him, please.

I urge you Mr. Minister, to do everything you can to stop this embarrassing  case for your country. I hope you can urge your subordinates to free Arbi Zarmaev because he is not a criminal. In the worst, he could be considered prisoner of the war. However, in this case he is eligible for Geneva Convention protection. Anyway, he is eligible for Geneva Convention protection as an asylum seeker from the armed conflict zone.

Sincerely and hopeful,

Nadezhda Banchik, Amnesty International USA member

 

19-04-11

Arbi Zarmaev, Bruges prison: Open Letter to minister of justice

From: Jan Boeykens [mailto:werkgroepmorkhoven@gmail.com]
Sent: 19 April 2011 17:50
To: stefaan.declerck@just.fgov.be
CC: alfons.borginon@dekamer.be and six others

Cabinet Justice
Attn Justice Minister Stefaan De Clerck
Boulevard de Waterloo 115
1000 Brussels

Dear Mr. De Clerck,

Concerns: Mr Arbi Zarmaev, Bruges prison

I received no reply from your part regarding my letter to you regarding Mr. Zarmaev, whom you were ready, after your contacts with the Russian embassy, to deliver to the Russian and Chechen authorities dead or alive.

The Zarmaev family received no response either to the four registered letters they sent to you over the past 21 months whereas at your cabinet's office we were reassured that "registered mail will always be answered".

Meanwhile I learned that Arbi Zarmaev has fallen victim to torture and isolation practices in the prisons of Hasselt and Bruges, and that he was treated with psychiatric drugs while locked up in his concrete cage of 2 x 3 meters, where a little light shines through the opaque frame attached to the ceiling.
The cage that actually is best described as a dog house, although a dog is undoubtedly better off in a dog asylum, is apparently only 1,5 metres wide, because the "bed" (if it deserves the word) is hardly wide enough to lie down on.

The prison psychiatrist who threatened that Arbi's brother was going to be locked up in an isolation cell if he was not going to shut up and who identified himself to the Italian doctor Giorgio Gagliardi as a regular doctor who was not aware of the psychiatric drugs Arbi had to swallow, would have described his behaviour a "uncontrollable and dangerous" when in fact he himself is a danger to others because he makes sure that other people are imprisoned under such circumstances.

Mr. Zarmaev is physically exhausted and is totally malnourished but apparently you refuse to hospitalize him despite my urging you to do this in letters to members of your cabinet and in open letters.

I learned that the injuries to Arbi's wrists and ankles almost went to the bone and were severely infected, resulting from the fact that during the 21 months of his imprisonment he had all the time had cuffs on his wrists and ankles. He thought it was the custom in Belgian prisons but, thanks to our letter, he begins to wonder why the other prisoners were not similarly cuffed.

According to his family all the money has disappeared from his account so that he cannot afford anything (additional food, television, stamps for sending letters, and so on).

May I ask you to respect the existing prison law?

Counting on your intervention in this matter, and awaiting your reply, I remain,

Sincerely,

Jan Boeykens
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gilles / Brussels

Photo: European Parliament, Brussels

Arbi Zarmaev: Open Brief aan minister van Justitie Stefaan De Clerck

Arbi Zarmaev: Open Brief van 19.4.2011 aan minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V, christen-democraten)

Van: Jan Boeykens <werkgroepmorkhoven@gmail.com
Datum: 19 april 2011 17:50
Onderwerp: Minister De Clerck – dossier Arbi Zarmaev
Aan: stefaan.declerck.just.fgov.be

Kabinet Justitie
t.a.v. Minister van Justitie Stefaan De Clerck
Waterloolaan 115
1000 Brussel

Geachte Heer De Clerck,

Betreft: de heer Arbi Zarmaev, gevangenis Brugge

Ik ontving geen antwoord uwentwege inzake mijn brieven betreffende de heer Zarmaev die u, na uw contacten met de Russische ambassade, levend of dood aan de Russische en Tsjetjeense autoriteiten wenste uit te leveren.

Ook de familie Zarmaev ontving geen antwoord op de 4 brieven die u in de loop van de voorbije 21 maanden per aangetekend schrijven werden toegestuurd terwijl men ons op de onthaaldienst van uw kabinet wist te vertellen dat er ‘altijd op aangetekende brieven geantwoord wordt’.

Intussen vernam ik dat Arbi Zarmaev die in de gevangenissen van Hasselt en Brugge het slachtoffer was van folter- en afzonderingspraktijken, en die tevens met psychiatrische drugs verdoofd werd, nog steeds in zijn betonnen kooi van 2 x 3 meter waarin een weinig licht door het ondoorzichtbare aan het plafond gehechte raam binnenvalt, is opgesloten. De kooi die eigenlijk het best als een hondenhok kan worden omschreven alhoewel de honden in een hondenasiel het ongetwijfeld beter hebben, zou zelfs maar 1,5 meter breed zijn omdat het ‘bed’ (teminste als we over een bed kunnen spreken) nauweljks breed genoeg is om op te gaan liggen.

De gevangenispsychiater die ermee dreigde om Arbi’s broer in een isoleercel op te sluiten indien hij niet zweeg en die zich tegenover de Italiaanse arts Giorgio Gagliardi als een gewone geneesheer opgaf die niet op de hoogte was van de psychiatrische drugs die Arbi diende te slikken, zou zijn gedrag als ‘oncontroleerbaar en gevaarlijk’ hebben omschreven terwijl hij zelf een gevaar betekent omdat hij mensen onder dergelijke omstandigheden laat opsluiten.

De heer Zarmaev is lichamelijk uitgeput en is totaal ondervoed maar u weigert hem blijkbaar te laten hospitaliseren alhoewel ik daarop in mijn persoonlijk schrijven, in mails naar uw kabinetsmedewerkers en in Open Brieven heb aangedrongen.

Ik vernam dat de verwondingen aan Arbi’s polsen en enkels die bijna tot op het bot gingen en ernstig geinfecteerd waren, het gevolg zijn van het feit dat hij gedurende de 21 maanden van zijn gevangenschap steeds aan polsen en enkels geboeid is geweest. Hij dacht dat dit de gewoonte was in de Belgische gevangenissen maar, dank zij ons schrijven, begint hij zich af te vragen waarom de andere gevangenen niet op dergelijke wijze geboeid werden.

Volgens de familie zou al het geld van zijn rekening verdwenen zijn zodat hij zich niets kan permiteren (bijkomend voedsel, televisie, postzegels om brieven te versturen, enzoverder).

Mag ik u verzoeken om de bestaande gevangeniswet te willen respecteren ?

Rekenende op uw tussenkomst in deze zaak, en in afwachting van uw antwoord, teken ik,

hoogachtend,

Jan Boeykens
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis/Brussel

16-04-11

Blijft Arbi Zarmaev opgesloten ?

De gevangenisdirectie van Brugge sloot Arbi Zarmaev die volledig lichamelijk uitgeput was en zware verwondingen aan polsen en enkels had opgelopen tengevolge van het langdurige ketenen, gedurende maar liefst 18 dagen volledig van de buitenwereld af.

Ongeveer een week geleden zag Arbi's vrouw haar man door het raampje van zijn cel van 2 x 3 meter. Hij lag bewegingloos op de grond met allerlei medicatie rondom zich heen.

De familie van Arbi die iedere dag naar de gevangenis ging maar steeds te horen kreeg dat Arbi 'allerlei onverstaanbare zaken mompelde en niemand meer wenste te zien', geraakte toen in paniek. Men stelde toen terecht dat de geneesheer die hen diezelfde dag nog had medegedeeld dat 'alles goed was met Arbi', gelogen had.

Gevangenisdirecteur Jurgen Van Poecke kreeg van Arbi's zuster te horen dat hij 'verantwoordelijk zou zijn indien Arbi zou komen te overlijden'. De gevangenisdirecteur reageerde daarop door Arbi's broer valselijk van 'bedreigingen' te beschuldigen en de politie die haar bureau op enkele stappen van de gevangenis heeft, op te roepen.

Gisteren kwam Arbi voor de raadkamer en kreeg de familie hem voor de eerste keer sinds 18 dagen te zien en te spreken. Arbi die, in tegenstelling tot wat men 18 dagen lang liet uitschijnen, volledig bij zijn verstand bleek, vroeg toen 'waarom men hem niet meer bezocht had'.

Arbi's broer zou gisteren van gevangenisdirecteur Jurgen Van Poecke te horen hebben gekregen dat hij 'Arbi gedurende 10 dagen niet meer zal mogen zien' waarmee hij suggereerde dat Arbi opgesloten zou blijven terwijl de Raadkamer pas maandagavond laat weten wat er precies besloten wordt.

Pax Christi die zich voor Arbi heeft ingezet, liet enkele dagen geleden nog verstaan dat Arbi die reeds meer dan 21 maanden vastzit en die justitieminister De Clerck op vraag van de Russische ambassade aan Rusland wil uitleveren, 'één dezer dagen zou vrijgelaten worden'.

15-04-11

Arbi Zarmaev voor de raadkamer - familie kon hem even spreken

Arbi Zarmaev: familie kon hem even spreken

Zoals gezegd, verscheen Arbi Zarmaev na 21 maanden (terwijl hij na 6 maanden had moeten vrijgelaten worden) vandaag voor de Raadkamer.
De rol van justitieminister De Clerck (CD&V, vlaamse christen-democraten) die Arbi Zarmaev ten allen koste aan Rusland wilde uitleveren en daarvoor contact opnam met de Russische ambassade, was onaanvaardbaar.  Maar de minister die door het uitblijven van een nieuwe regering, wettelijk gezien eigenlijk geen minister meer is, schond niet alleen het principe van de scheiding der machten.

Arbi Zarmaev werd tijdens zijn éénzame opsluiting in de gevangenis van Hasselt immmers gedurend 4 dagen zonder water en eten gelaten, wat voor ernstige uitdrogingsverschijnselen zorgde en zijn wankele gezondheid nog eens extra schaadde. Hij kreeg ook een neuropleticum (Clopixol) te slikken.
Zijn familie schreef een aantal keren per aangetekende brief naar De Clerck zonder een antwoord te mogen ontvangen.

Toen Arbi Zarmaev zo’n 3 weken geleden naar de gevangenis van Brugge werd getransfereerd, werd hij in een duister hondenhok van 2 x 3 meter opgesloten, met dit verschil dat honden in een hondenasiel het een stuk beter hebben omdat zij voldoende licht en lucht hebben en geen folterpraktijken moeten ondergaan.
Arbi Zarmaev die volledig lichamelijk uitgeput was, werd iedere nacht, om de 15 minuten, met veel lawaai en fel licht wakker gemaakt. Hij kreeg opnieuw een neurolepticum te slikken dat ondermeer bedoeld was om hem ‘socialer te maken’.
Een paar dagen voor zijn zaak opnieuw voor de Raad van State kwam (zo’n 10 dagen geleden) waarbij de door De Clerck gevraagde uitlevering aan Rusland werd bevestigd, werd Arbi Zarmaev totaal van de buitenwereld afgesloten.
De gevangenisdirectie herhaalde steeds dat hij ‘zelf geen enkel contact meer wilde’ en ‘ook geen gevangenisrapportbriefjes wilde tekenen waardoor hij niet kon corresponderen, niet kon telefoneren, geen televisie kon zien, niet op de buitenkoer kon en geen contact met medegevangenen kon hebben.

Arbi's familie was wanhopig omdat ze hem niet meer kon ontmoeten en vreesde dat hij in de gevangenis zou overlijden. Haar bezoeken aan de gevangenis, aan het kabinet van minister de Clerck en het bureau van het Directoriaat-generaal van het Gevangeniswezen (Hans Meurisse) haalden niets uit.  De gevangenisdirectie beweerde dat men ‘zijn wil tot volledige afzondering wilde respecteren’.
Gisteren ontving Arbi's van haar advocaat een kopie voor een verzoek tot vrijlating.
En vandaag kwam de zaak dus voor de Raadkamer.

De familie kon Arbi vandaag even zien en spreken. Zijn diepe wonden aan enkels en polsen tengevolge van de langdurige keteningen, blijken verre van genezen te zijn. Een chirurgisch ingrijpen was op een bepaalde niet mogelijk omdat de wonden niet alleen bijna tot op het bot gingen maar ook ernstig ontstoken waren.
Arbi vroeg zijn familie ‘waarom men hem al 10 dagen lang niet meer bezocht had’. Hij is volledig bij zinnen niettegenstaande de folteringen, de éénzame opsluiting en de psychiatrische drugs.

Foto: voor het Koninklijk Paleis te Brussel

Affaire Zarmaev: ministre de la justice viole le principe de la séparation des pouvoirs

Aujourd’hui, le 15 avril 2011, l’affaire Arbi Zarmaev sera examinée par la Chambre de Conseil.

Ce qu’il y a de particulier dans ce cas, c’est que, comme les avocats d’Arbi Zarmaev l’expliquent, le prisonnier aurait normalement dû être relâché après 6 mois de prison. On peut donc se demander pourquoi ce mois-ci il finit son 21ième mois en prison sous des circonstances qu’on ne peut imaginer plus inhumaines, impliquant des tortures et des privations en tous genres qui ont détruit sa santé.

La chose la plus remarquable dans cette affaire, c’est le rôle qu’y joue le ministre de la Justice Stefaan De Cerck.

De Clerck tient absolûment à extradier cet homme vers la Russie, en dépit de la décision de la Cour d’Appel de Gand qui a décidé d’annuler cette extradition, à cause des violations graves des droits de l’Homme et des tortures qui ont cours dans ce pays, et à cause de l’impossibilité pour la Cour Européenne de contrôler les conditions de détention dans les prisons russes vue le fait qu’elle n’a pas accès à ces prisons.

On est également en droit de se demander de quel droit De Clerck se croit permis d’extradier cet homme vers un pays où on pratique encore la peine de mort, bien que les traités européens indiquent clairement qu’il y a un interdiction pour la Belgique d’extradier des gens vers de tels pays.

On peut également se demander pourquoi le ministre n’accepte pas simplement les arrêts de la cour de Justice à laquelle appartient le droit exclusif de juger cette affaire. C’est fouler aux pieds le principe de la séparation des pouvoirs que le ministre lui-même cite si souvent.

Un ministre ne peut prendre la place d’une cour de Justice. Cela signifierait en fait la fin de l’Etat de Droit et l’inutilité des cours de Justice.

Si Monsieur Arbi Zarmaev vient à mourir en prison, la faute politique que ministre De Clerck qu’il a commise est très grave.

14-04-11

International Day for the Freedom of the Palestinian Political Prisoners !

Palestijnsegevangenen.jpg

International Day for the Freedom of the Palestinian Political Prisoners ! - Pour la libération des Prisonniers politiques palestiniens ! Internationale Dag voor de Palestijnse Gevangenen !

Friday, 15 April 2011 12:00 - Demonstration at the European Commission, at the roundabout Schuman - Manifestation devant la Commission européenne, au rond-point Schuman - Demonstratie voor de Europese Commissie, Rond Punt Schuman

Alliance for Freedom and Dignity (AFD Belgique http://www.afdbelgium.org/afd/), Arab Commission for Human Rights-Commission arabe pour les Droits humains (ACHR http://www.achr.eu/), Association des Familles & Ami(e)s des Prisonniers – Vereniging van Families & Vrienden van Gevangenen (AF&FA), Barnard-Boecker Centre Foundation (http://www.bbcf.ca/index.php), CAPJPO-EuroPalestine (http://www.europalestine.com/), Comité Action Palestine (www.comiteactionpalestine.org), Comité BDS-ULB, Comité Verviers Palestine, Coordination de l'Appel de Strasbourg (www.eutopic.net/coordination), Egalité (http://www.egalite.be/), Egalité Sans Guillemets asbl (ESG asbl), Free Gaza Movement (Belgiumhttp://www.freegaza.org/), General Union of Palestinian Students (GUPS Belgium http://www.gups.org/ ), Gents Actie Platform Palestina (GAPP http://www.gentsactieplatformpalestina.be/), International Solidarity Movement France (ISM) ( http://www.ism-france.org/), International Solidarity Movement Gaza (ISM) (http://www.palsolidarity.org/), Links Ecologisch Forum (LEF) - Forum Gauche Ecologie (FGE) (www.lef-online.be), 
Ligue Communiste Révolutionnaire (LCR, http://www.lcr-lagauche.be/), MCPalestine (http://mcpalestine.canalblog.com/), Palestina Solidariteit (http:// www.palestinasolidariteit.be), Stichting Palestijnse vrouwen in Nederland, Stichting Talliq - Recht voor Palestijnse kinderen (http://www.talliq.nl/ ), Stop de Bezetting (http://www.stopdebezetting.com/), Ufree - The European Network to support the Rights of the Palestinian Prisoners ( http://www.ufree-p.net/), Unie van Arabische Studenten (UvAS) (http://arabstudentsleague.blogspot.com/),

Contact:
Luk vervaet (vervaetluk@gmail.com) en Marijke Kruyt (merelzang@hotmail.com

http://www.facebook.com/event.php?eid=202313383132324&...

--------

The Chechen refugee Arbi Zarmaev, who was tortured in the Belgian prisons of Bruges and Hasselt,is still isolated 24 hours to 24 hours in the prison of Bruges.  (More information via Google)

13-04-11

Arbi Zarmaev: Open Brief aan Anne-Marie Gielen (Pax Christi)

Arbi Zarmaev, afzondering, gevangenis Brugge, brief, Pax Christi

Hierbij een kort schrijven aan Anne-Marie Gielen van Pax Christi die, in tegenstelling tot de politici Bart Staes (Groen) en Renaat Landuyt (Sp.a), tenminste nog de beleefdheid had om mij te antwoorden.

Annemarie Gielen Dienst Geweldpreventie/ Oost-Europa Dienst Vredesvorming Pax Christi Vlaanderen Italiëlei 98A 2000 Antwerpen

Geachte Mevrouw Gielen,

Worden er ook concrete acties ondernomen om een einde te maken aan de situatie waarin Arbi Zarmaev zich bevindt ?

Zoals u weet, is de familie al 14 dagen zonder nieuws over Arbi en wordt er steeds aangehaald dat hij niet meer zou weten wat hij zegt, dat hij zot zou zijn geworden, dat hij niemand meer zou wilenl zien en dat hij geen rapportbriefjes meer zou willen tekenen.

Omdat hij geen rapportbriefjes meer zou willen tekenen, zou hij niet kunnen schrijven, niet kunnen telefoneren, geen bezoek kunnen ontvangen, geen korte wandeling op de binnenkoer kunnen maken, geen televisie kunnen zien, geen contact kunnen hebben met andere gevangenen en al 10 dagen lang 24 uren op 24 uren in zijn donker hondenkot van 2 x 3 meter zijn opgesloten.

Ik zeg 'ZOU' want er is niemand die hem kan spreken en kan controleren of die gezegdes van de gevangenisdirectie van Brugge wel kloppen. Ik zond u een kopie van mijn schrijven aan euro-parlementslid Bart Staes waarop ik eigenaardig genoeg geen antwoord kreeg.

Is het geen goed idee van iemand zoals Bart Staes die over een mandaat van euro-parlementslid beschikt, de gevangene te laten bezoeken ? De zuster van Arbi Zarmaev is altijd bereid om als vertaalster op te treden.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

hoogachtend,

Jan Boeykens Faiderstraat 10 1060 Sint-Gillis

Foto: onze bijéénkomst aan het Koninklijk Paleis te Brussel van 12.4.2011 waar dat er 20 man van de 'anti-terrorisme-cel' en een paar agenten in burger ons stonden op te wachten om de door Minister De Clerck getolereerde folter- en de afzonderingspraktijken in de gevangenis van Brugge dicht te dekken.

12-04-11

Arbi Zarmaev: samenkomst aan het Koninklijk Paleis

Arbi.RoyalPalace1.jpg

Vandaag zijn we met een 30-tal Tsjetsjenen opnieuw samengekomen. Deze keer hadden we afgesproken aan het Koninklijk Paleis te Brussel.

Arbi Zarmaev is namelijk nog steeds 24 uren op 24 uren geïsoleerd in de meest verschrikkelijke omstandigheden in de gevangenis van Brugge.

Toen we aan het Koninklijk Paleis in Brussel kwamen, waren er ongeveer 40 politieagenten in 3 speciale combi's die ons stonden op te wachten alsof het om een revolutie ging. Het waren dezelfde politieéénheden (met ook leden van de geheime politie) die 14 dagen geleden optraden toen we samenkwamen voor de gebouwen van het Europees Parlement waar dat men de 'Rechten van de Mens' gekruid met wat NAVO-bombardementen, predikt.

We kregen onmiddelijk een verbod opgelegd om een spandoek open te vouwen, pamfletten te verspreiden en foto's te maken. Men bleef de hele tijd herhalen dat we een 'toestemming nodig hadden voor deze manifestatie'. Dat is de beste manier om manifestaties te verbieden. Het is op deze manier dat elke berichtgeving over Arbi Zarmaev door de Belgische autoriteiten en de Belgische minister van justitie Stefaan De Clerck, die een deal met de Russische regering voor de uitlevering van Arbi Zarmaev maakten, geblokkeerd wordt.

De vereniging Pax Christi maakte op 8.4.2011 bekend dat de Europese Raad niet accepteerde dat Arbi in een Russische of Tjetjeense gevangenis terechtkwam, omdat er een ernstig risico bestaat dat hij dan gemarteld en vermoord wordt, zoals het geval was met heel wat Tsjetsjenen.

Justiteminister De Clerck en de Raad van State probeerden dit risico te relativeren en De Clerck zei zelfs met een wijd armgebaar dat dit risico onbestaande was 'omdat hij met de Russiche ambassade had gebeld'. Maar hoe kan men dit relativeren als men zelfs niet eens kan voorkomen dat mensen in Belgische gevangenissen het slachtoffer worden van folterpraktijken ?

Zoals reeds gezegd, werd Arbi Zarmaev in een isoleercel van de gevangenis van Hasselt dag en nacht geketend zodat hij er diepe wonden aan polsen en enkels van overhield. Hij kreeg gedurende 4 dagen geen water waardoor hij met ernstige uitdrogingsverschijnselen kampte. In de halfduistere isoleercel van 2 op 3 meter van de gevangenius van Brugge werd hij iedere nacht om de 15 minuten met veel lawaai en fel licht wakker gemaakt. In beide gevangenissen werd hij met psychiatrische drugs behandeld die ervoor moeten zorgen dat hij in een gesloten afdeling van een psychiatrische inrichting kan opgesloten worden indien de justitieminister en de Belgische Staat verplicht zijn om zich naar de Europese beslissing te schikken.

We contacteerden het Europese Comitee tegen Foltering en het VN Comitee tegen Folteringen, maar die vonden het niet nodig om ons te antwoorden terwijl zij de Belgische Staat regelmatig veroordeeld hebben voor folterpraktijken in haar gevangenissen, in het bijzonder in de gevangenis van Brugge.

Ook de Liga voor de Mensenrechten laat niets van zich weten.

Arbi's familie is erg bang. Ze heeft Arbi al 14 dagen lang niet meer kunnen zien of spreken en men vreest dat Arbi die lichamelijk en geestelijk uitgeput is, de gevangenis van Brugge niet levend zal verlaten.

Al 14 dagen lang blokkeren de Belgische autoriteiten elk sociale contact van Arbi. Hij zit 24 uur op 24 uren opgesloten zonder recht op briefrwisseling, zonder telefoon, zonder televisie, zonder even te mogen wandelen en zonder contact met andere gevangenen. Zowel minister De Clerck als Hans Meurisse, directeur van het Directoriaat-Generaal van he Gevangeniswezen, zijn van deze feiten op de hoogte.

De familie die weet dat het een kwestie van leven of dood is, heeft besloten van niet te stoppen met haar acties. Er zijn reeds nieuwe en beter georganiseerde acties, zonder infiltratie van de Belgische geheime politie, gepland.

What's the Royal Palace in Brussels thinking about the torture of Arbi Zarmaev ?

IMG_0025.JPG

Today, we had planned with 30 Chechens an action for the liberation of Arbi who is still isolated in the most horrible circumstances, in the prison of Bruges.

When we arrived at the Royal Palace in Brussels, there were about 40 policemen in 3 special police cars who were waiting us.

It was the same police force (with also members of the secret police) as 14 days ago when we were coming together at the buildings of the European Parliament.

They forbidded us to spread leaflets and to make photos.

They repeated all the time that we ‘needed a permission for this manifestation’.

It is on this way that every news about Arbi is blocked by the Belgian authorities and the Belgian minister Stefaan De Clerck (christen-democratic party) who made a deal with the Russian government for Arbi’s transportation to Russia.

The association Pax Christi said on 8.4.2011 that the European Council (ERC) didn’t accept that Arbi should be detained in a Russian or Chechenen prison because there was a serious risk that he would be tortured and murdered as was the case with a lot of other Chechens.
The Belgian minister of Justice and the Belgian Council were relativating this risk all the time. But how can they relativate it if they could not even prevent that Arbi was tortured in the prisons of Hasselt and Bruges ? How can they relativate it while Arbi is totally isolated and treated with psychiatric drugs in a Belgian prison ?

We have contacted the european authorities but they want to cover up this case because they will prove that we are living in a ‘free and democratic’ Europe (which tolerate torture practices in european prisons).

We contacted also the European Comitee Against Torture and the UN Comitee Against Torture but they didn’t reply while the Belgian State was regularely condamned for torture practices in its prisons.

Arbi’s family is very afraid. She thinks that Arbi will not leave alive the prison in Bruges. During almost 14 days the Belgian authorites are blocking every social contact of Arbi. 24 hours on 24 hours he is closed up and they are making him mad with psychiatric drugs.

The family will not stop their actions. New and better organized actions without infiltration of the Belgian secret police are already planned.

10-04-11

Arbi Zarmaev: folteringen, afzondering, inbraak in auto, diefstal van dossiers

gevangenissen, België, belgisch, afzondering, folterpraktijken, Brugge, Hasselt, Renaat Landuyt, kamerlid, brief

Geachte Heer Landuyt, 

Betreft: gevangenis Brugge, Arbi Zarmaev

Pax Christi deelde enkele dagen geleden mede dat Arbi Zarmaev die thans in de gevangenis van Brugge zit opgesloten, 'één dezer dagen vrij zou zijn' nadat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens te Straatsburg negatief reageerde op de beslissing van uw politieke collega, justitieminister Stefaan De Clerck (nadien bevestigd door de Raad van State) om hem aan de Russische of Tsjetjeense overheid, die bekend staat voor verdwijningen, folteringen en moorden, uit te leveren. 

Enkele dagen geleden bezocht ik, met de familie van de heer Zarmaev, het kabinet van De Clerck, en het bureau van Hans Meurissen, directeur van het Directoriaat-Generaal van het Gevangeniswezen te Brussel omdat de familie van Arbi Zarmaev geen bezoekrecht meer kreeg en totaal geen nieuws meer had van Arbi. 
Men deelde ons mede dat men het 'onderzoeksdossier' dat op 16.3.2011 op het Directoriaat-Generaal van het Gevangeniswezen toekwam (terwijl Arbi Zarmaev nu al bijna 2 jaar lang is opgesloten en de aangetekende brieven van de familie aan minister De Clerck onbeäntwoord bleven) 'eens grondig zou bekijken'. Maar de situatie blijft onveranderd. 
De familie heeft Arbi nu al zo'n 10 dagen lang niet meer gezien, gehoord of gesproken. 
De gevangenisdirectie van Brugge en de Gentse advocaat Thomas Gillis laat haar verstaan dat hij 'geestesziek' is geworden en 'zelf geen contact meer wil'. Er wordt steeds herhaald dat hij 'geen enkel rapportbriefje van de directie willen tekenen', zonder dat dit natuurlijk te controleren valt. 
Hij zou volgens onze informatie thans 24 uren op 24 uren zijn opgesloten (wat door de gevangenisdirectie wordt tegengesproken). Hij zou zelfs geen TV op zijn cel van 2 x 3 meter ter beschikking hebben (wat door de gevangenisdirectie wordt tegengesproken en tegelijkertijd wordt bevestigd omdat zij eraan toevoegt dat hij 'daarvoor niet wil tekenen'. 
Toen we gisteren tijdens een telefoongesprek, de gevangenisdirectie vroegen waarom hij niet meer schrijft of telefoneert, kregen we opnieuw te horen dat hij 'geestesziek' is geworden, 'niemand meer wil zien of horen' en 'niets wil tekenen'. 'Wij moeten de wil van de gevangene respecteren', aldus de gevangenisdirectie. Maar zoals ik u reeds zei, zijn de gezegdes van de gevangenisdirectie op geen enkele wijze te controleren en kan zij zeggen wat zij zelf goed vindt. 
Enkele dagen geleden liet de gevangenisdirectie, die doet alsof er niets aan de hand is en alles goed gaat, aan de zuster van Arbi die dodelijk ongerust is, weten dat zij Arbi in een gesloten afdeling van een psychiatrische instelling te Brugge willen opsluiten. 
Ik heb de indruk dat men hem, door hem 'gek' te verklaren, volledig van de buitenwereld wil afsluiten en wérkelijk gek wil maken. 
Arbi krijgt een neurolepticum dat als 'neven-effect' heeft dat de gebruiker werkelijk als een geesteszieke overkomt (spraakproblemen, rusteloosheid, verwardheid, zich afsluiten,). Met de éénzame afzondering erbij, wordt men daar natuurlijk gek van indien men het nog niet is. 
De familie kon hem 10 dagen geleden (juist voor dat de zaak voor een 2de maal voor de Raad van State kwam waar dat de beslissing van De Clerck werd bevestigd) nog gewoon ontmoeten. Zij kon hem gewoon spreken. Hij was volledig lichamelijk uitgeput maar hij was helder van geest en goed bij zijn zinnen. 

Mag ik u vragen om uw tussenkomst in deze zaak? 

Hoogachtend, 
 

Jan Boeykens, Faiderstraat 10, 1060 Sint-Gillis (02 537 49 97)

---


Foto: enkele dagen geleden werd er ingebroken in de wagen van de Tsjetsjeense mensenrechtenactivist die contacten onderhoudt met Pax Christi. Deze man wist zopas nog een Tsjetsjeen zonder benen die, zoals Arbi, in de gevangenis van Hasselt was opgesloten, vrij te pleiten. Bij de inbraak werd zijn mallet met mensenrechtendossiers, waaronder het dossier van Arbi Zarmaev, gestolen. De Brusselse politie maakte een PV op van deze diefstal.

09-04-11

Heeft minister De Clerck Arbi Zarmaev 'gek' laten verklaren ?

gevangenis.jpg

We hebben vandaag nog een telefoongesprekje gehad met een directrice van de gevangenis van Brugge die zowel de broer van de opgesloten Arbi Zarmaev, als mij, met een geveinsde vriendelijkheid te woord stond.
'Mor menere toch, naturlijk heit Arbi bezoekrechte. 'Mor wa kunne we dor oan doene. We vroagen em iederen dag of dat ei bezoek wil krijge van zen famille. Mor as we em vroage om een rapport brifke te tekene, dan wilt'em da ni doene. Wa kunne we dor oan doene ?' Ei wil niemand ziene ! - Mor menere toch, Arbi zit ni in ne isoleercelle. Ei zit em mei z'n vrinde soame in e gewoane celle. Ei kan iedre dag ne douch pakke enne z'n wonde woarde goe verzorgd. Iedere gevangene het doare a persoanleke celle. Proaper loakens, proaper bedde, proaper hemdes, proaper onderbroeke. Woater, toilette. Ei he zelfs ne tellesevie op z'n koamer ston. Joajoa, echtig woare. Mor ei kan nie ziene omdat ei geen rapport brifke van 't gevang weilt tekene. - Mor menere, naturlijk mag ei nor oalleman schrijve mor as ei ni wilt, dan wilt m ni, he. - Mor menere naturlijk mag m telefonere, mor as ei ni wilt, dan wilt m ni, he. - En ei mag iedren dag op de koere mor ei moet eerst e rapport brifke tekene, he. En as ei geen rapport brifke wil tekene dan mag ei ni op de koere. - Hoelang dat ei nog in z'n celle moe zitte ? Da kanne kik ni zegge, he menere.' Enzoverder.
Arbi Zarmaev zit dus 24 uren op 24 uren op zijn cel van 2 x 3 meter. Heeft geen enkel contact met de buitenwereld. Kan aan geen enkele activiteit deelnemen en is zot verklaard door de gevangenisdirectie van Brugge. Ik schreef hierover naar minister De Clerck die het niet verkroppen kan dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, zijn vrienden van de Raad van State in het ongelijk heeft gesteld voor wat de uitlevering van Arbi Zarmaev aan Rusland betreft. Het zou me zelfs niet verbazen dat de opdracht om Arbi volledig van de buitenwereld af te sluiten, hem vol te steken met neuroleptica en hem zot te verklaren zodat hij in een gesloten psychiatrische instelling kan weggestoken worden, van De Clerck zelf uitgaat. Enkele dagen geleden werd een Tsjetjeen zonder benen die samen met Arbi in de gevangenis van Hasselt werd opgesloten (waar Arbi in een isoleercel werd opgesloten en gedurende 4 dagen geen drinken kreeg) voor 1000 euro vrijgelaten. De man was ervan beschuldigd dat hij plannen had 'om het NATO-gebouw in Brussel te doen ontploffen'. De mensenrechtenactivist die hem wist vrij te pleiten, werd een paar dagen geleden voor de Amerikaanse ambassade te Brussel, bestolen. Dat gebeurde door in zijn auto in te breken. Alle dossiers van de mensenrechtenactivist zijn nu verdwenen. Het bleek niet gemakkelijk te zijn om daarvan aangifte te doen bij de politie. Er is nog een Tsjetjeen zonder armen, op basis van één of andere beschuldiging, in de gevangenis van Brugge opgesloten. Maar ja, als we de gevangenisdirectrice van Brugge mogen geloven, leven ze daar in een soort drie-sterren-hotel.

Arbi Zarmaev: Belgian Terror

PRAWDA O ŻYCIU CUDZOZIEMCÓW, SZCZEGÓLNIE UCHODŹCÓW, W POLSCE

SATURDAY, APRIL 9, 2011

Belgian Democratic Terror Against Chechen Human Rights Activist as a Response to his Engagement for the Rights of Chechen Political Prisoners

 gevangenis.jpg
  On April 7, 2011 in the afternoon in the Belgian capital Brussels "unknown perpetrators" broke the window of the car of human rights defender Imran Ezhiev. The car was parked near the U.S. Embassy. ​​The criminals committed burglary. "Unidentified persons" stole a briefcase with important papers, including passports of the members of  Imran Ezhiev’s family, his driver's license, registration and insurance certificates for the car. Nobody took the expensive GPS navigator – this fact indicates it wasn’t an ordinary burglary. For a few days  Imran was followed and watched by some Russian-speaking people – there is no doubt they were agents of Russian secret services. Their actions were precise and coordinated – there are reasons to believe that they were able to eavesdrop on Imran Ezhiev’s telephone conversations. It could become possible only thanks to the coordination of their efforts with Belgian secret services. 
  The street, on which the car was parked, was under the observation of multiple video cameras. Simple thieves wouldn’t have dared to break the glass of a car in such a place. When Imran Ezhiev called the police, it refused to come to the crime scene, which again confirms the assumption that the Chechen human rights defender has become a victim of sabotage organized jointly by Russian and Belgian secret services. Belgian democrats and their Russian friends from Putin-Medvedev's  FSB were enraged by Imran Ezhiev’s active efforts to defend  the rights of Chechen refugee Arbi Zarmaev, incarcerated in Belgian democratic dungeons on false charges and currently being murdered by the democratic hangmen in the prison of Bruges. Imran Ezhiev has managed to pursue the Strasbourg Court to suspend Zarmaev’s extradition from Belgium to Russia. The extradition was suspended on April 5. 
  Arbi Zarmaev’s Belgian lawyer, to whom  the defendant's family has paid a large sum of money, is engaged in the unscrupulous sabotage. He tried to convince Imran Ezhiev, referring to a Belgian law from 1874 (!), that it was impossible to send an appeal to the Strasbourg Court. Imran Ezhiev invited to Belgium an Italian professor of psychiatry to examine Arbi Zarmaev. The lawyer exerted more effort than jailors to prevent the Italian professor from examining the tortured Zarmaev. Thanks to Imran Ezhiev’s  incredible perseverance the Italian professor finally was allowed to visit Zarmaev. 
  For a long time Arbi Zarmaev’s family members were prevented from visiting him. The prison administration claimed he allegedly "didn’t want to see anybody." On April 6th Imran Ezhiev managed to arrange Zarmaev’s meeting with his wife. What she saw was terrifying: her husband recognized her with difficulty, could not recognize his children. He was crawling on the floor with glazed eyes, was picking up some pills and all the time was muttering: "Fascist... Oh, Allah... Fascist ... Oh, Allah ..." His wife was shocked. Belgian democratic jailors turned her completely healthy husband  into a deranged animal. Probably they have caused irreversible changes in his mind. Arbi Zarmaev’s physical condition is as depressing as his mental one. For a long time his hands were handcuffed and his legs were shackled, which resulted in deep non-healing wounds. Zarmaev doesn’t have access to any medical care. His wounds are rotting, which can lead to gangrene. 
  Arbi Zarmaev’s relatives are so desperate that they want to ask to cancel the suspension of Arbi’s extradition to Russia. Their desperation is so great that they are already want  him to be extradited  to Russia in hope that in the Putin-Medvedev's concentration camp he will be treated somehow better than in the Belgian democratic prison. 
  I’d like to point out that Belgian politicians and human rights defenders, to whom Imran Ezhiev addressed his plea to help political prisoner Arbi Zarmaev, only made several phone calls to jailors and pretended to believe their assurances that Arbi Zarmaev’s situation was "improving." Even the Committee Against Torture of the Council of Europe didn’t want to help Arbi Zarmaev. 
  Belgian democrats have gotten mad at Imran Ezhiev probably also because he, in cooperation with MEPs Frieda Brepoels and Bart Staes, managed to secure the release of political prisoner Aslanbek Baysungurov – an invalid without legs, thrown into Belgian dungeons on absurd charges of "preparing terrorist attacks against the NATO facilities”. In addition, Imran Ezhiev has discovered that Belgian authorities hold in prisons on dim charges large numbers of foreigners – Armenians, Georgians, Uzbeks. Many of them have no idea why they were arrested. This reminds of Arbi Zarmaev’s story – he sat in jail for six months without an arrest warrant and without any charges. 

Eugene Novozhilov 
Brussels - Warsaw
 
http://polskaprawda-lardarxo.blogspot.com/2011/04/belgian-democratic-terror-against.html

07-04-11

Arbi Zarmaev: Open Brief aan kamerlid Landuyt

renaat.jpg

Brussel, 7 april 2011

Geachte Heer Landuyt,

Zoals u inmiddels zal weten, moet Arbi Zarmaev, de Tsjetjeense politieke vluchteling die nu reeds bijna 10 dagen in een isoleercel van de Brugse gevangenis is opgesloten, dringend gehospitaliseerd en medisch behandeld worden. De man weegt nog maar 50 kg, kreeg bijkomende gezondheidsproblemen doordat hij in een isoleercel van de gevangenis van Hasselt gedurende 4 dagen geen water kreeg en heeft zware verwondingen aan de polsen. De verwondingen aan de polsen die het gevolg zijn van de handboeien waarmee zijn handen dagenlang op zijn rug werden gebonden, gaan bijna tot op het bot en de wonden zijn ernstig ontstoken. Chirurgisch hechten van de wonden zou onmogelijk zijn. Vandaar dat men er wat spannendrap overgekleefd heeft. 
De man leidt ondraaglijke pijnen. Gisteren zag zijn vrouw die enkel door het raampje van de bijna duistere isoleercel van 2 x 3 meter mocht kijken, dat hij bewegingloos en omgeven door medicatie of verpakkingen van medicatie, op de grond lag. Er was ook een 'wit poeder' te zien. Dat zorgde voor een ware paniekuitbarsting bij de familie die geen bezoekrecht meer heeft en hem zelfs telefonisch niet kan spreken.

Door het feit dat u van Brugge bent, een advocaat bent, goed op de hoogte bent van het gevangeniswezen en u als kamerlid ook nog lid bent van de Commissie voor de Justitie, kan u het leven van deze politieke gevangene redden.

Mag ik erop rekenen dat u de nodige stappen onderneemt terzake ? 

Pax Christi, Amnesty International en europarlementslid Bart Staes zijn op de hoogte van deze zaak alhoewel zij zich vooral fixeren op de door minister De Clerck getekende uitlevering van Arbi Zarmaev aan Rusland, zonder rekening te houden met zijn kritieke toestand.

http://www.facebook.com/renaat.landuyt?sk=wall&v=wall...

06-04-11

Noodoproep vanuit gevangenis Brugge: Minister De Clerck

Brussel, 6 april 2011

Minister van Justitie Stefaan De Clerck
Waterloolaan 115
1000 Brussel

Geachte Heer De Clerck,

Betreft: Arbi Zarmaev, mijn schrijven van 26, 28.3 en 1.4.2011

Mijn brieven in verband met Arbi Zarmaev die, na zijn opsluiting in een isoleercel van de gevangenis van Hasselt, nu al een week lang in de gevangenis van Brugge in een verduisterde isoleercel van 2 x 3 meter (met een ondoorzichtig raampje tegen het plafond) is opgesloten en nog nauwelijks 50 kg weegt, werden door u niet beäntwoord.

Ook ons bezoek met de familie Zarmaev aan uw kabinet en het Directoriaat-Generaal van het Gevangeniswezen (Hans Meurissen), bracht geen enkele oplossing

De toestand van de heer Zarmaev wordt met de dag slechter.

De heer Zarmaev die u, na een gesprek met de Russische ambassade, aan Rusland wilde uitleveren door een uitleveringsdocument te tekenen, is volgens onze laatste informatie zelfs bijna niet meer in staat om te bewegen.

Ik begrijp dat u geen aandacht wenst rond dit politieke dossier maar dat is nog geen reden om de heer Zarmaev die sinds een week geen contact meer mag hebben met zijn familie, in zijn cel te laten overlijden.

De man heeft dringend medische verzorging nodig en kan niet langer in een hondenhok (alhoewel de honden in een hondenasiel het een stuk beter hebben) van uw gemoderniseerde gevangenis te Brugge, opgesloten blijven.

Hij moet zo snel mogelijk overgebracht worden naar een hospitaal alwaar ook de geinfecteerde snijwonden tengevolge van het langdurige boeien (die blijkbaar niet chirurgisch te hechten zijn), kunnen verzorgd worden.

Mag ik nogmaals beroep doen op uw dringende tussenkomst en mag ik u verzoeken om uw verantwoordelijkheid als minister van Justitie dringend te willen opnemen? Eén enkel telefoontje uwentwege volstaat om het leven van deze man te redden.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,

Jan Boeykens, Faiderstraat 10, 1060 Brussel

In bijlage: een kopie van onze brief van 1.4.2011

——–

Brussel, 1 april 2011

Minister van Justitie Stefaan De Clerck
Waterloolaan 115
1000 Brussel

Geachte Heer De Clerck,

Betreft: Arbi Zarmaev, folteringen, bezoekrecht, dringende medische verzorging, mijn schrijven van 26 en 28.3.2011

Zoals ik u schreef, werd de heer Arbi Zarmaev in de gevangenissen van Hasselt en Brugge gefolterd en is hij er thans zo slecht aan toe dat de familie zich met een noodoproep tot onze vereniging richtte.

De heer Zarmaev weegt nog nauwelijks 50 kg en heeft nier- en andere ernstige problemen tengevolge van de langdurige onthouding van water en slaap.

Dit alles wordt door de gevangenisdirectie van Brugge in een verklaring waarvan u ongetwijfeld een kopie ontving, afgedaan als ‘geveinsd’ terwijl hij, zoals ik u reeds schreef en u ongetwijfeld zal begrijpen, dringende medische verzorging nodig heeft.

De familie van de heer Zarmaev weet niet of er een dokter werd aangesteld.

De familie deed beroep op een onafhankelijke geneesheer van buiten de gevangenis maar heeft de indruk dat de directie van plan is om de toegang van deze geneesheer tot de gevangenis te weigeren met het gezegde dat de heer Zarmaev ‘volledig gek is en ieder contact met de buitenwereld weigert’.

Dr. Proot, hoofdgeneesheer van de gevangenis van Brugge, blijkt de situatie niet ernstig in te schatten. Men kan zich zelfs afvragen of er een medisch dossier van de heer Zarmaev bestaat en of de informatie die dit medisch dossier bevat (indien het bestaat), wel correct is. In het verleden moesten wij immers vaststellen dat er met het medische dossier van een zwaar zieke gevangene in de gevangenis van Brugge, geknoeid werd en dat er zelfs documenten uit verdwenen waren. We zullen u een kopie van ons schrijven in deze zaak, waaraan u blijkbaar weinig belang hechtte, toezenden.

De familie van de heer Zarmaev heeft geen nieuws meer. Alle contacten met haar familielid worden thans door de directie van de gevangenis geblokkeerd met de mededeling dat ‘Arbi volledig gek is en niet meer weet wat hij zegt’. De familie kreeg ook te horen dat ‘Arbi ieder contact met de buitenwereld weigert’ terwijl Arbi’s broer en zuster hem enkele dagen geleden nog opgezocht en gesproken hebben en daarbij vaststelden dat hij, niettegenstaande zijn zeer ernstige gezondheidsproblemen tengevolge van de onthouding van water en een normale slaap, geestelijk volledig in orde was.

Het is duidelijk dat men het bezoekrecht van de heer Zarmaev dus heeft afgeschaft terwijl in de door L. Decaesstecker, Attaché-Gevangenisdirecteur van de gevangenis van Brugge, getekende verklaring van 19.3.2011 duidelijk staat vermeld dat de heer Zarmaev, die sinds 15.3. 2011 geisoleerd wordt, het recht behoudt om: deel te nemen aan de in gevangenis aangeboden activiteiten met betrekking tot eredienst, vorming en vrijetijdsbesteding, arbeid, evenals het recht op contacten met de buitenwereld via briefwiseling, bezoek en telefoon (de contacten met de diplomatieke of consulaire autoriteiten inbegrepen).

Mag ik daarom nogmaals dringend beroep doen op uw tussenkomst in deze zaak?

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,

Jan Boeykens, Faiderstraat 10, 1060 Brussel

PS. Kopie van dit schrijven wordt u ook per aangetekend schrijven toegezonden gezien u persoonlijk betrokken bent in deze zaak (uw verzoek tot uitlevering aan de Russische federatie en Tsjetjeense overheid) en wij willen verhinderen dat u er zich met een excuus kan van afmaken indien de heer Zarmaev moest komen te overlijden.

Foto: protest aan de gebouwen van het Europees Parlement te Brussel

van Jan Boeykens werkgroepmorkhoven@gmail.com aan stefaan.de.clerck@pandora.be, Nieuwsredactie stadsomroep, stefaan.declerck@just.fgov.be cc Redactie Het Vrije Volk, redactie-i@telegraaf.nl, redactie.dng@persgroep.be, redactie.vn@weekbladpers.nl, redactie@bijeen.nl, renaat.landuyt@dekamer.be, redactie.elsevier@ebi.nl, redactie.vc@whk.wegener.nl, redactie@belga.be, redactie@haagschecourant.nl, redactie@katholieknieuwsblad.nl, Commissie Justitie tweedekamer.nl, Karine.Nijs@vlaamsparlement.be, kabinet.leterme@vlaanderen.be, kabinet.vandenbroucke@vlaanderen.be, kamer@n-va.be, Euro-Ombudsman, P.H.J.Essers@uvt.nl, Jan Vanhaelen, Guy Swennen, Liga Voor Mensenrechten datum 6 april 2011 18:21 onderwerp Minister De Clerck: dringende tussenkomst in zaak Arbi Zarmaev

 

04-04-11

Arbi Zarmaev: ons bezoekje aan het Ministerie van Justitie

Arbi Zarmaev kreeg gedurende 4 dagen geen drinken toen hij in de gevangenis van Hasselt in een isoleercel was opgesloten.

De man die nog maar amper 50 kg weegt en al wekenlang in een isoleercel is opgesloten, kreeg hierdoor bijkomende gezondheidsproblemen, waaronder ernstige uitdrogingsverschijnselen en problemen met de nieren.

Arbi Zarmaev bevindt zich thans in een isoleercel van de gevangenis van Brugge en zijn overblijvende gezondheid wordt nog eens extra geschaad doordat men hem om de 15 minuten op een bijna gewelddadige manier wakker maakt en met een zaklamp in zijn ogen schijnt.

Hij wordt met een soort revolver vanuit een isoleercelraampje 'in slaap' geschoten omdat hij zogezegd 'gevaarlijk' zou zijn.

Arbi Zarmaev ligt dag en nacht in de isoleercel opgesloten die bijna volledig verduisterd is omdat er zich slechts een vensterraampje tegen het plafond bevindt.

De dringende medische hulp waarvoor minister De Clerck schriftelijk werd gecontacteerd, wordt hem nog steeds geweigerd.

De Belgische overheid die door het Europees Comité Tegen Folteringen reeds herhaaldelijk werd veroordeeld, probeert de aandacht van nationale en internationale mensenrechtenorganisaties (Pax Christi, Amnesty International, Liga voor de Mensenrechten,) voor deze zaak, zoveel mogelijk te beperken. Het is ook om die reden dat men het medisch dossier van Arbi Zarmaev dat vermoedelijk onvolledig is en bepaalde zaken verzwijgt, weigert vrij te geven.

Het bezoek van een dokter van buiten de gevangenis waarop hij als gevangene recht heeft, wordt door de gevangenisdirectie en het ministerie van Justitie geblokkeerd. Hij heeft geen recht meer op briefwisseling of telefoon.

Het bezoekrecht van de familie werd een week geleden afgeschaft. Dat gebeurde een paar dagen voordat Arbi Zarmaev op een zitting van de Raad van State moest verschijnen. Op die zitting werd de door Minister De Clerck ondertekende uitlevering aan de Russische Federatie, bevestigd.

Het secretariaat van Hans Meurissen, directeur-generaal van het Belgische gevangeniswezen, zegt dat Arbi Zarmaev alleen maar contact mag onderhouden met haar dienst en met een advocaat die voor het ministerie van justitie werkt. Deze advocaat zegt steeds dat 'Arbi geen bezoek meer wil' alhoewel hij zich in een vandaag gevoerd telefoongesprek tegensprak door te stellen dat deze beslissing van Arbi hem 'in het bijzonder zou verbazen'.

Arbi wordt ook reeds geruime tijd platgespoten met het neurolepticum Haloperidol (Haldol), een product van het Belgische farmaceutische bedrijf Janssens Pharmaceutica dat destijds in de Russische psychiatrie werd gebruikt om politieke opposanten gek te maken en uit de weg te ruimen. Haloperidol werd ook veel in de Belgische psychiatrische instellingen gebruikt waar dat het, zoals in de Universitaire kliniek van Kortenberg, tot een golf van zelfmoorden leidde. De effecten van deze drug zijn onkontroleerbare spasmen van de monddelen, voortdurend beven van de handen, rusteloze bewegingen en een moorddadige innerlijke onrust die tot hallucinaties, geestelijke verwarring en paranoïa kunnen leiden.

We brachten deze zaken vandaag, tesamen met de ongeruste familie van Arbi Zarmaev, ter sprake op het Ministerie van Justitie (kabinet van minister De Clerck, Waterloolaan 115, 1000 Brussel) en het bureau van het Directoriaat-generaal van de Belgische Strafinrichtingen (Hans Meurissen, Waterloolaan 76, 1000 Brussel).

Ik wees daarbij tevens op het feit dat de familie van Arbi Zarmaev geen enkel antwoord kreeg op haar aangetekende brieven aan Minister De Clerck die zich blijkbaar in een geheim 'onderzoeksdossiertje' op het bureau van Hans Meurissen bevinden.

Jan Boeykens

Foto: Minister De Clerck en zijn christen-democratische vriend, Premier Yves Leterme

La torture dans les prisons belges: Arbi Zarmaev

Bruxelles, le 4-4-2011 – Hier, en début d’après midi, la famille du réfugié tchetchène Arbi Zarmaev, a appris de la part de l’avocat Gantois Thomas G., qu’il était ¨prêt d’aller voir Arbi avec un médecin qui travaille hors de la prison¨ . ¨Cela ne posera aucun problème¨, selon l’avocat. Tard dans la soirée, Thomas G. fît soudainement savoir que ¨la visite prévue pour aujourd’hui ne pourra pas avoir lieu, parce qu’il n’a pas été prouvé que le médecin qui veut aller voir Arbi Zarmaev pour l’examiner, est vraiment un médecin¨ (bien que ce médecin exerce sa profession déjà depuis des années, que sa profession est marquée sur son passeport, et qu’il s’agît du même médecin qui a visité Marcel Vervloesem de l’asbl Werkgroep Morkhoven pendant son enfermement dans la prison de Bruges).

La direction de la prison à Bruges sait parfaitement que le médecin dont il s´agît ici, est un médecin officiel qu’ils ont eux-mêmes déjà autorisé dans le passé, de visiter un de leurs détenus.

Depuis presque une semaine, la famille d’Arbi Zarmaev n’a plus le droit de lui rendre visite. Son avocat Thomas G. est le seul désormais à avoir le droit d’aller le voir. L’avocat déclara après sa visite qu’Arbi ¨proférait des paroles complètement dénuées de sens¨ et qu’il ¨ne voulait voir plus personne ni parler à personne¨, cela bien que il y a quelques jours Arbi a encore parlé avec sa famille sans montrer le moindre signe d’avoir perdu la raison.

Nous pensons que tout ceci a un rapport avec le fait qu’Arbi , qui ne peut plus guère marcher, devait comparaître de nouveau devant le Conseil de l’Etat il y a quelques jours pourque celui-ci approuve son extradition vers la Russie qui avait déjà été signée par le ministre de la Justice De Clerck.

On a l’impression qu’on a voulu isoler Arbi du monde extérieur pourque rien ne vienne entraver la décision déjà prise de l’extradier. La famille d’Arbi vit maintenant dans une grande incertitude et elle craint pour sa vie. Rappelons qu’Arbi ne pèse plus que 50 kilos. Mais au lieu qu’on lui procure les soins médicaux urgents dont il a besoin, on le tient enfermé depuis des semaines déjà dans une cellule d’isolement (d’abord à Hasselt, et maintenant à Bruges). A un moment donné on lui a même interdit de boire de l’eau pendant 4 jours, de sorte que son état de santé s’est encore plus détérioré , ce qui lui aurait même causé de sérieux problèmes aux reins.

L’avocat Thomas G. a déclaré il y a quelques jours ¨que ni lui ni Arbi étaient en possession du dossier médical du dernier, puisque Arbi (qui ne parle guère le néerlandais) avait omis de signer l’autorisation réquise pour cela¨. Mais depuis quand un détenu et son avocat sont il obligés de signer une autorisation pour pouvoir consulter ou disposer du dossier médical du détenu? Est-ce qu’on aurait par hasard traffiqué ce dossier? Des pièces ont-elles disparues du dossier, comme cela s’était produit il n’y pas si longtemps dans le cas d’un autre prisonnier gravement malade et isolé dans la prison de Bruges? A ce sujet j’ai écrit au ministre de la Justice Stefaan De Clerck, sans toutefois recevoir de réponse. On croirait prèsque que ministre De Clerck , après ses contacts avec l’Ambassade Russe et après avoir signé l’extradition d’Arbi vers la Russie, a donné l’ordre de traiter le détenu de la manière que nous rapportons ici.

L’interêt pour cette affaire qu’ont montré Pax Christi et Amnesty international, ainsi que le fait que la Cour Européenne des Droits de l’Homme, qui a déjà plusieurs fois condamné l’Etat belge, risque de se pencher sur l’affaire, pourraient jouer un certain rôle dans tout ceci.

En plus, l’Etat belge a déjà été condamné il y a quelques années par le Comité Européen Contre la Torture pour des tortures qui ont lieu dans ses prisons, un fait qui a été rapporté par la presse.

Il apparaît clairement qu’on a affaire ici à procès politique et qu’il y a eu probablement des décisions prises d’avance dans des entretiens secrets etre la Belgique et la Russie, comme cela s’est déjà vu lors du procès où le gouvernement turque demandait l’extradition d’un autre homme détenu en Belgique. Dans cette affaire-là, c’était Laurette Onkelinx. alors ministre de la Justice, qui était impliquée.

La famille d’Arbi Zarmaev commence à se demander si l’avocat Thomas G., qui a refusé pour des raisons inconnues l’offre d’aide d’un autre avocat qui s’intéressait dans cette affaire, entretient des fois des contacts avec la direction de la prison de Bruges et avec le cabinet du Ministre De Clerck à Bruxelles. Elle a appris que l’avocat a eu des contacts avec un juge qui est impliqué dans cette affaire d’extradition.

Est-ce qu’on est en train de régler certaines choses en cachette?

Jan Boeykens, 10, Rue Faider, 1060 Saint-Gilles

20:37 Gepost door Jan Boeykens in Bruges, Prisons, Tortures | Permalink | Commentaren (0) | Tags: arbi zarmaev, prisons belges, tortures |  Facebook |