22-09-11

Gevangenisbeleid In België: éénzame opsluiting tot de dood erop volgt

gevangenissen,belgië,folteringen,éénzame opsluitingProtestwake voor hongerstakende "gevaarlijke" gedetineerden in Brugge

 26 juni 2011

(Belga) Een dertigtal sympathisanten en familieleden van Nordin Benallal en Farid (Le Fou) Bamouhammad hebben zondagmorgen een protestmoment gehouden aan de poort van de Brugse gevangenis. Beide gedetineerden zitten daar in de streng bewaakte afdeling hun straf uit. De manifestanten vragen de overplaatsing van Benallal naar een gewoon regime en de afschaffing van de bijzondere afdeling.
 
"Mijn broer verblijft al negen maanden in de bijzondere afdeling ondanks zijn positief gedrag", zegt Samira Benallal. "Hij zou in een normale sectie moeten zitten. Zelf zegt hij de voorwaarden binnen het bijzondere regime niet meer te verdragen. Daarom is hij een hongerstaking gestart." Luk Vervaet van de Prisoners' Families & Friends Association zegt dat het doel van de protestwake tweeledig is. "We zijn hier uit solidariteit met de hongerstakers, maar ook om het bestaan van de bijzondere afdeling aan te kaarten. Deze afdeling had als doel om gedetineerden met een agressief gedrag in onder te brengen. Maar ze wordt nu gevuld met mensen die buiten de gevangenis zware gewelddaden pleegden, vluchtgevaarlijk zijn of terroristen. De selectie komt er dus niet op basis van hun gedrag binnen de gevangenis, maar hun reputatie erbuiten." Volgens Vervaet leidt het strenge regime voor onder meer Benallal naar een uitzichtloosheid. "Welk perspectief geeft men die mensen", verduidelijkt hij. "Dit regime lijkt op ze stilaan dood doen." (COR 101)
 
Foto: De Belgische Justitieminister Stefaan De Clerck (christen-democraten) die met al zijn blablabla over een 'menselijke justitie', van deze toestanden in de Belgische gevangenissen op de hoogte is, en dus een echte mensenrechtenschender is.

10-07-11

België: één grote Open-Lucht-Gevangenis

FreedomtoThink.jpgJustitieminister De Clerck en zijn vriendje van Financiën, willen van België één grote Open-Lucht-Gevangenis maken. Maar niet iederéén is daarmee akkoord...

 

----

Er ging begin deze week een schok doorheen de burelen waar ambtenaren en politici bezig zijn met de realisatie van de nieuwe Dendermondse gevangenis. In tegenstelling tot hun verwachtingen ging de auditeur  - de vertegenwoordiger van het openbaar ministerie bij de Raad van State - bij de Raad van State in haar zeer lijvig 95 pagina dik pleidooi in tegen de overheden die hier de gevangenis willen bouwen.

Het leek allemaal mooi 

En haar voornaamste hier gebruikte argument kan tellen. Volgt de Raad van State haar advies dan betekent dit volgens betrokkenen dat er een tijdlang geen nieuwe ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP) met daarbij een milieueffectenrapport (MER) in Vlaanderen meer mogelijk zijn. De schok in Brussel, Gent en Dendermonde was dan ook groot. “Ik viel van mijn stoel toen ik het las”, was de reactie van een ruimtelijke planner.

Raldes - Gevangenis Oud Klooster - 02-06-2009 - 9

Het actiecomité tegen de gevangenis trok opnieuw naar de Raad van State.

Tegen de bouw van de nieuwe gevangenis was zoals vooraf te verwachten viel beroep aangetekend door het actiecomité uit de Boonwijk die ageert tegen  die komst van de nieuwe gevangenis naar hun buurt. Daarbij vragen zij in kortgeding zoals voorheen de schorsing en finaal ook de vernietiging van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) dat de inplanting van die nieuwe gevangenis moet mogelijk maken. De zaak komt nu in kortgeding voor met debatten voorzien voor augustus en met mogelijks al in september een uitspraak.

Het leek recent op het Dendermondse stadhuis nochtans allemaal zo mooi toen het contract voor de bouw van die gevangenis er op 28 juni plechtig ondertekend werd. De Nederlandse bouwgroep BAM, bankier Dexia, minister van Financiën Didier Reynders (MR), de verantwoordelijke voor de Regie der Gebouwen, en minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V) lachten breed en lieten zich veelvuldig fotograferen toen  ze hun handtekening zetten onder die contracten.

http://willyvandamme.wordpress.com/2011/07/10/auditeur-raad-van-state-tegen-rup-gevangenis-dendermonde/#comment-534

18:55 Gepost door Jan Boeykens in Gevangenissen, justitieminister | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gevangenissen, duo, de clerck, reynders |  Facebook |

10-04-11

Arbi Zarmaev: Open Brief euro-parlementslid Bart Staes

folteringen, Gevangenis van Brugge, Arbi Zarmaev, uro-parlementslid, Bart Staes

Geachte Heer Staes,

U hebt samen met Pax Christi rond de Tsjetjeense vluchteling Arbi Zarmaev gewerkt.

Op 8.4.2011 deelde Pax Christi mede dat Arbi Zarmaev NIET naar Rusland of naar Tsjetjenië getransfereerd zal worden zoals justitieminister De Clerck (CD&V), na zijn contactname met de Russische ambassade, besliste en welke beslissing door de Raad van State werd bevestigd. Het Europees Hof voor de Mensenrechten in Straatsburg baseerde zich daarbij op een aantal betrouwbare rapporten die aantonen dat gevangenen in Tsjetjenië nog steeds spoorloos verdwijnen, gefolterd en/of gedood worden.

Volgens Pax Christi zou Arbi Zarmaev die een 14-tal dagen geleden van een isoleercel van de gevangenis van Hasselt naar een isoleercel van de gevangenis van Brugge werd getransfereerd, 'één dezer dagen vrijkomen'.

Zoals u in mijn bijgaande Open Brief aan Sp.a-kamerlid wellicht hebt kunnen lezen, is de situatie van Arbi Zarmaev echter verre van rooskleurig in tegenstelling tot wat door de gevangenisdirectie van de gevangenis van Brugge met een zoeterige stem wordt medegedeeld.

Hij werd namelijk 'gek' verklaard en de gevangenisdirectie van Brugge liet aan Arbi's zuster verstaan dat men hem in een gesloten afdeling van een psychiatrische instelling te Brugge wil opsluiten (internering).

De familie van Arbi Zarmaev is ten einde raad omdat men hem sinds een 10-tal dagen niet meer heeft mogen zien of spreken. Het bezoekrecht werd haar namelijk ontzegd op het moment dat de Raad van State de beslissing van De Clerck tot uitlevering van Arbi aan Rusland, bevestigde. Vanaf dat moment zou Arbi 'allerlei onverstaanbare woorden zijn beginnen te mompelen' (in het Tsjetjeens en dus onverstaanbaar) en zou hij 'niemand meer hebben willen zien of spreken'. Sindsdien zou hij 'geen enkel rapportbriefje meer willen tekenen', beweert de gevangenisdirectie. Wat men er niet bij zegt, is dat Arbi die lichamelijk volledig uitgeput is, toen ernstige uitdrogingsverschijnselen vertoonde omdat men hem in Hasselt 4 dagen lang geen water had gegeven. Hij had ook problemen met het neurolepticum Clopixol dat men had gegeven en waarvan één van de zogenaamde nevenverschijnselen uit spraakproblemen en sociale afzondering bestaat. Bovendien had hij zware wonden aan polsen en enkels tengevolge van het dagenlange ketenen. Die wonden bleken zodanig te zijn ontstoken volgens de Italiaans dokter-professor Giorgio Gagliardi die hem, na heel wat problemen, in de gevangenis van Brugge mocht opzoeken, dat zij chirurgisch niet te hechten waren.

Arbi zit nu 24 uren op 24 uren opgesloten in zijn cel van 2 x 3 meter die enkel een ondoorzichtig raampje tegenaan het plafond heeft dat een weinig licht doorlaat. Hij heeft een televisie op zijn cel staan en tegelijkertijd heeft hij géén televisie op zijn cel staan omdat hij 'daarvoor niet wenst te tekenen', zegt de directie. Hij zou regelmatig naar buiten mogen en tegelijkertijd niet naar buiten mogen omdat hij 'daarvoor niet wenst te tekenen'. Hij zou mogen schrijven en telefoneren maar dat 'wil hij niet' aldus de directie die eraan vergeet toe te voegen dat men zonder telefoon moeilijk kan telefoneren en dat men zonder briefpapier en pen, moeilijk een brief kan opstellen en versturen. Hij zou 'samen met andere mensen op een cel zitten' volgens de directie die eraan toevoegt dat iedere gevangene op de veiligheidsafdeling over een 'aparte cel beschikt die zeker geen isoleercel is'. Er is niemand die al die tegenstrijdige gezegdes van de gevangenisdirectie controleert.

Een secretaresse van het Directoriaat-Generaal van het Gevangeniswezen beloofde ons 'om de zaak te onderzoeken'. Maar al we wat weten, is dat Arbi plotseling 'gek' is geworden, 'alleen wil gelaten worden' en 'geen rapportbriefjes wil tekenen' zodat hij nergens recht op heeft.

Wat deze zaak nog vreemder maakt, is het feit dat de familie bij haar laatste bezoek aan Arbi, inmiddels zo'n 10 dagen geleden, vaststelde dat Arbi alhoewel hij volledig uitgeput was en zwaar leed onder de uitdrogingsverschijnselen + de pijnen aan enkels en polsen, volledig bij zinnen was. Hij liet ook niet verstaan dat hij met zijn familie (broer en zuster) wilde breken.

Mag ik verzoeken, mijnheer Staes, om in uw functie van europees parlementslid opheldering te willen vragen in deze zaak? Wanneer wordt Arbi vrijgelaten ? In welke mate wordt hij van de buitenwereld geisoleerd ? Hoelang gaat deze situatie nog duren ? Wanneer mag zijn familie hem weerzien ? Klopt het inderdaad dat men hem wil interneren ? Is het mogelijk om hem met behulp van een tolk (zijn zuster bijvoorbeeld) te spreken ?

Rekenende op uw tussenkomst, en in afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend

 

Jan Boeykens, Faiderstraat 10, 1060 Sint-Gillis (02 537 49 97)

--

Foto: Europees Parlement Brussel

07-04-11

Arbi Zarmaev: Open Brief aan kamerlid Landuyt

renaat.jpg

Brussel, 7 april 2011

Geachte Heer Landuyt,

Zoals u inmiddels zal weten, moet Arbi Zarmaev, de Tsjetjeense politieke vluchteling die nu reeds bijna 10 dagen in een isoleercel van de Brugse gevangenis is opgesloten, dringend gehospitaliseerd en medisch behandeld worden. De man weegt nog maar 50 kg, kreeg bijkomende gezondheidsproblemen doordat hij in een isoleercel van de gevangenis van Hasselt gedurende 4 dagen geen water kreeg en heeft zware verwondingen aan de polsen. De verwondingen aan de polsen die het gevolg zijn van de handboeien waarmee zijn handen dagenlang op zijn rug werden gebonden, gaan bijna tot op het bot en de wonden zijn ernstig ontstoken. Chirurgisch hechten van de wonden zou onmogelijk zijn. Vandaar dat men er wat spannendrap overgekleefd heeft. 
De man leidt ondraaglijke pijnen. Gisteren zag zijn vrouw die enkel door het raampje van de bijna duistere isoleercel van 2 x 3 meter mocht kijken, dat hij bewegingloos en omgeven door medicatie of verpakkingen van medicatie, op de grond lag. Er was ook een 'wit poeder' te zien. Dat zorgde voor een ware paniekuitbarsting bij de familie die geen bezoekrecht meer heeft en hem zelfs telefonisch niet kan spreken.

Door het feit dat u van Brugge bent, een advocaat bent, goed op de hoogte bent van het gevangeniswezen en u als kamerlid ook nog lid bent van de Commissie voor de Justitie, kan u het leven van deze politieke gevangene redden.

Mag ik erop rekenen dat u de nodige stappen onderneemt terzake ? 

Pax Christi, Amnesty International en europarlementslid Bart Staes zijn op de hoogte van deze zaak alhoewel zij zich vooral fixeren op de door minister De Clerck getekende uitlevering van Arbi Zarmaev aan Rusland, zonder rekening te houden met zijn kritieke toestand.

http://www.facebook.com/renaat.landuyt?sk=wall&v=wall...

06-04-11

Folteringen Belgische gevangenissen: Open Brief aan advocaat Thomas Gillis

gevangenis.jpg

Brussel, 6 april 2011

Meester Thomas Gillis
Gillis Advocatenkantoor
Vlaanderenstraat 78
9000 Gent (België)
Geachte Heer Gillis,

Betreft: Arbi Zarmaev - gevangenis Brugge - bezoekrecht en andere problemen

In aansluiting op ons kort telefoongesprek van 2 dagen geleden, zou ik nogmaals van u willen vernemen hoe het nu staat met het bezoekrecht van de heer Zarmaev en zijn familie die al een week lang geen normaal contact meer met elkaar mogen hebben.

Bij elke weigering van het bezoekrecht, deelde u de familie Zarmaev mede dat Arbi u (in het Tsjetjeens) zou gezegd hebben dat hij 'niemand wil zien' en 'alleen met u contact wenst te onderhouden'. Ook de gevangenisdirectie zou dat bij haar bezoeksweigeringen, aan de familie Zarmaev medegedeeld hebben.

Eergisteren zei u mij dat de beslissing van de heer Zarmaev u 'ten zeerste zou verbazen'.

De secretaresse van Hans Meurissen, directeur van het Directoriaat-Generaal van het Gevangeniswezen te Brussel, vroeg mij eergisteren of er soms speciale sancties tegenover de heer Zarmaev genomen waren en of hij dan geen bezoek achter glas kon krijgen. Er staat daarover blijkbaar niets vermeld in het onderzoeksdossiertje 'Arbi Zarmaev' dat zich sinds 16.3.2011 op het Directoriaat-Generaal van het Gevangeniswezen bevindt. Het secretariaat liet mij weten dat men deze zaak zou 'laten onderzoeken'.

Eergisteren vertelde een franstalige secretaresse van het Directoriaat-Generaal van het Gevangeniswezen te Brussel, in een telefoongesprek met prinses J. de Croÿ die dit dossier mede opvolgt, dat het Directoriaat-Generaal van het Gevangeniswezen en u, 'de enigen waren die met de heer Zarmaev mochten communiceren'.

Er werden door de tuchtcommissie van de gevangenis te Brugge geen sancties genomen, bij mijn weten.

Ik vernam dat het Penitentiair-generaal EPI in haar verslagen van 19 en 25.3.2011 ook nergens vermeld heeft dat de heer Zarmaev geen recht meer zou hebben op gevangenisactiviteiten en contacten met de buitenwereld via briefwisseling, bezoek en telefoon.

Eergisteren bezocht ik met de familie Zarmaev het ministerie van justitie te Brussel. Op de onthaaldienst van het kabinet van justitieminister De Clerck wist men ook geen antwoord te geven op de vraag waarom de heer Zarmaev geen contact meer mag hebben met zijn familie. Men begreep dat de familie zich ernstige zorgen maakt omtrent zijn toestand. Zoals u weet, weegt de heer Zarmaev nog maar 50 kg en kreeg hij door het langdurig watergebrek in de isoleercel te Hasselt, bijkomende gezondheidsproblemen.

Van de bijkomende advocaat die door de familie Zarmaev werd aangesteld, vernam dokter Giorgio Gagliardi die de heer Zarmaev gisteren, na heel wat problemen, in de gevangenis van Brugge kon gaan bezoeken, dat de heer Zarmaev zijn zuster absoluut wil zien maar dan wel zonder handboeien. Dat werd hem echter geweigerd.

Zoals u weet, vertonen de polsen van de heer Zarmaev tengevolge van de handboeien waarmee zijn armen dagenlang op zijn rug werden geketend, diepe insnijdingen. De ernstige wonden zouden ontstoken zijn en men zou er niet in slagen om de wonden te hechten zodat er ook op dit gebied een serieus probleem dreigt.

Rekenende op uw snelle tussenkomst, en in afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,

Jan Boeykens
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
vertrouwenspersoon van de familie Zarmaev
------
aan info@thomasgillis.be
datum 6 april 2011 15:30
onderwerp Arbi Zarmaev – gevangenis Brugge

25-12-10

De Clerck en de voortdurende gevangenisstakingen

de-clerck-parlementaire-onderzoekscommissie-niet-nodig_5_460x0.jpgTurtelboom en De Clerck in de clinch over stakende cipiers

23.12.2010

Minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom (Open VLD) wil verhinderen dat de politie steeds wordt opgevorderd door stakingen bij de cipiers. Haar collega van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V) zal 'desgevallend zelf overgaan tot de nodige opvorderingen van politiepersoneel'.

Turtelboom heeft beslist dat ze geen federale agenten meer zal opvorderen om stakende cipiers te vervangen, schreef Het Nieuwsblad vanmorgen.

Ze is het beu dat de politie om de haverklap naar de gevangenis moet, waardoor de winkelpatrouilles in gevaar komen. 'Als Stefaan De Clerck, verantwoordelijk voor justitie, nog langer federale agenten wil om zijn stakende cipiers te vervangen, dan moet hij ze zelf maar opvorderen. Agenten horen op straat, niet in de gevangenissen', zegt Turtelboom, die 'de aanhoudende reeks wilde stakingen in de gevangenissen' beu is.

Turtelboom heeft intussen aan politietopman Fernand Koekelberg gevraagd om voldoende agenten te reserveren 'voor de basistaken van de politie'. Het gaat daarbij om het extra toezicht in de winkelstraten, de alcoholcontroles en de aanpak van de overlast die de sneeuw momenteel op de wegen veroorzaakt. 'Zo willen we verzekeren dat de politie die basistaken kan uitvoeren', meldt de woordvoerster van Turtelboom.

Wettelijke opdracht

Maar minister De Clerck gaat in de tegenaanval. In het belang van de veiligheid zal hij 'desgevallend zelf overgaan tot de nodige opvorderingen van politiepersoneel', klinkt het. De minister beklemtoont dat de vervangingen tot de wettelijke opdracht van de politie behoren.

Dit jaar werden al meer dan 4.000 agenten ingezet, zowat een verdubbeling in vergelijking met vorig jaar. Volgens De Clerck kan de regering van lopende zaken het probleem echter niet op structurele wijze aanpakken.

'In afwachting zijn punctuele oplossingen vereist die best gerealiseerd worden op basis van een constructieve opstelling van alle betrokken partijen. Vanuit deze optiek is het geen goede piste om de spanningen op de spits te drijven', besluit hij. 

----

De gevangenisproblemen in België blijven al jaren aanslepen. Dat bewijst nog eens hoe slecht het gesteld is met het Belgische Justitiebeleid.

 

 

18-04-10

Justitie - gevangenissen: met een wanbeleid als beleid


Brussel, 18 april 2010

Volgens één of andere Staatsdienst mochten we de naam van de justitieassistente in het onderstaande bericht niet vernoemen omdat het 'publiceren van gegevens zonder toestemming van de betrokkene, een schending is van de Wet van 8 december 1992 (de zogenaamde privacywet)'.
Van zodra men de naam van een justitiebeambte zonder diens toestemming op een website publiceert, heet dit een 'schending van de privacy'.

Op die manier zou men eigenlijk ook Stefaan De Clerck niet meer op websites of in kranten, zonder diens toestemming, mogen vernoemen.

We vragen ons af of het recht op de vrijheid van meningsuiting en de persvrijheid hiermede niet geschonden worden en of de privacywet niet misbruikt wordt om mensen die kritiek hebben op de werking van overheidsdiensten (en in bijzonderheid inzake justitie), de mond te snoeren.

De zaak die hier ter sprake kwam, is nogal vrij belangrijk omdat er op een bepaald moment een dossier gedurende drie maanden door iemand van de psycho-sociale dienst van de gevangenis van Brugge werd achtergehouden, vervolgens verdween, en uiteindelijk weer (op een zondag) opdook.  Bij ons weten werd deze zaak nooit door Justitie onderzocht terwijl er ook in het geval van Werkgroep Morkhoven-onderzoeker Marcel Vervloesem dossiers bleken te verdwijnen in de gevangenis van Brugge.  Dit schijnt daar een normale praktijk te zijn.

BRIEF AAN DE JUSTITIEASSISTENTE IN KWESTIE INZAKE DE PROBLEMEN MET PSD – VERDWIJNING VERSLAG MAATSCHAPPELIJKE ENQUETE

Geachte,

Ik begrijp uw kwaadheid. Vanuit het justitiehuis kunnen wij echter
weinig doen voor u. Eénmaal de maatschappelijke enquête werd uitgevoerd, stopt onze opdracht en dient u verdere afspraken te maken met de PSD.

Hopelijk kan u hiermee verder.

Met vriendelijke groeten,

Gecensureerd

————

L. Opstaele schreef:

Beste Mevrouw Gecensureerd,

Naar aanleiding van de haast absurde verwarring die er heerst rond het
penitentiair verlof van mijn verloofde, Glenn Hendryckx, mail ik U in
de hoop dat U mij enige duidelijkheid kan geven hieromtrent.

Even alles op een rij:

Op 12/11/09 bent U bij mij thuis geweest in het kader van de
maatschappelijke enquête voor het het penitentiair verlof van Glenn,
evenals voor zijn voorwaardelijke invrijheidsstelling als voor zijn ET.

Diezelfde dag heb ik U de vraag heb gesteld hoe lang het ging duren
voordat Glenn effectief zijn penitentiair verlof kon aanvragen, eenmaal U het verslag had opgemaakt en doorgegeven aan de griffie van het Penitentiair Centrum te Brugge (PCB). Als ik goed heb geluisterd, dan sprak U over een drietal weken.

Ik dacht dat uw verslag rechtstreeks naar Brussel ging en snap dus niet waarom het naar de griffie van het PCB werd gefaxt?

Glenn vertelde me dat hij op 19/11 bij de directie was geweest om op
de documenten voor zijn penitentiair verlof een motivatie/geldige
reden te formuleren. Men had hem gezegd dat dit (WEER) naar Brussel
moest en mocht rekenen op 14 werkdagen (3 weken) voordat de documenten terug zouden zijn en hij eindelijk zijn verlof zou krijgen.

Ondertussen is de vierde week al verstreken en weet hij nog van niks.
Nog beter, ik heb vorige maandag uit pure frustratie nog maar es zelf
contact opgenomen met het PSD om te vragen waar het probleem nu weer zat.

Els Gecensureerd, van het PSD, dezelfde persoon die “vergeten” was om uw verslag in het dossier van Glenn te stoppen voordat hij voor de strafuitvoeringsrechtbank moest komen, had de grootste lol toen ik haar vroeg wanneer het penitentiair verlof van Glenn nu in orde ging zijn.

“Maar mevrouw, penitentiair verlof?? Dat zit er nog niet in hoor, de
directie heeft zelfs nog geen advies opgesteld, en ze hebben daarvoor
2 maanden de tijd. De aanvraag is op datum van 27/11, dus twee maanden erbij is 27/01/10, tegen dan moet het advies in Brussel zijn.

En dan mag U nog eens drie weken bijrekenen voor het terug is”
Ik wist niet wat ik hoorde!
Al van in het begin ondervinden wij serieuze tegenwerking van dit mens, ik krijg zelfs sterk de indruk dat ze opzettelijk de vooruitgang van zaken tegenwerkt, waardoor Glenn nu al twee maanden langer binnen zit.

Nu zou ik van U graag willen weten hoe gans die procedure voor
penitentiair verlof in mekaar zit want met al jullie verschillende versies geraak ik er niet meer aan uit.

Het is toch niet normaal dat dit allemaal zo lang duurt, hoeveel keer moeten die documenten zo heen en weer verstuurd worden naar Brussel en terug???

Hier moet echt dringend een eind aan komen, de directie vertelt al even grote leugens als het PSD, alle informatie die we tot nu toe hebben verkregen over eender wat is steeds grandioos verkeerd geweest, de één spreekt de ander tegen, schuift het door naar een andere dienst, waar ze dan op hun beurt ook zogezegd van niks weten…

Sinds zijn opsluiting begin augustus ben ik dag en nacht bezig met
rondbellen, schrijven, aandringen, zelf opzoeken via het internet, noem maar op, om wat schot in de zaak te krijgen.

Deze volledig absurde situatie put me volledig uit, ook Glenn laat zijn hoofd hangen en hij heeft zo lang zijn best gedaan, tientallen rapportbriefjes schrijven, alles heeft hij zelf gedaan voor zijn reclasseringsplan, samen met mijn hulp.

Alles was, volgens zeggen, dik in orde, en dan vergeten ze zogezegd een heel belangrijk document in zijn dossier te steken…
Zijn begeleiding was ook nog niet in orde, weer omdat het PSD dat enige verslag over zijn testen dat we nodig hadden, nog altijd niet had afgewerkt…en hij de
uitgangsvergunningen die maanden geleden al waren aangevraagd ook nog steeds niet had verkregen.

Ik vraag U op mijn knieën om ons te helpen en ons de juiste uitleg te geven over hoe het zit met zijn verlof en wat we met deze situatie moeten doen want ik heb niet veel meer over om door te gaan. Heb alles geprobeerd en gedaan maar zonder resultaat.

AUB, weet U geen oplossing? Ik heb al zitten denken om te schrijven naar Hans Meurisse, directeur-generaal van het DG EPI om mijn verhaal te doen, tenslotte staan zij voor de vlotte werking en humane begeleiding van de gedetineerden evenals controleorgaan zodat de betreffende diensten hun werk doen. Hier is echt wel sprake van kwaad opzet..

Ik hoop dat U wat goeie raad kan geven, ik zit al meer dan vijf uur voor de pc, overal te zoeken op internet, op de site van fgov, justitie, heb alles gelezen, maar heb hulp nodig want ik weet niet meer wat gedaan.

Alvast bedankt..

Met vriendelijke groeten

L. Opstaele

 

Justitie - gevangenissen: met een wanbeleid als beleid

Justitie, gevangenisse, gevangenis Brugge, wanbeleid als beleid

28-02-10

Gevangenis Hasselt: geen transferts, geen medische zorg

tralies.images


Brussel, 27.2.2010 - Gisteren kregen we het bericht dat we Marcel Vervloesem die met onze vereniging de kinderpornozaak Zandvoort onthulde, niet meer mogen schrijven en opzoeken in de gevangenis.

Marcel Vervloesem zou ons ook niet meer mogen telefoneren.

Het spreekverbod met de pers dat Marcel Vervloesem in 2006 door de correctionele rechtbank van Turnhout via een vonnis kreeg opgelegd, blijft gehandhaafd alhoewel het hof van beroep te Antwerpen in 2008 deze beslissing als zijnde ‘ongrondwettelijk en strijdig met de burgerrechten’ ongedaan maakte.

Marcel Vervloesem werd bijna drie weken geleden voor de zitting van de strafuitvoeringsrechtbank van Antwerpen (die maar één uurtje in beslag nam), naar de gevangenis van Hasselt getransfereerd alwaar hij geisoleerd wordt.

Hij heeft nog steeds geen dokter gezien alhoewel hij aan een zware hart- en suikerziekte lijdt, kanker- en nierproblemen heeft, en meer dan 20 keren met spoed diende gehospitaliseerd en geopereerd te worden (waarvan een 6-tal keren tijdens zijn reeds 18 maanden durende verblijf in de gevangenis).
Justitieminister De Clerck die de lijst van spoedopnames en operaties talloze malen persoonlijk kreeg toegezonden en op de hoogte is van het feit dat de terugbrenging van Marcel Vervloesem naar de gevangenis van Turnhout (waar zijn medisch dossier ligt enzoverder) al wekenlang geblokkeerd wordt, schijnt zich van deze situatie niets aan te trekken.

Vorige week telefoneerde ik verschillende malen naar het kabinet van de justitieminister waarop Marcel Vervloesem wat geld kreeg om te telefoneren en postzegels te kopen en opnieuw een televisietoestel op zijn cel kreeg.

De terugbrenging naar de gevangenis van Turnhout mislukte telkens omdat men de transportpapieren was ‘vergeten’ in te vullen en men ‘vergeten’ was dat de transfertwagen stuk was.

De vzw Werkgroep Morkhoven stelde voor om het transport zelf te regelen indien het ministerie van justitie geen andere wagen ter beschikking heeft maar Minister De Clerck ging niet in op dit voorstel.

Teken de petitie ‘Free Marcel Vervloesem!’:

http://apps.facebook.com/causes/438481/108568665?m=1a240be5


02-02-10

Gevangenis Brugge: Open Brief aan minister De Clerck


DeClerck1

Minister van Justitie Stefaan De Clerck
Waterloolaan 115
1000 Brussel


Geachte Heer De Clerck, 

Betreft: werking van de PSD in de gevangenis van Brugge - dossier G H

Ik stel vast dat de problemen in het bovenvermelde dossier, waarover ik u informeerde, niet opgelost geraken en dat er gewoon verder geknoeid wordt terwijl u zei dat de werking binnen de gevangenissen 'de prioriteit was van de regering'.

Daarbij worden er criminele praktijken gebruikt die ontoelaatbaar zijn voor justitieambtenaren en waaraan u als verantwoordelijke minister paal en perk moet laten stellen.

Zoals u weet, gaf Els H. van de psycho-sociale dienst (PSD) van de gevangenis van Brugge (PCB) enkele weken geleden te kennen dat zij het dossier van de heer H. 'per ongeluk' drie maanden in de schuif had laten liggen waardoor haar rapport niet tijdig aan de rechter van de strafuitvoeringsrechtbank kon overgemaakt worden en het dossier (zoals dat ook in het dossier van de heer Vervloesem van onze vereniging gebeurde) geblokkeerd werd.

Daarna verdween het rapport van de justitieassistente dat ten huize van mevrouw O., verloofde van de gedetineerde, werd opgemaakt.
Het rapport werd, na onze publicaties, op een zondagavond plotseling weergevonden terwijl ik dacht dat de justitiediensten tijdens het weekend niet werkten.

Maar daarna was het nog niet gedaan.
De heer H. werd ondermeer door Els H. opgezocht met de vraag of hij wel akkoord ging met de publicaties op het Internet.  Zij viel daarbij voortdurend uit naar de vzw Werkgroep Morkhoven en naar mijzelf als voorzitter van deze vereniging.

Alle verzoeken van de heer H. zouden vervolgens negatief geadviseerd zijn geworden omdat 'zijn vriendin zich in slecht gezelschap ophield' of zoiets terwijl mevrouw O. slechts rapporteerde wat er in het dossier van de heer H. gebeurde.

Uit de laatste informatie die ik ontving, zou Els H. tegenover de heer H. nu ook dreigen met een klacht wegens 'laster en eerroof' en zou Els H. in het privé-dossier van mevrouw O. zijn gaan snuffelen om haar op basis van bepaalde feiten het zwijgen op te leggen.

Vandaag of morgen zou er ook een personeelscollege bijééngeroepen worden in de gevangenis van Brugge.   Maar is het misschien de bedoeling van dit personeelscollege om, zoals in het geval van het dossier Vervloesem gebeurde, enkel mede te delen dat de beslissingen reeds genomen werden en dat men over de ganse lijn 'negatief zal adviseren' aangaande de verzoeken van de heer H. en zijn advocaten ?

Over de uitgaansdagen van de heer H. is, na maanden geduld, nog altijd niets geweten zodat hij geen begeleiding kan volgen in een gespecialiseerd centrum.

In bijlage zend ik u nogmaals:
1) Kopie van het schrijven van 20.12.09 van mevrouw O. aan hans.meurisse@just.fgov.be, info@just.fgov.be, gecensureerd@just.fgov.be, inzake de aanslepende procedure inzake het penitentiair verlof van de heer H.
2) Kopie van mijn schrijven van 25 januari 2010 aan justitieassistente gecensureerd@just.fgov.be met kopie aan: hans.meurisse@just.fgov.be, info@just.fgov.be, stefaan.declerck@just.fgov.be, stefaan.de.clerck@pa.be, Guy Swennen, secr.colpg@just.fgov.be, senaat@helgastevens.be, andre.vannieuwkerke@vlaamsparlement.be, els.baart@just.fgov.be, vanessa.bury@just.fgov.be, buurtwerk.sint-jozef@brugge.be, Tine.Vandertaelen@just.fgov.be, els.deloof@just.fgov.be, hofvanberoep.gent@just.fgov.be, ingrid.vranken@just.fgov.be, info@laurette-onkelinx.be, Inge.Vanfraechem@law.kuleuven.be, Johan.Leman@soc.kuleuven.be, inzake het achterhouden en het verdwijnen van dossiers in de gevangenis te Brugge.

Hopende dat u van de 'prioriteit van de regering' geen loze belofte maakt, en in afwachting van uw antwoord, teken ik, 


hoogachtend,

----------------------------------------------------------------
Justitie heeft ons verplicht om de naam van de justieassistente die in deze zaak vernoemd werd, te verwijderen. Nadat de naam verwijderd werd, werden we ook nog verplicht om de ingevoerde initialen te verwijderen omdat dit een ‘heridentificatie mogelijk maakte’. Bij ons weten, werd deze zaak nooit onderzocht door de justitieautoriteiten…

Geachte Mevrouw Gecensureerd,

Betreft: achtergehouden en verdwenen dossiers, dossier G. H., PCB Brugge

Mevrouw O. wist mij te melden dat het rapport dat u opmaakte en dat spoorloos verdwenen was, gisteren werd weergevonden.

Er schijnt nu weer een ander probleem te zijn opgedoken waarmee het dossier van de heer G. H. opnieuw geblokkeerd wordt.

U deelde mevrouw O. namelijk mede dat zij u 'alleen met algemene vragen maar niet met vragen rond persoonlijke dossiers mag contacteren' terwijl de wetgeving zegt dat de gedetineerden en hun opgeving 'voor alle zaken betreffende detentie en bijhorende problemen' (zoals het mysterieuze verdwijnen van justitierapporten) bij uw diensten terecht kunnen.

In de hoop dat er spoedig een oplossing komt in deze zaak, en in afwachting van uw antwoord, teken ik,

hoogachtend,

Jan Boeykens Faiderstraat 10 1060 Sint-Gillis

In bijlage: Kopie van de brief die mevrouw O. op 20.12.2009 verstuurde en waarop zij graag een antwoord uwentwege ontving.


Sent: Sunday, December 20, 2009
To: hans.meurisse@just.fgov.be
Cc: info@just.fgov.be, Gecensureerd@just.fgov.be, minister De Clerck
Subject: aanslepende procedure penitentiair verlof

Geachte,

Betreffende het penitentiair verlof voor mijn verloofde, G. H. verblijvende in het Penitentiair Centrum te Brugge (PCB) sinds 04/08/09:

Met dit schrijven wil ik U meedelen dat G. begin september 2009, zijn aanvraag voor penitentiair verlof én uitgangsvergunningen heeft gedaan. Zijn VI datum is 10/01/2010, dus hij viel binnen de periode waarin hij deze aanvraag mag doen.

Op 12/11/09 werd een maatschappelijke enquête gedaan bij mij thuis door de justitieassistente, mevr. Gecensureerd, die het verslag van het huisbezoek op 13/11/09 heeft doorgefaxt naar de griffie van het PCB te Brugge. Ondertussen weten we dat het verslag zeer positief was.

G. werd opgeroepen door de directie. Ze hadden documenten ivm zijn penitentiair verlof en daarop moest hij de reden/motivatie van zijn aanvraag voor zijn verlof op invullen.

Hij vroeg de directie hoe lang het nog ging duren voordat hij effectief zijn verlof kon aanvragen en krijgen, daarop werd geantwoord dat de documenten naar Brussel moesten gestuurd worden en hij op drie weken moest rekenen tegen dat deze documenten terug in het PCB waren.

Ondertussen zijn er al vier weken voorbij en heeft hij nog geen enkel nieuws ontvangen hieromtrent.
Op 15/11 heb ik persoonlijk het PSD van het PCB te Brugge opgebeld en gesproken met maatschappelijk assistente Els Henrard teneinde enige informatie te bekomen over de lange aansleep van die aanvraag voor penitentiair verlof.
Mijn vraag werd als lachwekkend beschouwd: “penitentiair verlof? Maar mevrouw, in de computer staat dat de aanvraag pas op 27/11/09 is gebeurd, er is zelfs nog geen advies opgemaakt door de directie!

En daar hebben zij twee maanden de tijd voor, dus als U rekent, twee maanden na de aanvraagdatum, komen we op 27/01/10! En dan duurt het nog eens drie weken voordat de documenten terug zijn uit Brussel!”

Hieronder artikels 8, 9, 10 en 11 van de wet van 17/05/2006 inzake penitentiair verlof en uitgangsvergunningen:

Art. 8. Drie maanden voor de veroordeelde zich in de door artikel 7, 1°, bepaalde tijdsvoorwaarde bevindt, licht de directeur de veroordeelde schriftelijk in over de mogelijkheden tot toekenning van penitentiaire verloven. De veroordeelde richt zijn schriftelijk verzoek tot penitentiair verlof aan de directeur. De directeur kan de Dienst Justitiehuizen van de federale overheidsdienst Justitie opdragen een beknopt voorlichtingsrapport op te stellen of een maatschappelijke enquête te houden in het door de veroordeelde voor het penitentiair verlof voorgestelde opvangmilieu. De Koning bepaalt de inhoud van dat beknopt voorlichtingsrapport en van die maatschappelijke enquête. Binnen twee maanden na de ontvangst van het verzoek, stelt de directeur een met redenen omkleed advies op en zendt hij het verzoek en zijn met redenen omkleed advies over aan de minister of zijn gemachtigde en bezorgt de veroordeelde een afschrift ervan.

Art. 9 Indien het advies van de directeur niet wordt meegedeeld binnen de in artikel 8, vierde lid, bepaalde termijn, kan de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg op schriftelijk verzoek van de veroordeelde, de minister op straffe van een dwangsom veroordelen tot het uitbrengen van zijn advies, via de directeur, binnen de termijn voorzien door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg en om aan de veroordeelde een afschrift van dit advies ter kennis te brengen. De voorzitter doet uitspraak na de veroordeelde en de minister of zijn gemachtigde te hebben gehoord, op advies van het openbaar ministerie, binnen vijf dagen na ontvangst van het verzoek.

Art. 10. § 1. De uitgaansvergunning of het penitentiair verlof wordt toegekend door de minister of zijn gemachtigde, op verzoek van de veroordeelde en na een met redenen omkleed advies van de directeur. Het advies van de directeur bevat, in voorkomend geval, een voorstel van bijzondere voorwaarden die hij nodig acht op te leggen.

§ 2. Binnen veertien dagen na de ontvangst van het dossier neemt de minister of zijn gemachtigde een beslissing. Deze met redenen omklede beslissing wordt binnen vierentwintig uur schriftelijk meegedeeld aan de procureur des konings van het arrondissement waar het penitentiair verlof zal plaatsvinden. Indien de minister of zijn gemachtigde oordeelt dat het dossier niet in staat is en er bijkomende informatie noodzakelijk is om een beslissing te kunnen nemen, kan deze termijn éénmalig met zeven dagen worden verlengd. De minister of zijn gemachtigde deelt dit onverwijld mee aan de directeur en de veroordeelde.

§ 3. Indien de uitgaansvergunning, bedoeld in artikel 4, of het penitentiair verlof wordt geweigerd, kan de veroordeelde een nieuwe aanvraag indienen ten vroegste drie maanden na de datum van deze beslissing. De beslissing van de minister of zijn gemachtigde wordt met redenen omkleed.

§ 4. Bij gebrek aan een beslissing binnen de bepaalde termijn wordt de minister geacht de uitgaansvergunning of het penitentiair verlof toe te kennen. Aan deze uitgaansvergunning of dit penitentiair verlof worden de bijzondere voorwaarden gekoppeld die de directeur, in voorkomend geval, overeenkomstig § 1, heeft voorgesteld.

Ik vraag U, als ik bovenstaande tekst lees en herlees, is er iets dat ik mis of niet zie?

G. heeft het verzoek ingediend begin september. Als ik een beetje kan rekenen, dan zijn bovenvermelde twee maanden reeds ruimschoots verstreken en heeft G. geen afschrift gekregen van het advies, dat moest opgesteld zijn binnen de twee maanden.
Nochtans is de wet zeer duidelijk hierover: de gedetineerde moet een afschrift krijgen van het advies! Het feit dat de PSD mij laat weten dat de aanvraag pas op 27/11/09 staat genoteerd in hun computer, dan moet ik voor de zoveelste keer vaststellen dat de werking van de diensten binnen de muren van het PCB nog maar eens een complete ramp is.

Sinds zijn opsluiting hebben wij, G. in het bijzonder, nog niets anders gehad dan foutieve informatie van zowel directie als PSD op ALLE GEBIED. De ene dienst schuift de verantwoordelijkheid door naar de andere, ofwel weten ze van niks, ofwel zijn ze de documenten kwijt, enz enz.. Altijd is er wel een reden die ze aanhalen om hun incompetentie te verdoezelen.
Niet alleen incompetentie, maar zelfs bewust tegenwerken zodat dossiers niet in orde komen op tijd, met alle gevolgen van dien.

Ik ga hier echter nu niet verder over uitwijden. Mij gaat het over zijn penitentiair verlof en uitgangsvergunningen. Aangezien G. door niks of niemand geïnformeerd wordt over de stand van zaken, of het is verkeerde informatie, neem ik het initiatief.

Na bijna 5 maanden geleuter en onprofessioneel werken door elke dienst binnen het PCB ben ik het grondig beu! Wij, als familie die buiten achterblijven, G., als gedetineerde, die opgesloten zit en verplicht is om braaf ja te knikken terwijl men hem neerbuigend en al treiterend eender wat wijsmaakt om er vanaf te zijn, hebben het recht om juiste informatie te krijgen.

In de jaar- en activiteitenverslagen van Justitie staat het allemaal zo mooi neergeschreven: dat een gedetineerde een degelijke begeleiding en advisering krijgt, dat de verschillende diensten ervoor moeten zorgen dat de gedetineerde op alle vlak bijgestaan wordt, dat alles in het werk wordt gesteld om het humane aspect voorop te stellen…enz.
Wij hebben tot nu toe enkel hele slechte ervaringen gehad, niks begeleiding, niks advies, alles heeft G. zelf gedaan.

Ik vraag U, heel beleefd, om mij AUB een antwoord te geven over deze aanslepende toestand betreffende het penitentiair verlof van G..

Hieronder heb ik ter illustratie de tekst gezet over DIG, terug te vinden in het activiteitenverslag van het directoraat-generaal penitentiaire inrichtingen. Ik hoop dat U deze mail ook naar deze diensten kan doorsturen zodat ook zij weet hebben van deze zaak.

De Dienst Individuele Gevallen: De Dienst Individuele Gevallen (DIG) formuleert voorstellen en neemt beslissingen betreffende de strafuitvoeringsmodaliteiten voor de veroordeelden, rekening houdend met het detentieplan. Zij voert deze taken uit met respect voor de belangen van de veroordeelden, het slachtoffer en de maatschappij en binnen de geest van een herstelgerichte detentie. De dienst is bevoegd voor oa de uitgangsvergunningen, de penitentiaire verloven en de strafopschortingen

Met hoogachting

L.O.

______________________________________________________________

Van: Jan Boeykens <werkgroepmorkhoven@gmail.com>

Datum: 2 februari 2010 
Onderwerp: Gevangenis Brugge
Aan: stefaan.declerck just.fgov.be, stefaan.de.clerck@pandora, info just.fgov.be
Cc: els.deloof just.fgov.be - directie gevangenis Brugge, els.baart just.fgov - dossierbeheerder De Clerck, vanessa.bury just.fgov.be - kabinet De Clerck, andre.vannieuwkerke vlaamsparlement, persagentschap belga.be, carine russo, Vandertaelen just.fgov - DIG - ex-PSD, guy swennen - senaat - commissie justitie, g.j.degraaf@eerstekamer.nl, hoofdredactie demorgen, vpro.nl, laurette-onkelinx.be, Raf Jespers progresslaw, jan.dentandt minfin.fed.be, radionieuws nos.nl, redactie.dng persgroep, lieselot.bleyenberg just.fgov.be - kabinet De Clerck


26-01-10

Gevangenissen: regeringsleden worden aangeschreven

DeClerck1We rapporteren justitieminister De Clerck (CD&V - christendemocraten) en zijn kabinetsmedewerkers al maandenlang rond de werking en de ronduit misdadige praktijken van de psycho-sociale diensten in de gevangenissen.

Er verandert echter niets terwijl De Clerck enkele dagen geleden tijdens de gevangenisstakingen nog zei dat de 'werking van de penitentiaire instellingen een prioriteit was voor de regering'.

Omdat er op communicatief vlak iets foutloopt, worden de regeringsleden nu één voor één aangeschreven...

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

24-01-10

Gevangenissen: justitiële welzijnsdiensten zonder oog voor welzijn

Justitieel welzijnswerk: zonder oog voor welzijn

January 24, 2010 by kruitvat

Onafhankelijkheid

JWW garandeert een ‘vrije spreekruimte’ waar cliënten op verhaal kunnen komen.

JWW stelt zich onafhankelijk op t.a.v. andere maatschappelijke instanties of voorzieningen en voert geen rapportage en controletaken uit in opdracht van andere instanties.

JWW streeft naar een goede samenwerking met justitiële diensten vanuit een gelijkwaardige en onafhankelijke positie.

—–

Voorbeeld van het streven naar een goede samenwerking: De onderstaande brief van 14/01/10 die onbeantwoord is gebleven.

Waar blijft het JWW met hun bovenvermeld principe?? Is dit hun manier van streven naar een goede samenwerking met justitiële diensten? Nochtans is deze brief heel duidelijk wat betreft het ontbreken van enige samenwerking!

 

Isabelle Hosdain, Afdeling Justitieel Welzijnswerk
Trajectbegeleider
Vlamingdam 36
8000 Brugge

Geachte Mevrouw Hosdain,

Betreft: PSD – verslag G. H.

Van mevrouw L. O. vernam ik dat er problemen zijn met de psycho-sociale dienst (PSD) van de gevangenis in Brugge (PCB) die er maar niet in slaagt het hoognodige verslag af te maken.

Er wordt bovendien foute informatie doorgegeven.

In oktober 2009 kreeg mevrouw O. een bericht van de dienst justitiehuizen, dat er in opdracht van de directie van het pcb, naar aanleiding van de aanvraag van de heer H. voor penitentiair verlof en uitgangsvergunning, een maatschappelijke enquête ‘in november 2009 ten haren huize zou doorgaan’.

Achteraf kwam de PSD met de foute uitleg dat de aanvraag van de heer H. ‘pas eind november’ werd gedaan.

Ik kan mij niet van de indruk ontdoen dat de PSD ervoor wil zorgen dat de strafuitvoeringsrechtbank niet tijdig in het bezit is van het rapport van de heer H. zodat zij verplicht is om negatief te adviseren.

Een reden voor deze vreemdsoortige werkwijze is er niet gezien de heer H. zich voorbeeldig heeft gedragen en geen enkele sanctie tijdens zijn detentie opliep.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

 

vzw Werkgroep Morkhoven
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis

 

 

19-01-10

aanslepende procedure penitentiair verlof: Hans Meurisse

aanhans.meurisse@just.fgov.be
ccinfo@just.fgov.be
datum20 december 2009 00:57
onderwerpaanslepende procedure penitentiair verlof

Geachte

Betreffende het penitentiair verlof voor mijn verloofde, Glenn H., verblijvende te het PCB sinds 04/08/09:

Met dit schrijven wil ik U meedelen dat Glenn begin september 2009, via een rapportbriefje gericht aan de directie, zijn aanvraag voor penitentiair verlof heeft gedaan. Zijn VI datum is 10/01/2010, dus hij viel binnen de periode waarin hij deze aanvraag mag doen.

Op 12/11/09 werd een maatschappelijke enquête gedaan bij mij thuis door de justitieassistente, mevr. Van Assche, die het verslag van het huisbezoek op 13/11/09 heeft doorgefaxt naar de griffie van het PCB. Ondertussen weten we dat het verslag zeer positief was.

In week 47 werd Glenn opgeroepen door de directie. Ze hadden documenten ivm zijn penitentiair verlof en daarop moest hij de reden/motivatie van zijn aanvraag voor zijn verlof op invullen. Hij vroeg de directie hoe lang het nog ging duren voordat hij effectief zijn verlof kon aanvragen en krijgen, daarop werd geantwoord dat de documenten naar Brussel moesten gestuurd worden en hij op drie weken moest rekenen tegen dat deze documenten terug in het PCB waren.

Ondertussen zijn er al vier weken voorbij en heeft hij nog geen enkel nieuws ontvangen hieromtrent.

Op 15/11 heb ik persoonlijk het PSD van PCB opgebeld en gesproken met maatschappelijk assistente Els Ringard teneinde enige informatie te bekomen over de lange aansleep van die aanvraag voor penitentiair verlof.

Mijn vraag werd als lachwekkend beschouwd: "penitentiair verlof? Maar mevrouw, in de computer staat dat de aanvraag pas op 27/11/09 is gebeurd, er is zelfs nog geen advies opgemaakt door de directie! En daar hebben zij twee maanden de tijd voor, dus als U rekent, twee maanden na de aanvraagdatum, komen we op 27/01/10! En dan duurt het nog eens drie weken voordat de documenten terug zijn uit Brussel!"

Hieronder artikels 8, 9, 10 en 11 van de wet van 17/05/2006 inzake penitentiair verlof en uitgangsvergunningen:

Art. 8.

Drie maanden voor de veroordeelde zich in de door artikel 7, 1°, bepaalde tijdsvoorwaarde bevindt, licht de directeur de veroordeelde schriftelijk in over de mogelijkheden tot toekenning van penitentiaire verloven.

De veroordeelde richt zijn schriftelijk verzoek tot penitentiair verlof aan de directeur.

De directeur kan de Dienst Justitiehuizen van de federale overheidsdienst Justitie opdragen een beknopt voorlichtingsrapport op te stellen of een maatschappelijke enquête te houden in het door de veroordeelde voor het penitentiair verlof voorgestelde opvangmilieu. De Koning bepaalt de inhoud van dat beknopt voorlichtingsrapport en van die maatschappelijke enquête.

Binnen twee maanden na de ontvangst van het verzoek, stelt de directeur een met redenen omkleed advies op en zendt hij het verzoek en zijn met redenen omkleed advies over aan de minister of zijn gemachtigde en bezorgt de veroordeelde een afschrift ervan.

Art. 9

Indien het advies van de directeur niet wordt meegedeeld binnen de in artikel 8, vierde lid, bepaalde termijn, kan de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg op schriftelijk verzoek van de veroordeelde, de minister op straffe van een dwangsom veroordelen tot het uitbrengen van zijn advies, via de directeur, binnen de termijn voorzien door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg en om aan de veroordeelde een afschrift van dit advies ter kennis te brengen.

De
 voorzitter doet uitspraak na de veroordeelde en de minister of zijn gemachtigde te hebben gehoord, op advies van het openbaar ministerie, binnen vijf dagen na ontvangst van het verzoek.

Art. 10.

§ 1. De uitgaansvergunning of het penitentiair verlof wordt toegekend door de minister of zijn gemachtigde, op verzoek van de veroordeelde en na een met redenen omkleed advies van de directeur. Het advies van de directeur bevat, in voorkomend geval, een voorstel van bijzondere voorwaarden die hij nodig acht op te leggen.

§ 2. Binnen veertien dagen na de ontvangst van het dossier neemt de minister of zijn gemachtigde een beslissing. Deze met redenen omklede beslissing wordt binnen vierentwintig uur schriftelijk meegedeeld aan de procureur des konings van het arrondissement waar het penitentiair verlof zal plaatsvinden.

Indien de minister of zijn gemachtigde oordeelt dat het dossier niet in staat is en er bijkomende informatie noodzakelijk is om een beslissing te kunnen nemen, kan deze termijn éénmalig met zeven dagen worden verlengd. De minister of zijn gemachtigde deelt dit onverwijld mee aan de directeur en de veroordeelde.

§ 3. Indien de uitgaansvergunning, bedoeld in artikel 4, of het penitentiair verlof wordt geweigerd, kan de veroordeelde een nieuwe aanvraag indienen ten vroegste drie maanden na de datum van deze beslissing.

De beslissing van de minister of zijn gemachtigde wordt met redenen omkleed.

§ 4. Bij gebrek aan een beslissing binnen de bepaalde termijn wordt de minister geacht de uitgaansvergunning of het penitentiair verlof toe te kennen. Aan deze uitgaansvergunning of dit penitentiair verlof worden de bijzondere voorwaarden gekoppeld die de directeur, in voorkomend geval, overeenkomstig § 1, heeft voorgesteld.

Ik vraag U, als ik bovenstaande lees en herlees, is er iets dat ik mis of niet zie???

 

De directie heeft van Glenn het verzoek ontvangen begin december, via een rapportbriefje. Als ik een beetje kan rekenen, dan zijn bovenvermelde twee maanden reeds ruimschoots verstreken eh heeft Glenn geen afschrift gekregen van haar advies, dat moest opgesteld zijn binnen de twee maanden.

 

Het feit dat PSD mij laat weten dat de aanvraag pas op 27/11/09 staat genoteerd in hun computer, dan moet ik voor de zoveelste keer vaststellen dat de werking van de diensten binnen de muren van het PCB nog maar eens een complete ramp is.

 

Sinds zijn opsluiting hebben wij, Glenn in het bijzonder, nog niets anders gehad dan foutieve informatie van zowel directie als PSD op ALLE GEBIED.

De ene dienst schuift de verantwoordelijkheid door naar de andere, ofwel weten ze van niks, ofwel zijn ze de documenten kwijt, enz enz.. altijd is er wel een reden die ze aanhalen om hun incompetentie te verdoezelen. Niet alleen incompetentie, maar zelfs bewust tegenwerken zodat dossiers niet in orde komen op tijd, met alle gevolgen van dien. Ik ga hier echter nu niet verder over uitwijden.

 

Mij gaat het over het penitentiair verlof.

 

Aangezien Glenn door niks of niemand geïnformeerd wordt over de stand van zaken, of het is verkeerde informatie, neem ik het initiatief.

 

Na bijna 5 maanden geleuter en onprofessioneel werken door elke dienst binnen het PCB ben ik het grondig beu! 

 

Wij, als familie die buiten achterblijven, Glenn, als gedetineerde, die opgesloten zit en verplicht is om braaf ja te knikken terwijl men hem neerbuigend en al treiterend eender wat wijsmaakt om er vanaf te zijn, hebben het recht om juiste informatie te krijgen.

 

In de jaar- en activiteitenverslagen van Justitie staat het allemaal zo mooi neergeschreven: dat een gedetineerde een degelijke begeleiding en advisering krijgt, dat de verschillende diensten ervoor moeten zorgen dat de gedetineerde op alle vlak bijgestaan wordt, dat alles in het werk wordt gesteld om het humane aspect voorop te stellen...enz

 

Wij hebben tot nu toe enkel hele slechte ervaringen gehad, niks begeleiding, niks advies, alles heeft Glenn zelf gedaan.

 

Ik vraag U, heel beleefd, om mij AUB een antwoord te geven over deze aanslepende toestand betreffende het penitentiair verlof van Glenn. Hieronder heb ik ter illustratie de tekst gezet over DIG, terug te vinden in het activiteitenverslag van het directoraat-generaal penitentiaire inrichtingen. Ik hoop dat U deze mail ook naar deze diensten kan doorsturen zodat ook zij weet hebben van deze zaak.

 

 

De Dienst Individuele Gevallen

 

De Dienst Individuele Gevallen (DIG) formuleert voorstellen en neemt beslissingen betreffende de strafuitvoeringsmodaliteiten voor de veroordeelden, rekening houdend met het detentieplan.

 

Zij voert deze taken uit met respect voor de belangen van de veroordeelden, het slachtoffer en de maatschappij en binnen de geest van een herstelgerichte detentie.

 

De dienst is bevoegd voor oa de uitgangsvergunningen, de penitentiaire verloven en de strafopschortingen

 

Met hoogachting

 

Liesbeth Opsta (verloofde Glenn H.)

17-01-10

Geen menselijke justitie voor zwaar zieke gevangenen en hun naasten


Brussel, 17 januari 2010

Ik heb zopas Marcel Vervloesem van onze vereniging, nog eens aan de lijn gehad.
Zijn suiker stond deze morgen weer op 230, was ’s middags tot 80 gezakt en stond deze avond terug op 230.
En dat is nu al 2 maanden aan de gang !

Justitieminister De Clerck weigert echter om Marcel wegens gezondheidsredenen vrij te laten omdat hij ‘het risico niet wil nemen dat Marcel zijn anti-kinderporno-activiteiten zou hervatten en de pers zou contacteren’.

Ze spreken nu, in voorbereiding van een begeleiding, van een ‘intake-gesprek’ te Brussel waarvoor Marcel naar de gevangenis van Sint-Gillis (Brussel) zou overgebracht worden.
In Sint-Gillis bevinden de gevangenen zich, tesamen met een plastieken kakpot, echter soms met vieren in één enkele cel.
Dat wordt Marcel’s dood als men niet oppast.
Zoals men weet, zit hij immers niet alleen met die oncontroleerbare suikerziekte opgescheept waardoor hij op 2 weken tijd bijna 5 x in coma geraakte, maar heeft hij ook nog eens een hartziekte en nierproblemen enzoverder.
Of het zou moeten zijn dat men hem naar het medisch centrum in Sint-Gillis overbrengt, wat gezien zijn medische toestand, niet meer dan normaal zou zijn alhoewel dit op langere termijn geen oplossing betekent.

Marcel weet nog altijd niet wanneer hij precies naar Sint-Gillis wordt gevoerd en met de gevangenisstaking die aanstaande donderdag begint en minstens drie dagen zal aanhouden, dreigt alles nog eens extra in het honderd te lopen waarbij zieke gevangenen zoals hij, niet voldoende medisch opgevolgd kunnen worden.

Marcel had al een maand geleden voor de strafuitvoeringsrechtbank moeten komen maar doordat de psycho-sociale dienst zijn dossier weeral blokkeerde, hebben ze dat met een maand uitgesteld.
Dat verandert weinig aan de zaak want het rapport van het intake-gesprek zal, zoals te verwachten was, natuurlijk niet tijdig klaar zijn en zal dus ook niet tijdig aan de gerechtsbundel van de strafuitvoeringsrechtbank (SURF) kunnen gevoegd worden.
De rechter van de strafuitvoeringsrechtbank zal dan vermoedelijk opnieuw de ‘onvolledigheid van het dossier’ aanvoeren om, ofwel negatief te adviseren, ofwel de zaak weer opnieuw uit te stellen (zoals dit al 1,5 jaar op dezelfde wijze gebeurt).

Indien de rechter de zaak opnieuw uitstelt, komt deze pas in januari 2011 opnieuw voor. Tegen die tijd kan Marcel al lang overleden zijn.

De Belgische justitieminister heeft het op de webpagina http://www.stefaandeclerck.be/nl/de-strafuitvoering/708 wel in allerlei mooie bewoordingen over de ‘menselijke manier’ waarop de gedetineerden tijdens hun strafuitvoering behandeld worden maar dat weerhoudt hem er niet van om zwaar zieke gevangenen zoals Marcel, tot hun laatste adem in de gevangenis op te sluiten.

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven


kaartvzw Werkgroep Morkhoven - kinderpornozaak Zandvoort - réseau Zandvoort:
 

- Sluiting skynetblogs Werkgroep Morkhoven
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Kinderpornozaak Zandvoort
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Droit Fondamental – (French, English, Italian)
- Website Morkhoven (English, French, Italian, Dutch)
- Video ‘Marcel Vervloesem, hymne de la Résistance’
- Vervloesem maart 1998 deel1
- Faits divers April 1998 - Temse/Madeira netwerk - nederlandstalige ondertiteling
-
Video's: ultjecrumpie 1
-
Video's: Ultjecrumpie 2

Foto: Het resultaat van Marcel’s onderzoek naar de kinderpornonetwerken en de Duitse jongen Manuel Schadwald die in de kinderprostitutie verdween

16-01-10

Zwaar zieke gevangenen dienen gehospitaliseerd en vrijgelaten te worden


DeClerck.argwanig

Brussel, 15.1.2010

Minister De Clerck
Waterloolaan 115
1000 Brussel

Geachte Heer Minister,

Betreft: Marcel Vervloesem - gevangenis Turnhout

Zoals ik u en uw kabinetsmedewerkster Els Baart, reeds verschillende keren schreef, is de toestand van de heer Vervloesem, sinds zijn opsluiting in een isoleercel tengevolge van het eindeloze geknoei door de psycho-sociale diensten van de gevangenissen te Turnhout en Brugge, uiterst zorgwekkend.

Zijn suikerziekte blijkt niet meer te controleerbaar te zijn en de heer Vervloesem heeft reeds 4 keren een hypo gehad waarbij hij steeds bijna in coma geraakte.

Zijn kans op een nieuwe hypo met een coma en de dood voor gevolg, blijkt met de dag groter te worden.

Vanavond stond de suikerspiegel van de heer Vervleosem immers weer op 60. Hij moet dus dringend gehospitaliseerd worden.

Mag ik er nogmaals bij u op aandringen om de heer Vervloesem te laten hospitaliseren en hem wegens gezondheidsredenen vrij te laten ?

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

vzw Werkgroep Morkhoven
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis

-----

Van: Jan Boeykens <werkgroepmorkhoven@gmail.com>
Datum: 15 januari 2010
Onderwerp: Rekent Minister De Clerck op een coma en het overlijden ?
Aan: stefaan.declerck.just.fgov.be, stefaan.de.clerck.pandora, els.baart.just.fgov, Euro-Ombudsman , vanessa.bury.just.fgov.be, redactie.trouw.nl, redactie.belga, redactie.parool.nl, redactie.nd.nl, redactie.volkskrant,
Cc: Raf Jespers raf.jespers@progresslaw.net,


kaartvzw Werkgroep Morkhoven - kinderpornozaak Zandvoort - réseau Zandvoort:
 

- Sluiting skynetblogs Werkgroep Morkhoven
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Kinderpornozaak Zandvoort
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Droit Fondamental – (French, English, Italian)
- Website Morkhoven (English, French, Italian, Dutch)
- Video ‘Marcel Vervloesem, hymne de la Résistance’
- Vervloesem maart 1998 deel1
- Faits divers April 1998 - Temse/Madeira netwerk - nederlandstalige ondertiteling
-
Video's: ultjecrumpie 1
-
Video's: Ultjecrumpie 2

31-12-09

Gevangenis Turnhout: Aktievoerder bijna in coma


31.12.2009: MARCEL VERVLOESEM BIJNA IN COMA


TraliesimagesBrussel, 31 december 2009

Een uurtje geleden belde Marcel Vervloesem mij op en meldde mij dat hij vanmorgen bijna in coma is geraakt.

Tijdens de wandeling kreeg hij het plotseling zeer warm en zag alles zwart voor zijn ogen. Hij slaagde er nog in om terug naar binnen te gaan waar dat een medisch onderzoek uitwees dat zijn suikerspiegel van 200 plotseling naar 40 was gezakt.

Men besloot hem onmiddellijk opnieuw insuline in te spuiten alhoewel het niveau van de insuline-injecties nog steeds op haar allerhoogste punt staat.

Vorige week drong de vzw Werkgroep Morkhoven, die hierin werd gesteund door andere verenigingen, er bij het Directoriaat-Generaal van de penitentiaire instellingen en bij het kabinet van justitieminister De Clerck op aan om Marcel Vervloesem dringend te hospitaliseren in het Sint-Jozef ziekenhuis te Turnhout, zonder dat hij hierbij met de enkels aan het ziekenhuisbed zou vastgeketend worden zoals dit in het AZ Sint-Jan te Brugge gedurende 591 uren en ook tijdens de operaties het geval was.

Men besloot het gevangenisregime van Marcel Vervloesem toen enigszins te vermenselijken door hem als zwaar zieke suikerzieke en hartpatiënt, wat meer bewegingsvrijheid te geven.

Dat is echter geen oplossing omdat dat maar weinig lijkt te veranderen aan de zorgwekkende medische toestand van Marcel Vervloesem wiens suikerspiegel nog altijd niet gerestabiliseerd blijkt te zijn na zijn zeven dagen durende opsluiting in een onverluchte isoleercel tengevolge van zijn protest tegen het afsluiten van zijn dossier door de psycho-sociale dienst van de gevangenis van Turnhout.

Er is geen medische observatieafdeling in de gevangenis van Turnhout en van 20 uur 's avonds tot 7 uur 's morgens is er geen geneesheer of verpleging aanwezig.

De vzw Werkgroep Morkhoven en de advocaat van Marcel Vervloesem dringen bij Minister De Clerck reeds geruime tijd aan om Marcel Vervloesem om gezondheidsredenen in voorlopige vrijheid te stellen. De Minister is de enige persoon die hiertoe kan beslissen maar de Minister die over een 'gevangenisstructuur in humane omstandigheden' spreekt en zich steeds beklaagt over zijn overbevolkte gevangenissen, liet weten dat zwaar zieke gevangenen (buiten de gevangenen waarvoor hij een persoonlijke uitzondering maakt) 'tot drie dagen voor hun vermoedelijk overlijden in de cel moeten opgesloten blijven'.


Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven


Onderstaande lijst van de meer dan 20 spoedopname's en operaties van de aktievoerder werd meer dan 40 keren naar de minister van Justitie Stefaan De Clerck gestuurd maar er kwam geen enkele reactie.

De pers die Marcel Vervloesem meer dan 10 jaar lang als 'zelfverklaarde kinderpornojager' en 'kindermisbruiker' aan de schandpaal nagelde terwijl zij de kinderpornozaak Zandvoort doodzweeg, zwijgt deze zaak stil.

De meeste parlementsleden vinden deze toestanden in de Belgische gevangenissen normaal.

De Clerck die zich bij de Nederlandse overheid over zijn overbevolkte gevangenissen ging beklagen, en die op zijn website als een echte christendemocraat over een 'menselijke en rechtvaardige justitie' spreekt, vindt dat zwaar zieke gevangenen (behoudens de enkele gevangenen waarvoor hij om persoonlijke redenen een uitzondering maakt) pas tot drie dagen voor hun vermoedelijke overlijden mogen afgevoerd worden.
Dat bewijst nog eens hoe het met de mensenrechten in Europa dat sinds kort de Belgische christendemocraat Herman Van Rompuy tot president benoemde, in werkeljkheid gesteld is...

1) kwaadaardige kanker – St H. Hart Lier – 2 keer
2) nieren – 5 keer – Sint Elisabeth Herentals
3) pancreas – 2 keer – 1x in H Hart te Lier, 1x in de UIA te Antwerpen
4) intensieve spoed, intensieve zorgen pancreatites 2 – H. Hart Lier -Sint Elisabeth Herentals
5) intensieve spoed, intensieve zorgen pancreatites 1 – UIA ziekenhuis Antwerpen
6) intensieve heelkunde, Fabiola Ziekenhuis Sambre Ville – StElisabeth Herentals – 11 keer
7) nierblok – Gasthuisberg Ziekenhuis Leuven – 2 keer
8. hartdisfuncties, operaties AZ Imelda Ziekenhuis Bonheiden – 3 keer
9) intensieve, diabetische blok – H. Hartziekenhuis Lier – 4 keer
10) nierblok – H. Hartziekenhuis Lier – 1 keer
11) hartkijkoperatie – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
12) nierdyalyse – AZ Sint Jan Brugge – 5 keer
13) inwendige bloeding – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
14) operatie kijkwonde – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
15) chirurgische plaatsing nierdyalysebuisjes – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
16) intensieve spoed, cardio – Sint Elisabeth Turnhout – 1 keer
17) intensieve spoed, bloedarmoede (leukemie) – Sint Elisabeth Turnhout – 1 keer
18) intensieve spoed, insulinecoma – Sint Elisabeth ZiekenhuisHerentals – 1 keer
19) hartoperatie – AZ Sint-Jan Brugge
20) moest op 14 mei 2009 wegens nieuwe hartproblemen tengevolge van ondermeer een gebrek aan medicatie en een gebrekkige behandeling, opnieuw met spoed in het AZ Sint Jan te Brugge opgenomen worden maar de gevangenisdirectie wist dit met haar negatieve advies, welgeteld 1 dag voor deze opname, op basis van het rapport van de psycho-sociale dienst van de gevangenis van Brugge, te voorkomen.

kaart

vzw Werkgroep Morkhoven - kinderpornozaak Zandvoort - réseau Zandvoort:

Zandvoortse kinderpornozaak
video's - Zandvoort en aanverwanten (1)
video's - Zandvoort en aanverwanten (2)
Werkgroep Morkhoven - Skynet
Werkgroep Morkhoven - Wordpress

Princesse J. de Croÿ - Droit fondamental

28-11-09

Gevangenissen: tuchtmaatregelen voor ernstige wanpraktijken


Rouvoet

Minister van Justitie Stefaan De Clerck kan misschien een voorbeeld nemen aan zijn Nederlandse collega André Rouvoet die wil dat medewerkers in de jeugdzorg straks voor de tuchtrechter kunnen verschijnen als ze in hun werk ernstige fouten maken...

--------------

'De Nationale Ombudsman Alex Brenninkmeijer is oppervlakkig en onzorgvuldig geweest in zijn oordelen over de jeugdzorg in Nederland'.

Dat schreef minister André Rouvoet voor Jeugd en Gezin in een opiniestuk in de Volkskrant.

Brenninkmeijer had de jeugdzorg vorige week gedragsgestoord genoemd.Volgens hem is de zorg in Nederland onverantwoord complex georganiseerd en hopeloos gefragmenteerd.

Rouvoet heeft deze week met de provincies nieuwe afspraken gemaakt over de jeugdzorg.
Zo kunnen jongeren die lichtere zorg nodig hebben, die volgend jaar sneller krijgen.
Ze hoeven niet meer mee te doen aan de ingewikkelde procedure die nu nodig is om vast te stellen op welke zorg ze precies recht hebben.
Het gaat om jeugdzorg waarvoor jongeren niet naar een instelling hoeven.

De Minister kondigde begin van deze week in een schrijven aan de Tweede Kamer aan dat hij het tuchtrecht in de jeugdzorg mogelijk wil maken waardoor medewerkers in de jeugdzorg straks voor de tuchtrechter kunnen verschijnen, als ze in hun werk ernstige fouten maken.
In het uiterste geval kan de tuchtrechter bepalen dat een medewerker in de jeugdzorg zijn beroep niet meer mag uitoefenen.

Het tuchtrecht gaat gelden voor medewerkers van de Bureaus Jeugdzorg, de gezinsvoogdij en de jeugdreclassering en bij de instellingen voor de jeugdzorg. Ook de gesloten jeugdzorg en de jeugdgevangenissen komen onder het tuchtrecht te vallen. In de jeugdzorg is lang gepraat over de instelling van een tuchtcollege.

Het idee van Rouvoet kan misschien overgenomen worden door de Belgische justitieminister Stefaan De Clerck die toelaat dat de psycho-sociale diensten in zijn gevangenissen een waar terreurbewind voeren tegenover gevangenen (met hier en daar zelfmoorden voor gevolg).

De werking van de psycho-sociale diensten die aanvankelijk werden opgericht om de gedetineerden op hun terugkeer naar de samenleving te begeleiden, bestaat vooral uit tuchtmaatregelen en deze justitiediensten worden door niemand gecontroleerd.
Noch de Minister, noch de Commissie van Toezicht treden op als er ernstige wanpraktijken worden gemeld.


Rouvoet noemt ombudsman onzorgvuldig.
Tuchtrecht in de Jeugdzorg

Foto: Minister Rouvoet

25-11-09

Rechten van gevangenen


soins_intensifs_002De Belgische justitieminister Stefaan De Clerck (Vlaamse Christen Democraten) die een 'menselijke justitie' predikt en zich voortdurend beklaagt over de 'overbevolkte gevangenissen in België', vindt dat zwaar zieke gevangenen tot drie dagen voor hun vermoedelijk overlijden in de gevangenis moeten opgesloten blijven...

--------

Aktievoerder Marcel Vervloesem werd vlak na de door de Hoge Raad voor de Justitie erkende verdwijningen van de ontlastende stukken uit zijn strafdossier en van de 7 kinderporno-cd-roms Zandvoort op de gerechtshoven van Turnhout en Antwerpen (waar hij veroordeeld werd) in de gevangenis opgesloten.

Gedurende de eerste maanden van zijn opsluiting werd hij 6 keren met spoed in het ziekenhuis opgenomen en onderging hij 5 operaties (waaronder een zware open-hart-operatie waarbij zijn borstbeen bijna over de hele lengte werd opengesneden)

Tijdens de operaties werd hij gedurende 591 uren aan de operatietafel, het ziekenhuisbed, de rolstoelen, de medische toestellen en de ziekenwagenbrancard vastgeketend.

Veertien dagen geleden werd hij vanwege zijn terechte kritiek op de werking van de psycho-sociale diensten van de gevangenissen van Brugge en Turnhout, opnieuw gedurende 7 dagen lang in een onverluchte isoleercel opgesloten waarvan het alarmknopje achteraf niet bleek te werken...

Hierbij volgt een overzicht van de medische situatie van Marcel Vervloesem sinds zijn transfert van de gevangenis van Brugge naar de gevangenis van Turnhout (30 juni 2009 tot 24 november 2009):

21 bezoekjes aan de geneesheer:
1 juli 2009 - 10 juli 2009 - 24 juli 2009 - 30 juli 2009 - 8 juli 2009 - 18 juli 2009 - 27 juli 2009 - 11 augustus 2009 - 15 augustus 2009 - 17 augustus 2009 - 21 augustus 2009 - 21 augustus 2009 - 1 september 2009 - 5 september 2009 - 11 september 2009 - 4 oktober 2009 - 6 oktober 2009 - 8 oktober 2009 - 24 oktober 2009 - 11 november 2009 - 18 november 2009

6 medische onderzoeken:
13 augustus 2009: bloedonderzoek
13 augustus 2009: urine-onderzoek
20 augustus 2009: oog-onderzoek door D. Van O. uit Turnhout
26 augustus 2009: diabetisch onderzoek door specialist Dr. A AZ Sint-Jozef, Turnhout
31 augustus 2009: urine-onderzoek
24 oktober 2009: urine-onderzoek

2 inspuitingen:
6 oktober 2009: griep
11 november 2009: mexicaanse griep

voetverzorging gelet op de suikerziekte:
19 augustus 2009

voor suikerziekte en hartcontrole bij de verpleging:
615 bezoekjes

2 verzoeken vanuit Brugge voor overbrenging onderzoeken (hart + ...):
11 september 2009
8 oktober 2009

3 medische dossieropvragingen door Marcel en zijn advocaat:
3 september 2009 - het AZ Sint-Jan te Brugge stuurde haar dossier toe
9 september 2009 - het Sint-Elisabeth-ziekenhuis stuurde haar dossier toe
14 oktober 2009 - Dr. F. Van Mol, directeur-generaal van de Penitentiaire Gezondheidsdienst van het Ministerie van Justitie, stuurde het chirurgische dossier naar de advocaat van Marcel.


Hierbij volgt de lijst met de spoedopnames en operaties van Marcel Vervloesem die reeds meer dan 40 keren naar justitieminister De Clerck en zijn kabinet werd gezonden.

1) kwaadaardige kanker – St H. Hart Lier – 2 keer
2) nieren – 5 keer – Sint Elisabeth Herentals
3) pancreas – 2 keer – 1x in H Hart te Lier, 1x in de UIA te Antwerpen
4) intensieve spoed, intensieve zorgen pancreatites 2 – H. Hart Lier -Sint Elisabeth Herentals
5) intensieve spoed, intensieve zorgen pancreatites 1 – UIA ziekenhuis Antwerpen
6) intensieve heelkunde, Fabiola Ziekenhuis Sambre Ville – StElisabeth Herentals – 11 keer
7) nierblok – Gasthuisberg Ziekenhuis Leuven – 2 keer
8. hartdisfuncties, operaties AZ Imelda Ziekenhuis Bonheiden – 3 keer
9) intensieve, diabetische blok – H. Hartziekenhuis Lier – 4 keer
10) nierblok – H. Hartziekenhuis Lier – 1 keer
11) hartkijkoperatie – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
12) nierdyalyse – AZ Sint Jan Brugge – 5 keer
13) inwendige bloeding – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
14) operatie kijkwonde – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
15) chirurgische plaatsing nierdyalysebuisjes – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
16) intensieve spoed, cardio – Sint Elisabeth Turnhout – 1 keer
17) intensieve spoed, bloedarmoede (leukemie) – Sint Elisabeth Turnhout – 1 keer
18) intensieve spoed, insulinecoma – Sint Elisabeth ZiekenhuisHerentals – 1 keer
19) hartoperatie – AZ Sint-Jan Brugge
20) moest op 14 mei 2009 wegens nieuwe hartproblemen tengevolge van ondermeer een gebrek aan medicatie en een gebrekkige behandeling, opnieuw met spoed in het AZ Sint Jan te Brugge opgenomen worden maar de gevangenisdirectie wist dit met haar negatieve advies, welgeteld 1 dag voor deze opname, op basis van het rapport van de PSD te voorkomen.

De opnames en operaties in het AZ Sint-Jan te Brugge en Sint-Elisabethziekenhuis te Turnhout vonden plaats tijdens de nu meer dan een jaar durende opsluiting Marcel in de gevangenissen te Turnhout en te Brugge.


02-truth-freedom 

- Sluiting skynetblogs Werkgroep Morkhoven
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Kinderpornozaak Zandvoort
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Droit Fondamental – (French, English, Italian)
- Website Morkhoven (English, French, Italian, Dutch)
- Video ‘Marcel Vervloesem, hymne de la Résistance’
- Vervloesem maart 1998 deel1
- Faits divers April 1998 - Temse/Madeira netwerk - nederlandstalige ondertiteling
-
Video's: ultjecrumpie 1
-
Video's: Ultjecrumpie 2

De vzw Werkgroep Morkhoven heeft begrepen dat de meeste personeelsleden van de gevangenis van Turnhout, het gelukkig niet eens zijn met de onmenselijke behandeling van de gevangenen.

Zij bedankt de familieleden van de gedetineerden die gedurende de 7 dagen durende isolatie van Marcel Vervloesem, naar de media hebben geschreven en zal bij justitieminister De Clerck en de parlementsleden blijven aandringen op een onderzoek naar de jongeman die zich enkele maanden geleden, na zijn protest, in een isoleercel van de gevangenis van Turnhout verhing.

--------

Schrijf Marcel Vervloesem:

Gevangenis Turnhout
t.a.v. Marcel Vervloesem
Sectie 4 - Cel 78
Wezenstraat 1
2300 Turnhout (België)

Stuur een kopie van uw brief naar de Minister van Justitie


Gevangenissen: Minister De Clerck en zijn kabinet blijven in gebreke


prison_vivonne

De kopstukken van Justitie die altijd op de eerste rij staan om mensen te veroordelen, blijken hun eigen wanpraktijken dicht te dekken...

Vandaag publiceerde ik het volgende bericht op  :

Marcel is nu een tiental dagen terug uit de onverluchte isoleercel waarvoor hij uit zogenaamde veiligheidsmaatregelen (lees: zijn kritiek op de werking van de psycho-sociale diensten van de gevangenissen) gedurende 7 dagen lang werd opgesloten.

Onmiddellijk nadat hij de isoleercel verliet, kreeg hij een brief van het Directoriaat-generaal van het Gevangeniswezen onder de neus geschoven die hij moest lezen en tekenen. In deze brief stond dat 'Justitie het volste vertrouwen heeft' in de genaamde Erwin Boosten, psycholoog van de voornoemde psycho-sociale dienst (PSD) van de gevangenis van Turnhout die het dossier van Marcel maandenlang wist te blokkeren.

Erwin Boosten is de man die, nadat zijn handelswijze bekend geraakte, onder het toeziend oog van de Minister van Justitie die ik hierover steeds gedetailleerd informeerde, allerlei tuchtmaatregelen liet nemen tegen Marcel en ermee dreigde dat zijn post en bezoek zouden beperkt worden. Dat resulteerde tevens tot de opsluiting van Marcel in de isoleercel.

In de brief stond dat een 'grondig en diepgaand onderzoek had uitgewezen dat de PSD zijn werk correct had gedaan'.

Er is echter geen onderzoek geweest. Marcel en zijn advocaat werden zelfs niet gecontacteerd. De brief diende dus uitsluitend om het geknoei van Erwin Boosten en de bijna ronduit misdadige werking van de PSD's van de gevangenissen van Brugge en Turnhout (verkeerde vonnisbesluiten aan de strafuitvoeringsrechtbank doorgeven, medische dossiers achterhouden, dossiers van gedetineerden blokkeren...), dicht te dekken.

Ik stelde Minister De Clerck en zijn kabinet wederom op de hoogte van al deze feiten maar kreeg geen antwoord.

Ik liet de Minister en zijn kabinetsmedewerkers ook al een paar keren schriftelijk weten dat de briefwisseling van Marcel reeds geruime tijd wordt achtergehouden en dat er onlangs een tiental namen van zijn bezoekerslijst uit de gevangeniscomputer verdwenen.
De Minister antwoordde mij niet en gisteren bleken er nog altijd brieven van Marcel, waaronder die van zijn dochter en van Yvonne van Hertum en de Werkgroep Morkhoven, te zijn verdwenen.

Er waren ook al problemen met de briefwisseling onder de voormalige Minister van Justitie Jo Vandeurzen maar de problemen blijken, niettegenstaande mijn schrijven, maar niet opgelost te geraken.

In de gevangenisreglementen en de Wet Dupont die de rechten van gevangenen omschrijven, staat nochthans duidelijk dat de briefwisseling van de gevangenen moet gegarandeerd worden en het is eigenlijk de taak van de parlementsleden (en vooral van diegenen die in de Commissie Justitie zetelen) om toe te zien of de wetgeving op een correcte wijze wordt toegepast.

Het PSD-dossier van Marcel ligt intussen volledig stil.
Marcel heeft, met medeweten van de Minister van justitie en zijn kabinet die ik vrijblijvend blijf informeren, geen recht meer op een ambulante behandeling terwijl het personeelscollege van de gevangenis van Turnhout enkele maanden geleden (in aanwezigheid van de advocaat van Marcel) 'geen enkel bezwaar meer had' tegen de uitvoering van het ambulante behandelingsplan.

Erwin Boosten van de PSD die het dossier van Marcel systematisch systematisch blijft blokkeren en die thans het 'volste vertrouwen van justitie geniet', beweerde vlak voor de isolatie van Marcel dat de maandenlange procedure voor een ambulante behandeling, een 'vergissing was geweest'.

Het feit dat al deze zaken mogelijk zijn en dat een jonge gevangene zich onlangs in de gevangenis van Turnhout in een isoleercel verhing, zegt wel iets over het gevangenisbeleid van de Belgische justitieminister.

Zijn het Belgische gevangenisbeleid en de mensenrechtenschendingen in de Belgische gevangenissen, met de aanstelling van Herman Van Rompuy als europese President, misschien als een voorbeeld voor de andere Europese landen bedoeld ?

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven


Schrijf Marcel Vervloesem:

Gevangenis Turnhout
t.a.v. Marcel Vervloesem
Sectie 4 - Cel 78
Wezenstraat 1
2300 Turnhout

Stuur een kopie van uw brief naar de Minister van Justitie


20-11-09

Het geweld in de gevangenissen


Het geweld van de Belgische gevangenissen

Een verslag van de Commissie van Toezicht bracht aan het licht hoe politieagenten van de zone Brussel-Zuid gedetineerden in de gevangenis van Vorst vernederden en in het kruis sloegen.

 

luk-vervaetEnkele tientallen gevangenen hebben dinsdagavond lokalen en computers vernield in de gevangenis van Andenne. Het gebeurde nog geen 24 uur na het nieuws over het geweld van Brusselse politiemannen tegen gedetineerden in de gevangenis van Vorst op 22 september en 30 oktober. Tegelijk hadden verschillende media de inbeschuldigingstelling gemeld van drie gevangenisbewakers van de gevangenis van Jamioulx voor slagen en verwondingen met de dood tot gevolg van de 31-jarige gedetineerde Michael Tekin in augustus van dit jaar. Het geweld en de vernielingen in Andenne zijn zowat de enige vorm van protest en communicatie naar de buitenwereld die de gevangenen kennen. Iedere andere vorm van protest is, wat de wetten ook mogen beweren, uitgesloten. Een gevangenenorganisatie, die de belangen van de gevangenen zou kunnen behartigen en onderhandelen met directie, personeel en buitenwereld, is onbestaande. Maar ook een petitie opstellen en ondertekenen wordt gezien als onduldbare groepsvorming en wordt onvermijdelijk gevolgd door een transfer van de opstellers naar andere gevangenissen. 'Alleen geweld helpt, waar geweld heerst', zei Bertolt Brecht ooit. Een gezegde dat goed de gebeurtenissen van de voorbije dagen en weken illustreert.

Nu ik mijn werk als leraar in de gevangenis van Sint-Gillis voorlopig kwijt ben omwille van 'veiligheidsredenen', neem ik me voor de nota's die ik er elke dag maakte ooit eens neer te schrijven in een boek. Mijn titel zou zijn : 'Het geweld van de gevangenis'. Want dat is wat mij het meeste opviel tijdens mijn jaren als gevangenisleraar. Het misdadige gedrag van de politie in de gevangenis van Vorst of van de gevangenisbewakers in Jamioulx spreekt natuurlijk tot de verbeelding. En men haast zich om een onderzoek aan te kondigen en te zeggen dat het om uitzonderingen gaat, om spreekwoordelijke rotte appels in de mand.

Ik meen dat zulk excessief geweld echter alleen maar mogelijk is in een instituut waar geweld structureel ingebakken zit. Geweld begint van zodra je de verborgen wereld van de gevangenis betreedt. Er is het afnemen van je kleren en het toekennen van een gevangenisplunje, een persoonlijk nummer en een celnummer. Het verplicht fysiek betasten van gedetineerden één of meerdere keren per dag. Het openlijke en geheime doorzoeken door bewakers van alle persoonlijke bezittingen in een cel, als de gevangenen 'op wandeling' zijn. De camera's en de kijkgaatjes in de celdeur, die elke vorm van intimiteit en privacy onmogelijk maken. De militaire organisatie, de bevelen en de rapporten over het gedrag van de gevangene. De verstikkend kleine cellen voor te veel gevangenen. Bij de zwaksten slaan de stoppen onvermijdelijk door.

Binnen die structuur van geweld ontwikkelt zich het geweld van elke dag. Ik heb vaak gediscussieerd met mijn leerlingen om verbale agressies en vechtpartijen tussen gevangenen die een cel moeten delen te voorkomen (en zo ook hun transfer te vermijden naar het cachot, wat altijd volgt op een bedreiging of een vuistslag). Er is het geweld tussen gevangenen en cipiers: een cipier die ik goed kende, kreeg een slag op het hoofd met een fles. Hij was enkele weken werkonbekwaam. Er is het stelen van het weinige dat er te stelen valt in een gevangenis: een gevangenisvest, een handdoek in een douche. Het altijd dreigende geweld tegen de pedofielen. Een deel van de gevangenen dat niet naar de wandeling durft te gaan uit schrik voor incidenten, voor drugs, voor afpersing. Iemand die zich van de tweede verdieping naar beneden gooit. Een gevangene die zich de armen en de borst openkrast en bloedend wordt afgevoerd naar de ziekenboeg.

Het is pas bovenop dit structurele en dagelijkse geweld van de gevangenis dat we sinds jaren een evolutie meemaken naar meer en meer excessieve daden van geweld. In de eerste plaats omwille van de overbevolking: in de grote meerderheid van de Europese landen, België incluis, is de gevangenispopulatie gestegen met 60procent tegenover 1970. Met alle menselijke en materiële problemen tot gevolg.

Ten tweede is er de verschuiving in de samenstelling van de gevangenispopulatie en de gewelddadige gevolgen ervan. De gevangenispopulatie was altijd al in overgrote meerderheid afkomstig uit de onderste regionen van de samenleving. Die groep wordt vandaag meer en meer bevolkt door mensen van migrantenorigine. Het is onmiskenbaar dat het excessief geweld dat toeneemt in de gevangenissen ook een racistische (en vooral een islamofobe) grond heeft. De beelden van Abu Ghraib, Bagram (Amerikaans detentiecentrum in Afghanistan, red.) en andere Guantanamo's en de verdediging, of passieve aanvaarding, van foltering in naam van de efficiënte strijd tegen de terreur, hebben meer sporen nagelaten in het collectieve bewustzijn dan men vaak wil erkennen. Op 11 november 2006 mishandelden drie dronken gevangenisbewakers gedetineerden uit de psychiatrische vleugel van de gevangenis van Bergen naar het recept van Abu Ghraib: ze lieten ze rondkruipen op handen en voeten, waarbij ze bevelen moesten opvolgen - 'zitten' en 'likken', met een lus rond de nek. Het racistische karakter van de laatste politie-interventie in Vorst spreekt opnieuw boekdelen: de gevangene die op zijn knieën, naakt en wenend, beledigingen aan het adres van de profeet Mohammed moet herhalen. Er is vandaag veel meer nood aan een andere maatschappelijke kijk en aanpak van misdaad en detentie, dan aan nieuwe gevangenissen.

19.11.2009 | Luk Vervaet

Luk Vervaet werkte meer dan vijf jaar als taalleraar in de gevangenis van Sint-Gillis. 


Eerder verschenen in De Standaard


13:31 Gepost door Jan Boeykens in Actualiteit | Permalink | Commentaren (2) | Tags: gevangenissen, geweld, luk vervaet |  Facebook |

Met de 'overbevolking' als schijnargument


‘Overbevolking’ als schijnargument

Jeudi, novembre 19, 2009
By Jan Boeykens

tralies.verdi‘Justitieminister De Clerck heeft het Comité P gevraagd om de gebeurtenissen in de gevangenis van Vorst op 22.9.09 en 30.10.09 te onderzoeken’, stond er in De Standaard van 18.11.09 te lezen.

‘Er zijn niet alleen meldingen van geweld tegen gedetineerden, maar ook van gedetineerden’, aldus de Minister die doet alsof zijn neus bloedt. De Clerck heeft het ondermeer over de mogelijkheid om de cipiers pepperspray te laten gebruiken waarmee hij laat blijken dat hij het geweld enkel van één kant bekijkt en daarbij enkel op een kortzichtig, repressieve manier reageert.

De problemen met de Psycho Sociale Diensten (PSD’s) in de gevangenissen zijn immers algemeen bekend zonder dat er maatregelen worden genomen om die problemen op te lossen. Dat wekt heel wat frustratie op onder de gevangenen en dat is dan ook één van de redenen van de spanningen die er bij de gevangenen bestaan.

De Minister beloofde werk te zullen laten maken van het electronisch toezicht maar ook daarvan komt weinig in huis.

Zware zieke gevangenen, zoals Marcel Vervloesem van onze vereniging die op een meer dan een discutabele manier werd aangeklaagd en vervolgd, blijven dan weer jarenlang in de gevangenis opgesloten alsof het de bedoeling is om hen er te laten sterven terwijl dit toch zeker niet de bedoeling van een straf kan zijn.

De Clerck beklaagt zich wel over de ‘overbevolking’ in zijn gevangenissen maar hij doet niets om het overbevolkingsprobleem in de gevangenissen op te lossen en denkt alleen maar aan de bouw van nieuwe gevangenissen.

De ‘overbevolking’ wordt al jarenlang op een vrij perverse manier als een schijnargument aangewend om geen werkelijk gevangenisbeleid te moeten voeren.  Het enkele maar bijbouwen van gevangenissen biedt echter geen enkele oplossing op lange termijn en komt bovendien zeer kostelijk uit.

Hier en daar gaan er nu ook stemmen op om de gevangenissen mettertijd te privatiseren zoals in de Verenigde Staten het geval is.

Omdat het hier om echte industriële bedrijven gaat, zijn de gevangeniseigenaars ermee gebaat dat er zoveel mogelijk mensen worden opgesloten, wat de sociale ongelijkheid en onrechtvaardigheid in de hand werkt.

Gepubliceerd op Gevangenissen - Overbevolking

 

Tags: 


03-11-09

Gevangenis Turnhout: door justitie tot zelfmoord gedreven


Door Justitie tot zelfmoord gedreven

Maandag, 2 november 2009
By Jan Boeykens

DeClerckbelgische-gevangenen

Kinderpornozaak Zandvoort - Open Brief aan Nederlandse Kamerleden

SP-kamerfractie
Agnes Kant

Geachte Mevrouw Kant,

Betreft: kinderpornozaak Zandvoort - Marcel Vervloesem

In bijlage zend ik u een kopie van ons artikel over ons verenigingslid Marcel Vervloesem die ten einde raad is en opnieuw met zelfmoord dreigt.

Juist voordat hij in de gevangenis werd opgesloten, werd hij door de Nederlandse justitie op een hoorzitting uitgenodigd waarop de kinderpornozaak Zandvoort werd besproken.

Van de hoorzitting werd ons een rapport toegestuurd.

Sindsdien hebben we niets meer van deze zaak vernomen.

Rekenende op uw tussenkomst in deze zaak, en in afwachting van uw antwoord, teken ik,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/

----------------------------

Open Brief aan Yvonne

Brussel, 2.11.2009

Beste Yvonne,

Marcel wordt inderdaad tot zelfmoord gedreven.
En het zijn de Psycho Sociale Diensten (PSD’s) van de gevangenissen te Brugge en te Turnhout die rechtsstreeks van Justitie afhangen, en bepaalde personen op het kabinet van de Minister van Justitie die daarvoor verantwoordelijk zijn. 

Hoofdverantwoordelijke in deze zaak blijft natuurlijk Minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V – Partij der Vlaamse Christen Democraten, zusterpartij van de CDA) zelf die voortdurend op de hoogte werd gesteld en die ook Minister van Justitie was bij het uitkomen van de kinderpornozaken Temse, Madeira en Zandvoort in 1996, 1997 en 1998.

Een kleine week geleden werd er een nieuwe aanslag op Marcel’s gezondheid gepleegd.  

Nadat de vzw Werkgroep Morkhoven een brief van Marcel publiceerde waarin hij de hele situatie met de PSD’s van de gevangenis van Brugge en Turnhout, haarfijn uitlegde, werd Marcel door een woedende Erwin Boosten, psycholoog van de PSD van de gevangenis van Turnhout, opgeroepen. 

Marcel werd door Boosten als een beest uitgekafferd en bedreigd met stopzetting van bezoeken en briefwisseling. Elke hoop om nog levend de gevangenis te verlaten, werd hem toen ontnomen. 

Boosten deed tijdens de meer dan drie maanden durende blokkering van Marcel’s dossier in de gevangenis van Turnhout, alsof hij van niets wist.  Hij liet, als in een pokerspelletje, geloven dat de PSD van de gevangenis van Brugge (die het dossier voortdurend blokkeerde) en professor Cosyns van de Universitaire Instelling te Antwerpen (die al maandenlang akkoord gaat met de ambulante begeleiding van Marcel), verantwoordelijk waren voor deze situatie.

De PSD’s blokkeren, met de goedkeuring van de PSD te Brussel en Minister De Clerck, echter niet alleen dossiers van gedetineerden.  In Marcel’s zaak werden er ook medische rapporten achtergehouden en zadelde men de rechter van de strafuitvoeringsrechtbank met valse informatie op doordat men de gegevens uit het vonnis wijzigde en men zei dat Marcel schuldig was aan de feiten waarvoor hij door de rechter werd vrijgesproken.  Hier is dus sprake van misdadigheid.  En dat voor diensten van justitie terwijl Minister De Clerck, die perfect van deze zaken op de hoogte is, niet eens laat optreden ! 

Marcel heeft mij zopas nog getelefoneerd.  Hij is de wanhoop nabij.
Hij heeft nu geen enkele hoop meer op verlofdagen, uitgaansdagen, electronisch toezicht, ambulante begeleiding, vrijlating op medische gronden enzoverder.

Hij zei me dat hij enorm veel pijn had (normaal beklaagt Marcel zich nergens over). ‘Het is alsof men met messen in mijn lichaam heeft gestoken’ zei hij.

Zijn benen zijn opnieuw opgezwollen door de vochtopstapeling (nieren die maar voor 50% werken, hart dat niet meer werkt zoals het moet, voortdurend hoge bloeddruk, enorme suikerschommelingen enzoverder).
Hij is een levend wrak geworden.

Hij zei me dat deze situatie, ‘met zijn zeer slechte gezondheid erbij, menselijk niet meer draagbaar is’.  Zijn leven is een uitzichtloze lijdensweg geworden.  Hij wil verlost worden uit zijn folterend lijden in de gevangenissen van Minister De Clerck.  ‘Als het leven enkel nog maar uit een ondraaglijke pijn en lijden bestaat en wanneer men geen enkel vooruitzicht meer heeft, dan heeft het leven geen enkele zin meer’, aldus Marcel die niet meer af te brengen is van zijn beslissing om op 7.11.2009 daadwerkelijk zelfmoord te plegen.   7.11.2009 is namelijk de dag dat Marcel’s zaak voor de strafuitvoeringsrechtbank komt en waarop al zijn verzoeken (omdat het dossier ‘niet afgewerkt is’) ongetwijfeld opnieuw zullen afgewezen worden.

Meer dan een jaar lang heeft men Marcel van zijn zelfmoordplannen en euthanasieaanvragen kunnen afhouden door hem iedere keer weer een beetje valse hoop te geven (men zou van een echte foltertechniek kunnen spreken waarbij de fysieke en psychische weerstand van politieke gevangenen op een systematische manier ondergraven en vernietigd wordt). Maar ik vrees dat hij nu op zijn eindpunt is gekomen.

Hij kan gewoon niet meer !
Dit is echt het punt waarop enkele zware criminelen binnen justitie die in de gevangenis thuishoren en die van de bescherming van de Minister van Justitie genieten, al jaren zitten te wachten.
Als Marcel overlijdt, kunnen zij immers het hele dossier langzaam afsluiten en doen alsof er niets gebeurd is.

Justitieminister De Clerck en zijn diensten, zijn perfect op de hoogte van alles wat er in het dossier Vervloesem gebeurt.  Zij beschikken zelfs over een apart dossiertje ‘Vervloesem’ waarin zij al mijn brieven laten verdwijnen.

De hoofdverantwoordelijke voor de PSD’s, een zekere Tine Vandertaelen, werkt op het ministrieel kabinet.
Een telefoontje of een gesprekje zou dus kunnen volstaan om uit de impasse inzake het dossier Vervloesem te geraken.
Maar dat gebeurt niet en dat bewijst nogmaals dat men in deze zelf-moordzaak en bij het in de doofpot steken van de kinderpornozaak Zandvoort, volledig betrokken is.

Begrijp je nu de schijnheiligheid van Minister De Clerck die in Nederland gevangenissen gaat afhuren omdat ze in België zogezegd overbevolkt zijn ? Begrijp je nu welke comedie er schuil gaat achter deze man die voortdurend op zalvende toon over een ‘menselijke en rechtvaardige justitie’ spreekt terwijl hij geen vinger uitsteekt om mensen die aan het overlijden zijn in zijn gevangenissen te helpen ?

De Vlaamse Liga voor Mensenrechten en Amnesty International werden reeds herhaalde malen in verband met deze zaak aangeschreven maar die wensen niets te ondernemen.  Ook de parlementsleden stellen zich geen vragen.

Jan

In bijlage zend ik je nog de lijst met alle spoedopnames en operaties van Marcel.
Ik zond deze lijst reeds meer dan 40 keren naar justitieminister De Clerck en zijn kabinet maar kreeg geen enkele reactie buiten de korte mededeling dat men ‘niet zou weten waarom te interveniëren gezien er contacten waren met de PSD’.
Ook dit is weer een bewijs van hun betrokkenheid want het zijn juist de PSD’s van de gevangenissen te Brugge en te Turnhout geweest die het dossier van Marcel gedurende meer dan een jaar mochten blokkeren en hem thans tot een wanhoopsdaad drijven.

1) kwaadaardige kanker – St H. Hart Lier – 2 keer
2) nieren – 5 keer – Sint Elisabeth Herentals
3) pancreas – 2 keer – 1x in H Hart te Lier, 1x in de UIA te Antwerpen
4) intensieve spoed, intensieve zorgen pancreatites 2 – H. Hart Lier -Sint Elisabeth Herentals
5) intensieve spoed, intensieve zorgen pancreatites 1 – UIA ziekenhuis Antwerpen
6) intensieve heelkunde, Fabiola Ziekenhuis Sambre Ville – StElisabeth Herentals – 11 keer
7) nierblok – Gasthuisberg Ziekenhuis Leuven – 2 keer
8. hartdisfuncties, operaties AZ Imelda Ziekenhuis Bonheiden – 3 keer
9) intensieve, diabetische blok – H. Hartziekenhuis Lier – 4 keer
10) nierblok – H. Hartziekenhuis Lier – 1 keer
11) hartkijkoperatie – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
12) nierdyalyse – AZ Sint Jan Brugge – 5 keer
13) inwendige bloeding – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
14) operatie kijkwonde – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
15) chirurgische plaatsing nierdyalysebuisjes – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
16) intensieve spoed, cardio – Sint Elisabeth Turnhout – 1 keer
17) intensieve spoed, bloedarmoede (leukemie) – Sint Elisabeth Turnhout – 1 keer
18) intensieve spoed, insulinecoma – Sint Elisabeth ZiekenhuisHerentals – 1 keer
19) hartoperatie – AZ Sint-Jan Brugge
20) moest op 14 mei 2009 wegens nieuwe hartproblemen tengevolge van ondermeer een gebrek aan medicatie en een gebrekkige behandeling, opnieuw met spoed in het AZ Sint Jan te Brugge opgenomen worden maar de gevangenisdirectie wist dit met haar negatieve advies, welgeteld 1 dag voor deze opname, op basis van het rapport van de PSD te voorkomen.

De opnames en operaties in het AZ Sint-Jan te Brugge en Sint-Elisabethziekenhuis te Turnhout vonden plaats tijdens de nu meer dan een jaar durende opsluiting Marcel in de gevangenissen te Turnhout en te Brugge

——————————————————————————————

De ware achtergronden van deze zaak

Terwijl het bestaan van pedocriminele netwerken door de Belgische autoriteiten ontkend werden, vroegen twee parlementsleden (Hubert Brouns en en Marc Verwilghen) in de plenaire vergadering van 6 november 1997 om meer uitleg aan justitieminister Stefaan De Clerck omtrent het zogenaamde Temse-netwerk dat door de Werkgroep Morkhoven in 1990 werd ontdekt.

De Clerck antwoordde toen ondermeer: « Op basis van een brede waaier aan documentatie, ben ik tot de conclusie gekomen dat het onderzoek behoorlijk, volledig en met alle mogelijke middelen werd gevoerd. Daarenboven gebeurde dit met alle internationale autoriteiten en landen die met deze zaak in verband konden worden gebracht. Om terug te komen op de inleiding: ik citeer de eindparagraaf van de procureur-generaal:  » Ik hou eraan u hierbij mijn slotbedenking met betrekking tot de door de VZW Werkgroep Morkhoven in de mediabelangstelling gebrachte problematiek over te maken. Deze Vereniging blijft blijkbaar de gerechtelijke en politieke instanties overstelpen met klachten en met de meest fantasierijke verhalen, teneinde het parket, het onderzoek en de rechtbank in een slecht daglicht te stellen; getuige daarvan hun talloze protestbrieven u reeds wel bekend. De VZW Morkhoven maakt daarbij handig gebruik van het feit dat de problematiek inzake pedofilie thans zeer gevoelig ligt bij de publieke opinie, zich daarbij opwerpend als een witte ridder die de strijd aanbindt tegen dergelijke praktijken. In werkelijkheid hebben enkele leden van de Vereniging een kwalijke reputatie en een bedenkelijke moraliteit. Nu stellen zij alles in het werk, teneinde zelf hun veroordeling te ontsnappen’.

Justitieminister De Clerck: « ik neem deze woorden tot de mijne. Dergelijke methodes worden, mijns inziens, ook in België toegepast. Als duidelijk blijkt dat misbruik wordt gemaakt van de lichtgelovigheid, meer nog van de publieke, ja zelfs van de politieke opinie om eigen belangen na te streven, moeten we daaraan paal en perk durven stellen. »

Volksvertegenwoordiger Hubert Brouns (CD&V) die met het euro-parlementslid Nelly Maes een video inzake de verkrachting van een baby ten huize van Marcel Vervloesem heeft gezien, antwoordde hierop zonder een oog te verpinken: « Ik dank de minister voor zijn uitvoerig antwoord. Hij toont zeer gedetailleerd aan dat het onderzoek wel degelijk goed werd gevoerd. De fundamentele klacht van de VZW Morkhoven vervalt. Het is goed dat de minister inspanningen doet om deze mensen te overtuigen van hun ongelijk zodat ze hun acties stopzetten. »

Ook Marc Verwilghen (Vlaamse Liberalen) die Voorzitter van de Commissie Dutroux en nadien Justitieminister werd, stelde een vraag aan Justitieminister De Clerck: ‘Er is door de Werkgroep Morkhoven een lijst gevonden waarop de namen voorkomen van een aantal Belgen die geïnteresseerd zijn in de afname van dit soort video’s. Werd ook dat onderzoek gevoerd ? Als men een pedofilienetwerk wil ontmaskeren, dan moet ook dat worden onderzocht. Is deze lijst uitgespit en geeft zij aanleiding tot het besluit of er al dan niet een pedofilienetwerk bestaat ? Laat er trouwens geen twijfel over bestaan: Ook ons land kent pedofilienetwerken. Zoveel is intussen duidelijk. Daarop kreeg ik graag nog een antwoord’.

De Clerck: ‘Op basis van die lijst heeft men het netwerk onderzocht. Het onderzoek werd zowel in België en Nederland als Lissabon gevoerd. De documenten werden niet afgeschermd ‘…

De kinderpornozaak Zandvoort met de, volgens een rapport van de federale politie, 88.539 kinderfoto’s waarvan 75% duidelijk misbruikt (daaronder moeten ook de talrijke gefolterde en verkrachte kinderen en zelfs baby’s begrepen worden) , werd echter nooit onderzocht.

Men beweerde dat de foto’s ‘te oud waren’ en dat ‘men geen onderzoek voerde omdat er geen kinderen van Belgische nationaliteit op de foto’s waren weer te vinden’.

De kinderen op de foto’s werden dus nooit geidentificeerd.  De kinderpornoproducenten, kinderpornohandelaars, kinderverkrachters en folteraars en kopers van de kinderporno, werden nooit opgespoord en vervolgd.

De Clerck verklaarde in 1998 bij zijn ontvangst van de ouders van de in het prostitutiemilieu verdwenen Duitse jongen Manuel Schadwald, dat men ‘te lang de ogen had gesloten’.

Kort nadien werd Marcel Vervloesem via enkele nieuwsbladen van ‘folteringen en verkrachtingen’  beschuldigd.   Hij werd jarenlang door de Vlaamse pers als een ‘zelfverklaarde kinderpornojager’ en ‘kinderverkrachter’ aan de schandpaal genageld.


02-truth-freedom

 

- Sluiting skynetblogs Werkgroep Morkhoven
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Droit Fondamental – (French, English, Italian)
- Website Morkhoven (English, French, Italian, Dutch)
- Video ‘Marcel Vervloesem, hymne de la Résistance’
- Vervloesem maart 1998 deel1

Tags: , , , , , ,

Foto: justitieminister Stefaan De Clerck die zich graag in peperdure BMW's laat rondvoeren waarbij, zoals onlangs voor het justitiepaleis te Turnhout gebeurde, af en toe een verlichtingspaal wordt scheefgereden.

22-10-09

Gevangenis Turnhout: Brief Minister De Clerck


Gevangenis van Turnhout: Brief aan Minister De Clerck

Donderdag, 22 oktober 2009
By Jan Boeykens

zandvoortfotos

 

Brussel, 22 oktober 2009

 
Minister van Justitie Stefaan De Clerck
Waterloolaan 115
1000 Brussel
 

Geachte Heer Minister,

Betreft: behandeling zieke gevangenen - Psycho Sociale Diensten - dossier Vervloesem

 

Ik wijs U al maandenlang op de werking van de Psycho Sociale Diensten (PSD's) in de gevangenissen en het feit dat U en/of Uw administratie niet in staat zijn om om deze in goede banen te leiden.

De manier waarop het dossier van ons verenigingslid Marcel Vervloesem wordt 'afgewerkt' is daar het zoveelste bewijs van. 

Zoals U weet werd het dossier van de heer Vervloesem maandenlang door de Psycho Sociale Dienst (PSD) van de gevangenis van Brugge en Uw Penitentiaire Gezondheidsdienst (door ondermeer het achterhouden van medische rapporten)  geblokkeerd.  

De PSD van de gevangenis van Turnhout schuift sinds drie maanden steeds de schuld af op de PSD te Brugge maar blijkt nu zelf het dossier van de heer Vervloesem al maandenlang onder Uw toeziend oog te blokkeren.

De PSD van Turnhout is ook al sinds 4 augustus 2009 in het bezit van het rapport van het team van professor-psychiater Cosyns van de Universitaire Instelling te Antwerpen dat voorzag in een ambulante behandeling. Toch deed zij er niets mee.

Enkele maanden geleden verklaarde het personeelscollege van de gevangenis te Turnhout, in aanwezigheid van de heer Vervloesem en zijn advocaat, nochthans dat de ambulante behandeling door het team van Cosyns gewoon kon uitgevoerd worden. Maar ook daarna gebeurde er niets.

Telkens er achter werd gevraagd, verklaarde de PSD van Turnhout dat professor Cosyns 'nog niet had geäntwoord' of 'op verlof was gegaan'.  Het betrof hier waarschijnlijk een soort groepsverlof omdat de PSD die niets deed er zelfs niet eens in slaagde om het team van professor Cosyns te contacteren.

Kortom, iedere verontschuldiging was goed genoeg om niets in dit dossier te moeten ondernemen en de zaken op de lange baan te schuiven.

Enkele dagen geleden ontving de heer Vervloesem dan een schrijven van de directie van de gevangenis van Turnhout waarin zij de PSD tot spoed aanzette en zij zelfs bepaalde data voorzag waartegen de PSD moest klaar zijn met haar dossiers.

De PSD heeft echter reeds zolang gewacht dat zij tegen die data haar dossiers niet meer kan afmaken en dat de strafuitvoeringsrechtbank niet anders meer zal kunnen doen dan, zoals dit in het verleden steeds gebeurde, negatief te adviseren.
Daardoor worden de zaken weer voor een half jaar tot een jaar uitgesteld en wordt de toestand uitzichtloos voor de nog steeds zwaar zieke Vervloesem (kanker, hartziekte, suikerziekte, nieren die voor 50% werken, meer dan 20 operaties en spoedopnames enzoverder) die helemaal niet in Uw volgepropte gevangenissen met 'menselijke structuren' thuishoort.

Gisterenmiddag werd Marcel Vervloesem plotseling op het bureau van de 28-jarige psycholoog Erwin Boosten van de PSD van Turnhout geroepen die grotendeels verantwoordelijk is voor de huidige gang van zaken.

Die viel woedend uit en riep dat:
- alle verzoeken van Vervloesem zouden afgewezen woren.
- de brief van professor Cosyns in verband met het ambulante begeleidingsplan en ‘vergissing’ was (vandaar dat hij waarschijnlijk drie maanden lang iederéén aan het lijntje hield en de 'vergissing' juist twee dagen voor dat de zaken met het team van Cosyns geregeld zouden worden, opmerkte)..
- een verlofregeling bij Prinses Jacqueline de Croÿ te Brussel niet kan doorgaan omdat deze ‘niet betrouwbaar’ is.
- het rapport van het sociaal onderzoek (waarvan noch Marcel vervloesem noch zijn advocaat een kopie ontvingen) had uitgewezen dat de benedenverdieping van het huis van Prinses de Croÿ ‘door mensen werd bewoond die weinig betrouwbaar zijn’ (dit is pure onzin omdat de justitieassistente die het sociale onderzoek voerde, heeft deze mensen die reeds een paar maanden geleden vertrokken zijn, echter nooit gezien of gesproken).
- de toneel- en filmacteur Jo Reymen ‘onbetrouwbaar’ is.
- deze mensen ‘naar de psychiater moesten gaan’.
- hij op een inmiddels door Skynet gesloten skynetblog had gelezen dat dochter Wendy Vervloesem ‘niet deugde’ (de Werkgroep Morkhoven weet echter dat de verhalen waarop Erwin Boosten zich baseert nooit op het Internet gepubliceerd werden en dat deze informatie hem waarschijnlijk privé door de vroegere aanklager/blog-eigenaar die zich in een e-mailtje beloofde te zullen wreken, werd toegezonden).
- Vervloesem eerst een lange therapie, zonder verlof en uitgaansdagen, binnen de gevangenis moest volgen.
- de gezondheidstoestand en ziektes van Vervloesem niets terzake deden omdat ‘er heel wat zieke gevangenen waren die in de gevangenis stierven’.
- U als Minister van Justitie en de directie van de gevangenis van Turnhout, niets in deze zaak hebben te zeggen.
- hij en psychiater Delander de enigen waren die beslisten (zonder iets te beslissen).
- men nog 100.000 brieven mocht sturen maar dat dit niets aan de zaak zou veranderen.
- de Voorlopige Invrijheidstelling (VI) en verlofregelingen niet aan bod zouden komen omdat de zaak ‘te media-geladen’ is (deze woorden stonden ook in het uitgelekt rapport van uw diensten te lezen).
- Vervloesem verplicht is om de door hem geschreven en overhandigde boeken te lezen.
- Vervloesem (terwijl er nog een procedure voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens loopt) de beschuldigingen, ook diegene waarvoor hij vrijgesproken werd, 'het best kan bekennen'.
- Vervloesem zijn verloven en uitgaansdagen nu door zijn contact met de ’schurken van buiten’ wel mag vergeten.
- advocaat Raf Jespers een onkundige advocaat is die beter voor de negers in Zaïre kan gaan werken.
- hij er persoonlijk voor zal zorgen dat de brievenschrijvers hem niet meer kunnen bezoeken.
- de 591 folterende uren die Vervloesem tijdens zijn operaties geboeid in het ziekenhuis doorbracht, niets betekenen omdat de 'andere gevangenen ook worden geboeid’
- Vervloesem nu kan zien wat er van komt door te blijven omgaan met de mensen die hem ondersteunen.
- hij er persoonlijk voor zal zorgen dat er geen brieven meer zullen binnenkomen (dat heeft veel weg van een afrekening).
- Vervloesem 'maar naar zijn vrienden en konsoorten moet blijven lopen indien hij hoopt dat dit iets zal oplossen'.

Uiteindelijk slingerde Erwin Boosten Marcel Vervloesem nog een boek naar het hoofd toen deze zijn kantoor verliet.

In de hoop U bij deze opnieuw voldoende geinformeerd te hebben, en in afwachting van Uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,

 

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu

http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/

PS. Om de ernst van de situatie van de heer Vervloesem nogmaals te onderstrepen zend ik U in bijlage opnieuw een kopie van de lijst met de meer dan 20 operaties en spoedopnames van de heer Vervloesem:

1) kwaadaardige kanker - St H. Hart Lier - 2 keer
2) nieren - 5 keer - Sint Elisabeth Herentals
3) pancreas - 2 keer - 1x in H Hart te Lier, 1x in de UIA te Antwerpen
4) intensieve spoed, intensieve zorgen pancreatites 2 - H. Hart Lier -Sint Elisabeth Herentals
5) intensieve spoed, intensieve zorgen pancreatites 1 - UIA ziekenhuis Antwerpen
6) intensieve heelkunde, Fabiola Ziekenhuis Sambre Ville - StElisabeth Herentals - 11 keer
7) nierblok - Gasthuisberg Ziekenhuis Leuven - 2 keer
8) hartdisfuncties, operaties AZ Imelda Ziekenhuis Bonheiden - 3 keer
9) intensieve, diabetische blok - H. Hartziekenhuis Lier - 4 keer
10) nierblok - H. Hartziekenhuis Lier - 1 keer
11) hartkijkoperatie - AZ Sint Jan Brugge - 1 keer
12) nierdyalyse - AZ Sint Jan Brugge - 5 keer
13) inwendige bloeding - AZ Sint Jan Brugge - 1 keer
14) operatie kijkwonde - AZ Sint Jan Brugge - 1 keer
15) chirurgische plaatsing nierdyalysebuisjes - AZ Sint Jan Brugge - 1 keer
16) intensieve spoed, cardio - Sint Elisabeth Turnhout - 1 keer
17) intensieve spoed, bloedarmoede (leukemie) - Sint Elisabeth Turnhout - 1 keer
18) intensieve spoed, insulinecoma - Sint Elisabeth ZiekenhuisHerentals - 1 keer
19) hartoperatie - AZ Sint-Jan Brugge
20) moest op 14 mei 2009 wegens nieuwe hartproblemen tengevolge van ondermeer een gebrek aan medicatie en een gebrekkige behandeling, opnieuw met spoed in het AZ Sint Jan te Brugge opgenomen worden maar de gevangenisdirectie wist dit met haar negatieve advies, welgeteld 1 dag voor deze opname, op basis van het rapport van de PSD te voorkomen.

De opnames en operaties in het AZ Sint-Jan te Brugge en Sint-Elisabethziekenhuis te Turnhout vonden plaats tijdens de inmiddels 12 maandenlange opsluiting van de heer Vervloesem in de gevangenissen te Turnhout en te Brugge

Kopie: Marcel Vervloesem, Wendy Vervloesem, Mter Raf Jespers, Commissies Justitie, kamerleden, pers,

16-10-09

Gevangenissen: Open Brief aan Minister De Clerck

Vrijdag, 16 oktober 2009
By Jan Boeykens

declerck

Datum: 16 oktober 2009 13:40
Onderwerp: Gevangenisbeleid / PSD’s – ‘Overleg met gedetineerden en hun advocaten’
Aan: stefaan.declerck@just.fgov.be, stefaan.de.clerck@pandora.be, « Baart, Els » <els.baart@just.fgov.be>, vanessa.bury@just.fgov.be
Cc: redactie@trouw.nl, redactie@belga.be, redactie.dng@persgroep.be, redactie@volkskrant.nl,

Minister van Justitie Stefaan De Clerck
Waterloolaan 115
1000 Brussel
 
Geachte Heer Minister,
 
Betreft: PSD’s – ‘Overleg tussen uw kabinet en de gedetineerde + zijn advocaat’
 
 
Enkele maanden geleden liet één van uw kabinetsmedewerksters mij, inzake de moeilijkheden met de Psycho Sociale Diensten (PSD’s)  in het dossier Vervloesem, weten dat er ‘enkel overleg wordt gevoerd met de gedetineerde en zijn advocaat’.
 
Ik heb alle respect voor dit standpunt.
 
Maar in het dossier Vervloesem is er echter al maandenlang geen sprake van enig overleg en ik neem aan dat er ook in andere dossiers weinig of geen overleg wordt gevoerd tussen Uw kabinetsmedewerkers en de gedetineerde en/of zijn advocaat.
 
Ik zend U in bijlage een kopie van de brief van de heer Vervloesem en hoop dat deze brief  Uw kabinetsmedewerkers ertoe zal aanzetten om hun overleg met de gedetineerden en hun advocaten te verbeteren.
 
In de hoop dat U mijn advies omtrent Uw gevangenisbeleid op prijs stelt, en in afwachting van Uw antwoord, teken ik,
 
hoogachtend,
 
 
Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven
 
————————————————————————————–
 

Turnhout, 8.10.2009

Beste Martine en Patrice,

Hier is dan weer een brief vanuit mijn gevangenschap te Turnhout.

Ik heb de brieven van jullie hier goed ontvangen. Mijn dank daarvoor.

Intussen heb ik gisteren hier dan een beetje mijn verjaardag gevierd. Ik ben nu 57 jaar geworden. Het is de tweede verjaardag in gevangenschap.

In bijlage heb ik een geschreven briefje gevoegd, hetwelke ik uit mijn eigen in de Franse taal heb kunnen schrijven.

Ik ken bitter weinig Frans, maar je ziet dat ik er toch ook wel wat moeite voor doe. Er komen hier brieven toe in tal van verschillende talen, en ik probeer dan toch iedereen eens wat te verrassen met wat in hun eigen taal te antwoorden.

Ik weet dat jullie graag vernemen hoe de situatie er momenteel voorstaat. Ik moet jullie schrijven, dat mijn dossier in feite  nog nergens staat en  de psycho sociale dienst (PSD) uitblinkt in het niets doen rond dit dossier.

Die dienst staat dus nog nergens. En dit na bijna al 16 maanden van gevangenschap. Dat belet niet, dat onze Minister van Justitie Stefaan De Clerck, aan iedereen doet uitschijnen dat zijn PSD in ‘druk overleg en contact’ met mij is. Onzin van formaat om vooral het uitblijven van een oplossing te kunnen verschonen.

Juist nu dat  er zoveel kritiek op zijn ambt is in tal van landen over mijn situatie en zaak.

De waarheid gebiedt me te schrijven dat zijn PSD niets voor me doet of gedaan heeft. Ieder resultaat blijft uit.

Nochtans is er reeds van 4 augustus 2009 een brief van de universitaire kliniek te Antwerpen, bij deze PSD, met het bericht dat zij een ambulant begeleidingsplan heeft uitgewerkt om mij ambulant te begeleiden, en de dienst UFC-UIA van Dr De Fré ook  bereid is om dit plan voor uitvoering met deze PSD te bespreken.

Op 28 Augustus 2009 liet de Psycholoog van de PSD, Dhr Erwin Boosten mij wel weten, dat het voorstel van de UIA-UFC op hun teamvergadering was besproken, dit tesamen met hun PSD -Psychiater Dr De Lander en dat men zich aansloot bij dit UFC-UIA advies. Maar sinds die dag ligt alles doodstil en valt er niets te horen of te zien over dat UIA-UFC advies of van de PSD.

Op 17 september 2009 werd ik opnieuw bij de psycholoog Dhr Erwin Boosten van die PSD ontboden, en werd mij gezegd dat ze het dossier naar de UIA-UFC zouden zenden.

Ik heb daarom via een rapportbriefje op 5 oktober 2009 aan de PSD verzocht, hoe het nu staat met de zaak en mijn dossier. Maar tot de dag van deze brief kreeg ik niet het minste antwoord op dat rapportbriefje.

Als een normale burger hou je dit alles voor onmogelijk. Maar wie de werking van de PSD- diensten van Justitie Minister Stefaan De Clerck binnen de gevangenissen ervaarde, weet dat die diensten bijzonder slecht werken en géén moer om de aan hun toevertrouwde gevangenen, waaronder mij,  geven.

En wat de Minister van Justitie ook beweert in zijn brieven over zijn PSD in mijn kwestie. Men heeft nog niet de minste moeite gedaan om mijn zaak een oplossing te bieden.

Zo dreigen zelfs al mijn gunstaanvragen te worden afgewezen door het ontbreken van werking van die PSD.

Op 7 september 2009 legde ik immers mijn volgende aanvraag neer voor het bekomen van penitentiair verlof. De Directie moet daar uiterlijk op 7 november 2009 haar advies geven. Maar ik vernam dat de PSD, de sociale onderzoeken die het verzoek vooraf zijn gegaan ten huize van Jacqueline en Jan, bij mijn dochter Wendy of bij Jo, zelfs nog niet eens aanvroeg. Ze moeten immers via zulke sociale onderzoeken nagaan of ik bij de opgesomde mensen op penitentiair verlof kan gaan. Het gebrek aan die onderzoek kan er nu al op wijzen, dat de verlofaanvraag zal worden afgewezen.

Op 8 september 2009 deed ik mijn aanvraag voor voorwaardelijke invrijheidsstelling, waarvoor ik in Januari volgend jaar, dus binnen een 4 tal maanden,  in aanmerking kom. In regel moet dus het advies van de PSD, Directie en personeelscollege alhier, daarvoor in orde worden gesteld.

Op 17 september 2009, heeft de zitting van dat personeelscollege reeds plaatsgevonden. Uiteraard ontbrak elke vorm van begeleidingsplan van het UIA-UFC. Dit door de schuld van de PSD en het gebrek van werking van die PSD rond het UIA-UFC advies en mijn dossier. Tot de dag van deze brief heb ik nog steeds geen kennis gekregen van het advies van de Directie of het personeelscollege.

Trouwens door het gebrek van uitwerking door de PSD van het plan tot ambulante begeleiding van het UIA-UFC, heeft het advies van de Directie en het personeelscollege ook niet de minste zin.

Want als men de zaak voor de strafuitvoeringsrechtbank te Gent voorbrengt,  in December 2009 OF Januari 2010, zal de vraag voor voorwaardelijke invrijheidstelling door die rechtbank afgewezen worden.

Zonder een uitgewerkt begeleidingsplan ben ik daar totaal weerloos en overbodig.

De situatie met deze PSD is rampzalig. In regel kan ik ook in 22 december 2009 mijn nieuwe documenten neerleggen, met de hernieuwde aanvraag voor thuisarrest met een electronish bandje. Maar ook dat heeft geen kans op slagen zonder het UIA-UFC ambulante begeleidingsplan.

De houding in deze van de PSD en de leugenachtige bewering van justitieminister Stefaan De Clerck aan iedereen, dat zijn PSD in ‘druk overleg’ met mij is, is ronduit verwerpelijk en diep beschamend.   Gewoon misleiding om hun falen in deze te kunnen verbergen.

Trouwens ik zag in Brugge die PSD liefst 22 keer en in Turnhout 6 keer, in totaal 28 keren dus. En waar is het resultaat van de PSD ?… Nergens..!

Met gesprekken alleen zonder een daadwerkelijke aanpak van het dossier zijn we niets.

Ik ben er stellig van overtuigd dat moedwil, onverschilligheid, luiheid, en een persoonlijke afrekening vanuit Justitie mede aan de oorsprong liggen van het feit dat er niet de minste vooruitgang in mijn dossier MAG bereikt worden.

In ieder geval zal ik bij een negatief advies van mijn aangevraagd penitentiair verlof niet stil blijven zitten. Ik zal reageren en dan mag die PSD met haar Minister van Justitie Stefaan De Clerck er de verantwoordelijkheid maar voor dragen. Iedereen weet nu intussen hoe deze schrijnende kwestie  is blijven aanslepen en waarom ik tot die daad zal zijn gekomen. Zowel de PSD als de Minister zullen dan zéér beslist geen onwetendheid of schuldafschuiving moeten betrachten. Het is dus wachten op 7 november 2009.

Zelf wordt ik hier in de gevangenis te Turnhout, los van dat PSD gedoe en schande, vrij goed behandeld en verzorgt. Ook de medische dienst vangt mij en mijn situatie in de mate van het mogelijke vrij goed en bekwaam op. Op die vlakken mag ik als gedetineerde zeker wel niet klagen.

Natuurlijk is en blijft het een gevangenschap die extra zwaar is door mijn medische situatie.  De wijze waarop ik 591 uren in het ziekenhuis van Brugge mishandeld en gefolterd ben geweest, zit velen hoog, en doet ook Justitie zelf geen goed, nu dit wereldwijd bekend wordt gemaakt.

Het is de hoofdgeneesheer van de Penitentiaire Gezondheidsdienst te Brussel, Dr F.Van Mol, die hiervan de hoofdschuld is.  Indien hij mijn voorlopige vrijlating op medische gronden niet steeds had geweigerd, dan hadden die mishandelingen en folteringen ook niet plaatsgevonden.

Maar kom, daar is zoals ik vernam, beslist het laatste woord nog niet over gevallen.

Zo Beste Martine en Patrice, ik ga maar besluiten.  Jullie zijn nu weeral wat verder op de hoogte. Ik weet wel dat iedereen de zaak opvolgt. Maar ik wilde dit jullie toch laten weten.

Veel liefs en dank.

Van harte

Marcel

PS/ Laat me weten of de brief toekwam of aan J/J te Brussel, want ik vernam dat er wat durft mis te lopen met mijn post en deze die aan mij is gericht.

—-

http://gevangenissen.morkhoven.org/

15:05 Gepost door Jan Boeykens in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: belgische, gevangenissen, beleid, minister de clerck |  Facebook |